ONS Brielle

Wie zijn ‘ONS Brielle’

Wim Smit
Fractievoorzitter - Raadslid

Fractievoorzitter - raadslid met 11 jaar raadservaring.
Wil graag met anderen zorgen voor een goede leefomgeving voor iedere inwoner.
Houdt van openheid en positief denken en gesprekken met inwoners vormen een belangrijke informatiebron om besluiten te kunnen nemen.
De gemeenschapszin/leefbaarheid in Brielle, Vierpolders en Zwartewaal is voor mij zeer belangrijk. Dat geldt voor nu, maar ook in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee wil ik me daar volledig voor inzetten.

TwitterFacebook
Ingrid Dudink
Fractielid - Raadslid

 Brielle mag niet verzuipen in Voorne aan Zee!! 
Daar wil ik mij specifiek voor inzetten; los van een landelijke partij! 
Mijn verbondenheid met Brielle is groot. Al vanaf mijn tienerjaren speelt deze bijzondere stad een belangrijke rol in mijn leven. Inmiddels woon ik hier meer dan 35 jaar. Ik richt mij op de directe woonomgeving. Specifiek op het minimaal in stand houden en liefst verbeteren van de leefbaarheid en unieke sfeer van Brielle, Vierpolders en Zwartewaal. Woon- en verkeersoverlast moeten worden geminimaliseerd en groen moet (terug) in de wijken. Daarnaast is het belangrijk dat de leefomgeving schoon en veilig is. 

Rien Olijve
Raadscommissielid
Raadscommissielid sinds 2010 actief in de brielse gemeente politiek.
Eerst raadslid en nu raadscommissielid.
Ik ben blij met de keus die wij gemaakt hebben om lokaal verder te gaan, omdat hiermee de verbondenheid tussen politiek en de inwoners beter zichtbaar is.
Ik woon sinds 2007 in Brielle en met veel plezier.
Voor mij zijn de zaken zoals milieu en energiebesparing en de woningbouw voor de minder draagkrachtigen in onze samenleving belangrijk.
Zeker ook in de toekomst wanneer Brielle een onderdeel wordt van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee.
Ook sport en recreatie heeft de aandacht nodig die het verdient.
Ariaan Bohnen
Bestuursvoorzitter

In het dagelijks leven bestuurder in het Primair Onderwijs.
Was van 1989 tot en met 2002 directeur van de Ichthusschool in Rugge/Binnenstad.
Onze inwoners van de gemeente Brielle doen ertoe. Hun stem moet worden gehoord en vertegenwoordigd.
Mijn kernwaarden zijn authenticiteit (eigenheid), respect, betekenisvol handelen en betrouwbaarheid.
Ik ben er trots op dat ik een rol kan en mag spelen voor de Brielse kernen.

Schuiven naar boven