Wekelijkse Column

Column 30 november: Mistig

De verkiezingsdampen zijn langzamerhand opgetrokken. De kiezer heeft zich laten gelden: ONS Brielle heeft van de Brielse inwoners 2 zetels gekregen. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. We gaan op de ingeslagen weg voort: opkomen voor onze kiezers, transparantie, goede communicatie etc. We moesten natuurlijk wel even bekomen, maar we zijn al weer op stoom. In de laatste commissies van de gemeenteraad van Brielle hebben we ons al weer laten horen (Parkeeronderzoek; niet herkenbaar voor inwoners binnenstad) en zorgen Plas van Heenvliet en de ontsluitingswegen rond plan Oude Goote. U vindt het allemaal op onze site onder het kopje actueel .
Maar na de dampen wordt het mistig, want in de schemering wordt onderhandelt over een nieuwe coalitie, dit doen IBV en VVD (Rien Kap en Aart-Jan Spoon) met informateur Hans van Lith Ook IBV). Alle partijen zijn / worden uitgenodigd. Wie gaat het motorblok van IBV en VVD ondersteunen of moet er anders gekeken worden, is er een andere puzzel te leggen.  ONS Brielle heeft altijd een brede blik en komt op voor de Brielse zaak, dat is niet mistig maar kraak helder. Wat ONS betreft stuurt men op een open, transparant beleid, met heldere communicatie, behoud van kunst en cultuur en erfgoed rijkdom, open landschap etc. : allemaal passend binnen onze Brielse , Zwartewaalse en Vierpolderse samenleving.
Kortom als de mist optrekt en de zon gaat schijnen voelen we allemaal de warme stralen op ons gezicht...........of springen de tranen in de ogen........vast niet............ONS Brielle gaat ervoor.

Column 22 november: Verkiezingskoorts doet rare dingen met mensen

De verkiezingsdag nadert en elke partij doet zijn uiterste best om wat kiezers te trekken. Daarbij wordt door sommigen alles uit de kast getrokken om de kiezers te verleiden om op hun partij te stemmen. Partijen maken plotseling een draai in hun standpunten (bijv. over windmolens). Jarenlang het beleid van wethouder / college gesteund te hebben nu plotseling ander standpunt en beleid eigen wethouder wegvagen.. Het groenonderhoud moet veel beter, maar jaren aan het roer gezeten te hebben niets willen uitvoeren en dan nu betogen het moet anders...... Weinig aan de woningbouw te doen en dan de provincie de schuld geven. We gaan naar de inwoners luisteren (oh dat doen we dan nu niet...., dus vertelt ONS Brielle  geen onzin)) Minimabeleid van 110 % naar 120% verhogen en dan al die andere jaren tegen.  Grote beloftes.... ONS Brielle doet hier gelukkig niet aan mee. We vertellen al vanaf het begin dat je meer inwoners bij het beleid moet betrekken (kijk naar onze open fractie vergaderingen met de 3 M'3 Meedenken, Meepraten en Meebeslissen), ons verkeersplan (belangrijk voor o.a. Vierpolders, meer verduurzamingsmogelijkheden (o.a. zonnepanelen) in de binnenstad van Brielle (zou overigens ook van toepassing kunnen zijn in Hellevoetsluis), een blijvende ontsluitingsweg voor Zwartewaal. Dit alles niet met grote woorden, niet ten koste van mensen, maar op een normale manier van praten en omgaan met elkaar. Een beetje gewoon doen, die rarigheid doen ze maar in Den Haag. We hopen dat u er ook zo over denkt : 23 november lijst 9

Column 16 november: Betrouwbaar zijn

ONS Brielle vindt dat als je afspraken maakt, je ze dan ook na moet komen. Ook als jet het er eigenlijk niet mee eens bent, maar de afspraak geaccepteerd hebt in een gezamenlijke vergadering.  Dat is blijkbaar in de politiek een moeilijk dingetje. Op 17 oktober zijn alle partijen die met de verkiezingen meedoen bij elkaar gekomen en een van de onderwerpen : gaan we weer plakken op de vroeger bekende borden, doen we weer sandwich boren langs de lantaarnpalen etc. We hebbe nu echter Trotters waarop van elke partij een poster hangt en dan gingen we niet meer plakken in de openbare ruimte. Er zijn nu zelfs verordeningen dat dit niet meer is toegestaan. Dus niet in de openbare ruimte, maar wel op privé terrein, of gekocht op commerciële zuilen. Voor ONS Brielle is dat duidelijk. Forum voor Democratie deed zijn mond niet open tijdens deze bijeenkomst en heeft dat toch gedaan onder het motto beknotting van de vrijheid van meningsuiting. Tot onze verbazing de VVD ook niet want die zette bij de Trotters gewoon een aanplakbord. Argumentatie: dat doen we altijd en we hebben bij de vergadering geen ja of nee gezegd………..De borden  zijn ondertussen weg (door toepassing van de verordening) maar geeft wel beeld van hoe je bent!

