Wie zijn wij en waar staan we voor?

ONS Brielle vertegenwoordigt als  krachtige lokale partij – Nabij want we komen allemaal uit Brielle/Vierpolders/Zwartewaal  Onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek – niet gebonden . Samen met de inwoners zet ONS Brielle zich in voor een Sterk Brielle, Vierpolders en Zwartewaal.

De meesten van ons hebben politieke ervaring opgedaan bij landelijke partij (Wim Smit, Ingrid Dudink en Rien Olijve). Maar de passie om écht (zonder last of ruggespraak) voor de Brielse kernen te gaan heeft de doorslag gegeven om ONS Brielle op te richten.

Wij zijn niet links, wij zijn niet rechts; wij zijn er voor de inwoners!
ONS Brielle is trots op de eigenheid van onze kernen, die we willen behouden en versterken.

ONS Brielle team

ONS Brielle kieslijst voor 23 november 2022

1. Wim Smit

woont sinds 2001 in Brielle en is twaalf jaar raadslid. Hij wil graag – samen met anderen – zich inzetten voor een goede leefomgeving voor alle inwoners van de nieuwe gemeente. Hij heeft 44 jaar ervaring in het basisonderwijs, waarvan tien jaar als leerkracht, 30 jaar als basisschooldirecteur (o.a. in Brielle) en vier jaar als projectmedewerker (fusies scholen). Hij wil de fijne samenleving In Brielle behouden en versterken, en het Brielse DNA meenemen naar Voorne aan Zee.

Wim Smit

2. Ingrid Dudink

woont sinds 1985 in Brielle en is vanaf maart 2018 raadslid. Haar hart ligt bij het sociaal domein, waarmee zij 17 jaar ervaring heeft via managersfuncties bij diverse gemeenten. Ook was zij tien jaar verantwoordelijk voor de kinderopvang binnen Brielle. Door de charme en kleinschaligheid van Brielle, is zij zich via de lokale politiek, in gaan zetten voor onze bijzondere stad. Zij wil dat de unieke sfeer behouden én voelbaar blijft in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee.

3. Ed van Dort

woont sinds 1985 in Brielle en heeft jarenlange ervaring in het optimaliseren van logistieke processen in nationale en internationale havens. Daarna is zijn focus verschoven naar de energietransitie en heeft hij in deze sector verschillende, in Brielle gevestigde, bedrijven opgericht. In de nieuwe gemeente wil hij zich inzetten voor effectieve en duurzame ontwikkeling en borging van de Brielse verworvenheden waaronder het behoud van de unieke historische uitstraling van onze prachtige stad.

4. Henk Huisman

woont in Brielle vanaf 1969. Hij vindt het belangrijk dat de kernen van Brielle, Vierpolders en Zwartewaal vanuit de inwoners worden vertegenwoordigd en niet door de landelijke politiek. ‘Voor de inwoners, door de ‘inwoners.’ Henk heeft wereldwijd in de scheepvaart gezeten en is tegenwoordig operationeel verantwoordelijk voor het georganiseerd verloop van projecten en speciaal transport per vrachtschip. Hij wil ervoor zorgen dat de inwoners weer trots in de kernen kunnen wonen, zonder ergernis over alledaagse dingen.

5. Ellen Mol

woont sinds haar jeugd op Voorne en zet zich hier al jaren in voor het cultuurhistorisch landschap en voor de historische waarden van Brielle in het bijzonder. Als verandermanager in controlling en finance weet zij doortastend en analytisch pijnpunten om te zetten in uitdagingen en resultaten. Ze loopt warm voor ruimtelijke ordening, sociaal domein en financiën. Ze vindt een gezonde balans tussen stad en dorp, haven en land belangrijk, waar met respect voor elkaars belangen het beste voor Voorne wordt bereikt.

6. Rien Olijve

woont sinds 2007 in Brielle en is vanaf 2010 actief in de Brielse politiek. Rien werkt met plezier in de industrie als projectleider. Hij wil dicht bij de inwoners staan en via deze contacten wat betekenen voor de Brielse gemeenschap. Hij vindt dat er veel meer lokaal moet worden gedaan aan de energieproblematiek, vooral voor de inwoners die door de regelgeving of een krappe beurs hard worden getroffen. Ook wil hij de problemen in de jeugdzorg aanpakken en zich inzetten voor betaalbaar wonen.

7. Bjorn Middel

woont sinds 1990 in Brielle. Hij heeft een installatiebedrijf in verwarming/koeling en houdt zich bezig met de energietransitie door het installeren van o.a. warmtepompen. Bjorn wil zich inzetten voor het behoud van het Brielse erfgoed, de monumenten en de typisch Brielse evenementen zoals de 1-april viering, Brielle Blues en de Jeugdwielertour. Door zijn inzet voor de stichting Noordpoort heeft hij als woordvoerder/spreker, veel contact gehad met de lokale politiek. Hij wil serieuzere aandacht voor de inwoners via participatie en communicatie.

