Wekelijkse Column

Column 22 maart: informatie verstrekken en krijgen: daar draait alles om

Als raadslid wil je de goede besluiten nemen op basis van goede informatie. Als het college een besluit voorlegt aan de gemeenteraad dient daar de goede inhoudelijke informatie bij aanwezig te zijn.
Het college kan ervoor kiezen de raad - en commissieleden te informeren via een raadsinformatiebrief, waarin alle aspecten van het voorstel belicht worden.(Natuurlijk is er ook informatie te verkrijgen via inwoners en organisaties, maar hier heb ik het nu over de informatie afkomstig van het ambtelijk apparaat , aangestuurd door het college.)
In de afgelopen weken stond het voorstel om 4,5 miljoen beschikbaar te stellen voor (tijdelijke) huisvesting voor basisschool de Verwondering op de agenda. De informatie die daarbij gegeven werd was minimaal. Dan krijg je het effect dat heel wat fracties hierover schriftelijke vragen gaan stellen. Dat kan via technische vragen , maar ook meer politieke vragen aan B&W. Het was een bombardement van vragen en daarna antwoorden. Waarvan de laatste ook nog beetje bij beetje boven tafel kwamen. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die dan klagen dat alles zolang duurt, dat sommigen lange tijd nemen om te vragen etc. En dat terwijl dat gewoon begint met informatie verstrekken. Nu heeft de raad ook nog een Informatieavond afgedwongen over dit onderwerp. (dat initiatief kwam van ONS Brielle), want ONS Brielle heeft  zijn slogan Wees Transparant, dan is het mogelijk om goede afgewogen besluiten te nemen. Afgedwongen informatie daar hebben raadsleden weinig plezier aan en volgens mij niemand die hierbij betrokken is, ook het ambtelijk apparaat en het college ook niet!!!!!!!!! En de inwoner schudt zijn hoofd, wat een gedoe!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Column 16 maart; Stikstofwolken trekken op

Nu de verkiezingen voorbij zijn en de stik stofwolken optrekken kunnen we ontdekken of er een nieuwe werkelijkheid is ontstaan. De problematiek is er en de vraag is gaat het nu op een andere manier aangepakt worden. Na de eclatante overwinning van BBB zou je dat wel verwachten. De vlaggen gaan weer "gewoon" wapperen , niks geen gedoe meer. We doen weer normaal. Brabant zit op slot, daar kan i.v.m. de Stikstof problematiek niet veel meer. Op andere plekken kan er niet gebouwd worden , wordt dat nu plotseling anders. Gaan we wel veranderen maar doen we er langer over of stellen we het uit, willen we er niets van weten. Drammen van twee kanten helpt ons niet verder. Met elkaar in gesprek gaan, maar wel met een perspectief voor zowel boeren, natuur, bedrijven en inwoners. Hopelijk wel met echte oplossingen en geen schijnbeweging  van de links- of rechtsbuiten die vastloopt in een harde teckel van de andere. Voor een goede wedstrijd heb je vaardige spelers nodig, technisch , standvastig met een uithoudingsvermogen en inzicht in wat er moet gebeuren. Maar ook coaches die realistisch zijn . Nu de wolken wat optrekken, de wereld er voor sommigen anders uitzien is wijsheid wel het minste wat je ieder kan toewensen.

Column 8 maart: Vrouwendag

Het is nog steeds nodig dat er ook in Nederland wordt stil gestaan bij internationale vrouwendag. De positie van veel meisjes en vrouwen mag dan al verbeterd zijn, maar er zijn nog steeds situaties waarbij meisjes en vrouwen niet dezelfde posities hebben als mannen. Denk hierbij aan dat er in sommige situaties nog steeds een loonkloof is, maar ook de verhouding man / vrouw nog steeds niet gelijk is. Maar gelukkig groeit het  naar een betere balans.
De posities van vrouwen in ons maatschappelijk leven wordt steeds beter. Dat zie je aan functies in het bedrijfsleven, maar ook in de top van het onderwijs: er zijn meer vrouwen dan mannen in directiefuncties. Ook in de politiek manifesteren zich steeds meer vrouwen en hebben soms de belangrijkste bijdragen in het debat.
Dat is een goede zaak. Helaas komen er ook miskleunen voor zoals het optreden van Tatjana Sormaz (wethouder BVNL) in de commissie samenleving op 7 maart (voorafgaande aan vrouwendag). Zoals deze mevrouw het invulde moet het niet. Dat is niet alleen de mening van "een man" maar ook die van veel vrouwelijke raad- en commissieleden en die laatste zouden dat ook nooit zo gedaan hebben.  We moeten een voorbeeld niet als maatstaf nemen. Nee er zijn er zoveel waar je grote waardering en steun aan moet geven, zowel nationaal als internationaal. Ik waardeer zeer de inzet van de minister van Justitie die met haar manier van werken staat voor haar inbreng, maar ook steun voor de schaakster uit Iran die zonder hoofddoek de onderdrukking weerstaat. Vrouwendag overal nodig. En oh ja wellicht kan de wethouder leren van vrouwelijke collega's: er zat erop 7 maar een naast je Janneke Postma.