Column 9 november: Op de Markt

De ouderen onder ons zullen de slogan nog wel herkennen: Op de Markt is uw gulden een daalder waard. ONS Brielle maakt er nu van Op de Markt zijn de gesprekken goud waard. Verschillende kandidaten op onze lijst hebben de markt bezocht in Brielle, zijn met de bustour door Westvoorne en Brielle mee geweest en hebben daar met de boodschappende bewoners gesproken. En wat daar besproken wordt is zeer divers, maar altijd met dezelfde boodschap: politiek luister eens naar de bevolking, communiceer nu eens helder en verzandt niet in oeverloos gedoe. Op de Brielse markt en bij de winkelcentra vooral de vraag wat blijft er van onze leefgemeenschap over, gaat alles hier weg,  komen er nog meer van die enorme windmolens en in de binnenstad de eerste vraag: bent u voor of tegen het houten aprilmonument. Die informatie sterkt ons in ons streven er te zijn als volksvertegenwoordiger. Men heeft behoefte om gehoord te worden. We wisten dit al maar de Markt doet weer een duit in het zakje: luisteren en meenemen wat de inwoners willen.

Column 3 november: Eigen kracht

ONS Brielle is een lokale partij die zich richt op het welzijn en vertegenwoordiging van de inwoners. De partijen met een landelijke verbinding komen nooit los wat hun leiders in Den Haag naar voren brengen. Sterker nog er zijn er ook die voor hun standpunten sterk leunen op wat landelijk naar voren wordt gebracht. ONS Brielle heeft die verbinding niet en wil het daarom vooral hebben over onderwerpen die op dit moment bij de inwoners spelen: huisvesting, verkeer, energie, leefbaarheid in de omgeving, ondersteuning in het dagelijks leven, de club / vereniging etc. Dat doen wij op eigen kracht in samenspraak met de inwoner. Het idee dat je met een landelijk georiënteerde partij invloed kan uitoefenen op het landelijk beleid is misleidend. Lokale politiek is samen je eigen weg vinden , oplossingen aandragen voor de eigen omgeving. Eigen kracht betekent ook het zelf doen. Vandaar dat ONS Brielle open fractie vergaderingen heeft waar onderwerpen besproken worden, waar geluisterd wordt naar inwoners (wel of geen leden). Dat willen we vast houden in de toekomst. Het eigen verhaal vanuit Brielle, Zwartewaal en Vierpolders zal en moet zijn uitstraling hebben op geheel Voorne aan Zee. De betrokkenheid van de vele inwoners bij onze samenleving willen we inbrengen in het grote geheel en dan doen op eigen kracht, samen met u

Column 26 oktober: Volksvertegenwoordiger

ONS Brielle wil nu en in de toekomst zo dicht mogelijk bij de inwoners blijven door met hen in gesprek te gaan, te luisteren naar hun vragen en opmerkingen en waar nodig onderwerpen in de gemeenteraad aan de orde stellen. We vertegenwoordigen inwoners, daar zijn we voor gekozen, hun stem moet gehoord worden.
Het is "modern" om veel onderwerpen zo te bureaucratiseren dat het voor veel mensen veel te ingewikkeld is geworden. Gemeenten spreken vaak over de hoofden van mensen heen en realiseren zich niet dat het dan niet te volgen is en dat de inwoners de weg kwijt raken in allerlei regeltjes en afspraken. Het taalgebruik in documenten van de gemeente is vaak zo opgesteld dat ondanks goede bedoelingen het voor veel mensen moeilijk te volgen is.
ONS Brielle zegt daar iets over en vraagt om begrijpelijk taalgebruik zodat veel mensen kunnen begrijpen wat er opgeschreven wordt. ONS Brielle wil ook in alle openheid onderwerpen bespreken en niet in achterkamertjes besluiten. Waar nodig zetten we onderwerpen op de agenda (denk bijv. aan het verduurzamen  van de binnenstad, opkomen voor de diverse verkeerssituaties: Vierpolders, Nieuwland, Binnenstad en ontsluitingsweg Zwartewaal). Iedereen mag zien en horen hoe de discussie loopt en wat er gezegd wordt. In onze opvatting hoort een raadslid daar voor op te komen en de voor en tegens af te wegen en daar in het openbaar over te spreken. Dat zijn in onze ogen taken van volksvertegenwoordigers. Dat doen we nu en willen we ook in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee.

