ONS Speerpunten

Speerpunten verkiezingen 23 november a.s.

In de gemeente Voorne aan Zee wil ONS Brielle bijdragen aan een prettige , veilige , schone en zorgzame gemeente waar inwoners willen (blijven ) wonen, kinderen veilig kunnen groeien en ondernemers graag willen werken. Onze speciale aandacht is gericht op het verankeren van de Brielse verworvenheden, maar wij zetten ons ook in voor de realisatie van een aantrekkelijk Voorne aan Zee. Voor de verkiezingen van23 november 2022 hebben wij de volgende speerpunten:

1. Luisteren en duidelijke communicatie naar de inwoners en ondernemers

ONS Brielle is er voor de inwoners en ondernemers van Brielle. Wij luisteren, communiceren duidelijk over de (on)mogelijkheden en proberen de inspraak te vergroten via trajecten, waarin inwoners en ondernemers en belangrijke rol hebben. 3 X M is daarbij ons Motto (Meedenken, Meepraten, Meebeslissen)

2. Zorg voor wijken en kernen

ONS Brielle vindt het belangrijk dat de dorpen, steden, wijken en bedrijfsterreinen goed worden onderhouden en prettig zijn om te wonen / werken . We geven prioriteit aan groenonderhoud, onkruidbestrijding, speeltuinen en bestrating. De dorpen Vierpolders en Zwartewaal en de wijken Rugge en Zuurland verdienen daarbij specifieke aandacht.

3.Woningen voor Brielse inwoners in elke levensfase

ONS Brielle staat voor een integrale aanpak , waarbij er wordt gebouwd voor elk type inwoner. We willen de mogelijkheid onderzoeken  om een voorrangsregeling te organiseren  voor inwoners van de eigen gemeente (via het Woonbedrijf Westvoorne). We zijn voor alternatieve woonvormen voor arbeidsmigranten en statushouders.

4. Ondersteunen van sport- en cultuurverenigingen

ONS Brielle steunt het verenigingsleven, omdat sport, cultuur, zwembaden, wijk- en dorpsverenigingen het cement vormen van de samenleving. Het Sport- en Cultuurhuis DukdalfBres, het Historisch Museum Den Briel, 't Dijckhuis Vierpolders, het Dorpscentrum De Gaffelaar en het Visserijmuseum in Zwartewaal moeten blijven bestaan.

5. Gemeentelijke dienstverlening nabij en toegankelijk

In de gemeente Voorne aan Zee moeten de loketten  voor de inwoners makkelijk bereikbaar, toegankelijk en klantvriendelijk zijn en inwonersvriendelijke openingstijden hebben. Alle loketfuncties overbrengen naar het huidige gemeentehuis van Hellevoetsluis is voor ONS Brielle onbespreekbaar.

6. Voor iedereen de zorg en ondersteuning die nodig is

Maximale inzet op jeugdzorg voor een kansrijke toekomst. Ouderen, chronisch zieken en inwoners met een beperking krijgen de zorg die nodig is. ONS Brielle vindt aandacht voor mantelzorgers belangrijk. Om iedereen  mee te kunnen laten doen, zijn goede (minima) voorzieningen en adequate hulp bij schulden essentieel.