Column 1 maart: ‘Men vangt meer vliegen met honing/stroop dan met azijn`

Deze uitdrukking kennen we allemaal . Bij de komende verkiezingen van de Provincie en Het waterschap doen velen weer fantastisch beloften. Men valt over elkaar heen met  toezeggingen aan  de kiezers. Het kiezersvolk wordt weer van alles beloofd. Soms is het glas van de boodschap half vol en vergeet men de andere helft te vertellen en soms is het glas half leeg, omdat men erbij vergeet wat het financieel gaat kosten en wie dat dan gaan betalen. Als men dan ook nog eens door elkaar gaat schreeuwen zoals afgelopen zondagochtend, de eigen richting met oneliners naar ons toe roepen, de ander zwart maken, soms kwetsend en als nitwits wegzetten, dan geeft dat weinig vertrouwen. En dan nog los van het rapport van de Enquête commissie Gas uit Groningen etc en de Enquête m.b.t.  de toeslagaffaire welke een gitzwart beeld geven hoe het er aan toe gaat.

En toch gaat ONS Brielle door, want wij geloven in transparantie, in eerlijk zeggen hoe het zit, voor inwoners opkomen en ja als de boodschap een keer niet leuk is dan zullen we dat ook doen. In de afgelopen raadsvergadering hebben we geprobeerd de OZB verhoging voor veel inwoners te verzachten door de tarieven wat naar beneden te brengen en de tarieven voor niet-woningen die in VaZ tot de laagste van Nederland behoren, te verhogen, alles nog met in het achterhoofd dat de boodschap voor de begroting 2023 niet geweldig is : groot tekort. We krijgen geen inzicht van het college…… , maar zijn wel voorzichtig want wat gaat er nog meer boven ons hoofd hangen. IBV beloofde geen parkeergelden meer bij de stranden , geen hondenbelasting (de opmerking 5 miljoen op het Sociaal Domein bezuinigen zijn we ook  nog niet vergeten) en nu we iets konden tegemoet komen aan de inwoners, zijn ze niet thuis. Typisch gevalletje van stroop voor de verkiezingen en azijn er na.

Het doet het beeld van de politiek geen goed. Maar echt er zijn raadsleden die er hard voor strijden om het wel inzichtelijker te krijgen. Wellicht een schrale t(r)oost met wat Honing (is wel lekker).

Column 22 februari : Cowboytje spelen

Het college bij naam van Robert vd Kooij vertelde even uit de losse pols dat de nieuwe gemeente aanstuurt op een tekort in het eerste jaar van 10 miljoen, het tweede jaar 3 miljoen, het derde jaar 3 miljoen en het vierde jaar weer 10 miljoen. Concrete onderbouwing kon hij nog niet geven, maar dan wist iedereen er maar van. Commotie alom, want waarom doet hij dit soort uitspraken, waarom zet hij dat niet netjes op papier, waarom geeft hij niet aan wanneer de politici nu duidelijk worden geïnformeerd over de gang van zaken, wat de routing is om het te bespreken???  Het klappertjes pistool van de wethouder schiet alle kanten op (zeker geen Old Shaterhand) ....... Kortom weer vragen te over. En klap op de vuurpijl zegt Kap dat hij er niet wakker van ligt, want er kan gemakkelijk 5 miljoen bezuinigd worden op het sociale domein. Ook weer zonder gestaafde argumenten en bewijslast.  Maar de Bonanza Boys geholpen door Lucky Luke Kap knallen als  OZB aan bod komt. Harde verhogingen of heeft u bedrijfspanden bij deze laatste zit de OZB bij de laagste van Nederland. Ook  verenigingsgebouwen zitten in het vizier van de Boys, die betaalden voorheen geen OZB en nu wel belast worden... Scherp in de kiem geraakt. De partij van Cowboy Kap heet Inwoners Belang Voorne , wiens belang... Cowboy spelen over de ruggen van inwoners, niet wetende dat wat je doet in het belang van inwoners moet zijn. Deze cowboy is nog geen boss en moet dat niet worden ook. Elke cowboy film eindigt met The End...