8. Yvonne de Groot

is getrouwd met Ynze en heeft een zoon, een dochter en drie kleindochters. Ze woont 25 jaar in Brielle en wil de belangen van alle Brielse inwoners binnen de fusiegemeente vertegenwoordigen. Ze heeft ervaring als raadslid in Maassluis en in Brielle (13 jaar). Zij vindt het belangrijk om in Brielle, Vierpolders en Zwartewaal, de samenhang in de gemeenschap en de sociale en culturele voorzieningen te behouden. Hiernaast geeft zij aan gezonde financiën en een breed milieubeleid de hoogste prioriteit.

9. Lauran van Kaam

woont sinds 2012 in het mooie historische Brielle. Hij heeft veel ervaring in het publiek domein, via zijn werk als adviseur bij ministeries, provincies en gemeenten. Hij heeft hier (interim-) managementfuncties vervuld en adviesopdrachten uitgevoerd. De ervaring heeft hem een goede bestuurlijke antenne opgeleverd, waardoor hij de diverse bestuurlijke belangen goed in beeld kan brengen. Hij wil zich inzetten voor Brielle om alle kansen te pakken voor een mooi, schoon en heel Brielle in de nieuwe gemeente.

10. Ariaan Bohnen

woont sinds 2018 ‘weer’ in Brielle en is van 1989 tot en met 2002 directeur geweest van de Ichthusschool in Brielle. Momenteel is hij bestuurder van een onderwijskoepel voor basisonderwijs in Roelofarendsveen. Hij is getrouwd, heeft drie kinderen, drie stiefkinderen, allen met aanhang en drie kleinkinderen. Hij vindt het belangrijk om zich in Brielle en Voorne aan Zee in te zetten voor continuïteit, de authenticiteit en de waarden van de inwoners van de kernen Brielle, Zwartewaal en Vierpolders.

11. Joe Wouters

woont twee jaar in Brielle. Hij vindt dat onze stad mooie kansen biedt voor jong en oud! Brielle heeft een fijn dorps karakter, dat bewaard moet blijven. Joe is ondernemend en runt een eigen transportbedrijf. Hij vervoert vooral zeecontainers van en naar de Rotterdamse haven. Hij is maatschappelijk betrokken bij zijn wijk ’Rugge’ als bestuurslid van de Wijkraad. Hij wil dat er meer te doen is voor de jeugdige bewoners en wil modernisering voorkomen van de oude stadskern.

12. Jolanda de Wolf

woont sinds 2002 samen met haar partner in Rugge. Ze is werkzaam als werkvoorbereider en wil zich inzetten om het landelijke en historische karakter van Brielle te behouden. Ook vindt zij de buitenwijken en het behoud van het groen belangrijk en wil zij de overlast terugdringen van vrachtwagens in de wijken. Veiligheid en leefbaarheid staan bij haar op nummer 1. Iedereen – jong en oud – moet hier fijn kunnen wonen. Toerisme vindt zij een aandachtspunt en denkt daarbij vooral aan de lokale evenementen en de watersport.

13. Ies Dekker

woont 44 jaar in Brielle en was als docent Nederlands-Levensbeschouwing 37 jaar verbonden aan het Bahûrim in Brielle. Hij is sinds 1973 getrouwd met Ada, heeft twee zonen en twee lieve kleindochters. Ies heeft ruime bestuurlijke ervaring en werkt momenteel werkt als mentor bij de Stichting Mentorschap Rotterdam en als vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Ouderen Brielle. Hij wil de eigenheid van de kernen Brielle, Vierpolders en Zwartewaal op meerdere terreinen bewaken en liefst uitbreiden: cultuur, woonomgeving, milieu, ondernemersklimaat en betaalbare huisvesting voor jongeren.

14. Willy de Bruin-Bazen

woont in Brielle sinds 1960. Zij wil dat Brielle als onderdeel van de gemeente Voorne aan Zee, bekend blijft als een bijzondere stad. Willy is op 16-jarige leeftijd gestart als typiste bij het Waterschap de Brielse Dijkring. Daarna is zij fulltime moeder geweest van twee dochters. Samen met haar man is zij eigenaar van Kantoor & Creatief in Brielle. Ze hoopt dat ze met haar steun aan ONS Brielle, kan bereiken dat Brielle belangrijk blijft in de gemeente Voorne aan Zee.

15. Gerard Snellens

woont in Zwartewaal sinds 1981, is getrouwd met Clasine, heeft één dochter en twee kleindochters. Hij heeft lang gewerkt bij multinationale bouwbedrijven als financial controller én was 5 jaar directeur ontwikkeling bij een hotelketen. Gerard wil niet dat Brielle en zeker Zwartewaal ondergeschoven kindjes worden met een spaarpot en ‘speelgoed’ (cultuur ed.). Brielle moet ‘ons Brielle’ blijven, een prachtige stad met een rijke cultuur. Hij wil meer ‘schoonheid’ in de wijken buiten het centrum, een verbetering van de communicatie naar de inwoners en onzinnige regelingen afschaffen.