Column 19 oktober : Trots

In de gemeente Brielle met Brielle, Zwartewaal en en Vierpolders is veel om trots op te zijn. Als je kijkt naar Vierpolders met het Dijckhuis als middelpunt van de gemeenschap en de Sportweek en rijdt u op de fiets eens binnendoor naar Zwartewaal en rijdt tussen de bomen op de prachtige dijk en kijk om u heen om te genieten van het mooie landschap. Dan  kom je aan in Zwartewaal met zijn specifieke haventje met het Visserijmuseum en wat dacht u van de "eigen "Gaffelaar het centrum van Zwartewaal met de vele initiatieven. Komende op de Maasdijk ,(  wel smal) langs het water langs het nieuwe park, bij Breeze onderdoor de Brug het water volgend, genieten van het uitzichtop het water. Met in de verte de Brielse Dom. Dan kom je in Brielle naar de binnenstad, met zijn mooie monumenten, de wallen . Maar ook het Bres gebouw met sporthal, he theater en de bibliotheek. Een prachtige gemeente om trots op te zijn. Maar wat denkt u van al die inwoners van Brielle, Zwartewaal en Vierpolders die zich inzetten voor hun omgeving, die hun betrokkenheid laten blijken. Dat moeten we behouden door het bestuur van de nieuwe gemeente te alten zien en merken dat Brielle belangrijk is, dat het Brielse DNA , zoals wij zijn, niet verloren gaat. Dat met elkaar in gesprek gaan, samenwerken de weg is om samen te leven. Hopelijk strijdt u met ONS Brielle mee.

Column 12 oktober: De waarheid en niets dan de waarheid

Brielle en Westvoorne willen duidelijkheid over de financiële situatie van Hellevoetsluis
Uit de documenten die de raadsleden uit Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne m.b.t. de Ambulante jeugdhulp GRJR (Gemeenschappelijke Regeling Jeugd Rijnmond) hebben ontvangen, bleek dat de extra kosten door Westvoorne en Brielle voor de begroting van Voorne aan Zee gereserveerd waren, maar dat Hellevoetsluis het bedrag wilde betalen uit de algemene reserve van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee.
Op vragen hierover vanuit Brielle en Westvoorne zei de wethouder financiën van Hellevoetsluis op maandagavond 10 oktober dat het niet geheel juist in het raadsvoorstel staat. Toen fusiecommissielid Wim Smit vroeg of er een ander voorstel komt waarin het wel goed is geformuleerd werd dat ontkend.
Op dinsdagochtend 11 oktober hoorden we dat het voorstel niet was goed gekeurd door de provincie in het kader van de ARHI-procedure (controle door de provincie op de uitgaven van fusiegemeenten) en moet worden aangepast. Hellevoetsluis moet het bedrag van zo'n €600.000 uit de eigen algemene reserve halen. Het gevolg is dat het aandeel van Hellevoetsluis in de algemene reserve van de fusiegemeente €600.000 lager is, dan eerder door Hellevoetsluis is aangegeven.
Vreemd is dat de wethouder Financiën dit blijkbaar niet wist op maandagavond. Blijft de vraag of er nog meer van dit soort verrassingen te verwachten zijn?

Column 6 oktober: Misleiding en Machtsdenken

Misleiding en Machtsdenken

Misleiding en Machtsdenken  zijn de grootste bedreigingen  bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 23 november a.s.. In de kranten verschijnen er berichten van : “We gaan de fusie terugdraaien, bevolking wil niet samen werken,  helemaal geen windmolens, helemaal geen zonnevelden, bouwen alleen voor de eigen bevolking, geen handhaving van door de centrale overheid opgestelde regels , de eigen identiteit behouden, geen andere dan de onzen. Als we de grootste zijn gaan we door op de ingeslagen weg. We kijken wel wie met ons mee wil doen. We doen het overal gewoon goed, wij hebben de ervaren bestuurders.
Deze praatjes die gewoon zijn door te prikken zijn geen meerwaarde voor een goed bestuur en doen geen recht aan alle mensen die zich voor de leefbaarheid van de eigen omgeving willen inzetten.. De fusie is een feit, er zijn afspraken gemaakt over het plaatsen van een aantal windmolens (alleen niet van die absurd hoge), zonnevelden moeten wel passen in een landschap (dus goed kijken en overwegen en fatsoenlijk participeren en er moeten meer daken met zonnepanelen bedekt worden) Juist stimuleren en inwoners helpen met isolatie etc. en kijken naar de mogelijkheden Elk dorp en stad heeft z’n eigen identiteit dat moet je inderdaad versterken, maar niet zonder samen te werken en dat gebeurt al heel veel in de regio (denk maar aan het toerisme). Dat doe je allemaal via een goed en overzichtelijk debat (niet in de achterkamertjes), met echte participatie van inwoners. Neem inwoners serieus en ga in op wat inwoners in hun eigen omgeving ervaren.