Column: 16 februari: De woestijn schreeuwt om aandacht

Onze omgeving is toch zeker geen woestijn, het is een mooie omgeving  met veel groen, mooie dorpen steden , een prachtig landschap, duinen en bos. We zijn er blij om , om in te wonen. Toch voelen raad-en commissieleden zich als roepende in de woestijn: niet gehoord, als ware in een Fatamorgana. je denkt iets te zien, te horen, te weten , maar wat je ziet klopt niet. Een zandstorm van niets zeggendheid schuurt langs je heen en als het opgetrokken is, is het allemaal nog gewoon zoals het was. De zon wil nieuw leven laten groeien, wil bestaand leven laten ontwikkelen.
Er is een overdrachtelijkst van de oude gemeenten naar de nieuwe gemeente. Onderwerpen die klaar zijn om uit te voeren of in voorbereiding zijn. Er zijn uitspraken gedaan door de oude raden die om uitvoering schreeuwen. Daar is nog geen duidelijkheid over. Het is alsof de plantjes in de woestijn die om water vragen dat niet (of nog niet ) krijgen. Oases van ontwikkeling vragen om water om verder te ontwikkelen. Echter de bestuurders terug getrokken in hun zandkasteel opgetrokken met stuifzand (soms ontstaat er een stormpje) geven weinig geluid. Daarom nogmaals irrigeer het landschap, ondersteun diegenen met goede motieven en laat de woestijn niet verder oprukken maar bestrijdt het.

Column 8 februari: Bevattingsvermogen staat stil

Bij het horen en zien van de verschrikkingen in Turkije en Syrië staat het bevattingsvermogen stil: wat een ellende.Meer dan 22.000 doden (op dit moment 11 febr. 11.00 uur) en heel veel gewonde slachtoffers. Gewond niet alleen fysiek maar ook psychisch  , niet te bevatten wat er daar met mensen zoals u en ik gebeurt. Ontreddering straalt van de beeldschermen af, afschuwelijk wat deze mensen moeten mee maken. Familie en vrienden hier in Nederland naarstig op zoek naar contact met de hoop dat ze in leven zijn. Velen diep in de rouw door het enorme verlies, niet wetende waar ze het moeten zoeken. Hulpacties starten om iets te kunnen doen voor die mensen daar. Ook in Brielle een dergelijke actie (Zie Briellenaar.nl), maar ook financiële steun op Giro 555 is hard nodig..............
En wij maar krakelen over politieke zaken......nu even niet!!!!!!!!!!!!!

 

Column 2 februari : kijken naar toekomst

Het is goed om kennis te hebben van de geschiedenis, van zowel van jaren geleden als van wat dichterbij. Met die kennis kun je soms beter begrijpen wat mensen beweegt, of waarom mensen reageren zoals ze reageren. In deze week van de herdenking van de watersnoodramp van 1953 (en ik ben een Zeeuw, maar dan van een jaar na de ramp) wordt duidelijk dat deze gebeurtenis voor vele ouderen onder ons niet weg te vegen is uit hun herinnering, dat de gevolgen persoonlijk in hun leven een rol heeft gespeeld, maar ook als je kijkt naar de ontwikkeling van Zuidwest Nederland. Dichterbij kennen we de laatste maanden van de gemeente Brielle: het mooie herdenkingsjaar.  Die kennis en beleving nemen we mee. Toch moeten we vooruit . We moeten met elkaar verder, niet blijven hangen in oude gedachten (maar ere wel begrip voor hebben) . De "gemeente' wereld is weer een stukje groter geworden. We moeten zorgen voor een nieuwe balans, voor een "moderne" kijk hoe je inwoners betrekt bij de eigen omgeving, hoe je de eigen wet- en regelgeving transparant maakt. Hoe ga je om met plannen van de rijksoverheid, hoe pas je die in, kijkende naar de eigen leefomgeving. In Zwartewaal zitten ze te smachten om aan het Dorpshart te beginnen of antwoorden op de vragen over de Plas van Heenvliet. Heleboel kennis vooraf, maar kijken naar de toekomst wat gaat er gebeuren . De bereikbaarheid van onze dorpen en steden gaat ons zeer aan het hart, want sommigen hebben er elke dag mee te maken. Straks in de Blankenburg tunnel klaar en hoe lossen we dat op als een deel van het verkeer over de N57 komt en hoe zit het dan met de medische bereikbaarheid van ons allemaal. Kijkende naar de toekomst met de kennis die we met elkaar hebben opgedaan dat is de focus. En daarbij vergeet ONS Brielle niet wat we hebben in Brielle, Zwartewaal en Vierpolders met een blik naar voren.

Column 29 janauri : Nieuwe Tijden

Nieuwe TijdenVolgens de coalitiepartijen  in VaZ leven we in een nieuwe realiteit. Voor hen betekent dit dat de overdrachtsdocumenten  , die elke gemeente heeft opgesteld niet automatisch worden uitgevoerd. De oude drie gemeenten hebben overdrachtsdocumenten opgesteld om te zorgen dat er zaken door gaan bijv. Herstel kademuren in de binnenstad van Brielle. Dat is gedaan met meerderheden in de raden. Weloverwogen met goede argumentatie. Dr nieuwe coalitie wil ze toetsen aan het coalitiedocument. Nieuwe tijden zeggen ze dan. ONS Brielle hoopt niet dat we alles weer opnieuw moeten gaan doen , dat kost best veel tijd en werk.Wel graag  in alle openheid en niet  in achterkamertjes of eerst lekker voorbereiden in de coalitie fracties ( wat sommigen altijd gewend waren )  maar in openheid met de andere partijen .Voor ons normaal , maar dan toch nieuwe tijden in dit opzicht . Woordvoerders van IBV en VVD noemden het “ weg met de oude structuren “. Mooi dan : Nieuwe Tijden: ONS Brielle wil daar aan meewerken.

19 januari : witte brood weken voorbij

ONS Brielle wil aan de slag. Het gedoe moet voorbij zijn. Eerst gedoe over het proces van het tot stand komen  van de coalitie, dan een vaag uitgangspunten plan, dan een wethouder van buiten de regio die ook niet eens gesteund wordt door alle leden van de coalitiepartijen en dan nu het vertrek van de secretaris Vincent Florijn. Wij willen onze verkiezingsbelofte waar maken: staan voor de inwoners.  We vragen van de coalitiepartijen duidelijkheid  met argumenten van de gekozen uitgangspunten. Daarbij zoals al eerder vermeld heldere procedures, participatie zowel met inwoners als met de raadsleden. Ga aan het werk: raadsfracties van coalitie en oppositie hebben elkaar gesproken. Het is nu aan de coalitiepartijen om de inbreng van alle oppositiepartijen  te bezien. Maar ONS Brielle wil vooral duidelijkheid voor o.a. de Brielse , Zwartewaalse en Vierpolderse inwoners (en natuurlijk ook voor alle andere inwoners.) Bijv. Wat gaat er nu gebeuren me de plannen van de windmolens in de Ondernemingspolder( niet wat zijn dan de consequenties), hoe zit het nu met Kunst en Cultuur (prachtige nota uit Brielle over Kunst en Cultuur in alle drie de voormalige gemeenten), hoe zit het de ontsluitingsweg in Meeuwenoord en de ontsluitingsweg voor Zwartewaal, de veiligheid voor de kinderen op de nieuw aan te leggen Rotonde Westvoornse Weg en de N218 . En zo is er nog veel meer. We willen aan de slag dus kom op, dus geef duidelijkheid en werk eraan en betrek raad en inwoners hierbij.

Column 11 janauri: rommelig en ongemakkelijk

Heeft u het ook wel eens meegemaakt dat u basis van afspraken een verdere planning maakt en dan elke keer weer voor verrassingen komt te staan, zodat je constant moet aanpassen? Nou bij aanvang van de Gemeente VaZ is dat voor OnsBrielle zeker het geval: eerste een extra raadsvergadering om nog twee wethouders en een nieuw lid te benoemen (dat kon blijkbaar niet 10 dagen later....) dan wilden op 16 januari sommige partijen ook de mensen benoemen die in de commissies gaan plaats nemen, dat was gepland op 26 januari.. Nu gaat het op alle twee. ONS Brielle wilde op 16 janauri fractievergadering houden maar dat kan dus nu niet. Bovendien kunnen we tot op dit moment niet terecht in het Stadskantoor; is 's avonds gesloten (kost extra beveiliging...). Zouden we met de hele Brielse fractie naar Hellevoetsluis moeten, terwijl het gebouw leeg staat...... U snapt we hebben daar tegen geprotesteerd, protest loopt nog. Door de manier waarop de coalitie een document heeft opgesteld (en vooral de manier waarop ze tot een coalitie zijn gekomen) hebben de andere partijen  (o.a. ONS Brielle) gesteld dat er weinig toenaderingen waren tot de andere partijen. Dan maar een extra bijeenkomst, om te kijken of we toch gesprek kan komen. Planning was eerst per partij, maar nu toch in gezamenlijkheid.  Dan heb je ook nog organisatorische  zaken, uitdelen van i-pads met goede wachtwoorden en inloggegevens gaat op zich goed, maar ook daar zijn obstakels. Iedereen moet er mee leren werken en sommigen vinden dat het anders is als voorheen. Kortom rommelig, ongemakkelijk...maar het komt goed zijn mijn moeder: altijd als Pasen en Pinksteren op een dag valt...Nou dat gaat niet gebeuren: we gaan gewoon door en over een tijdje lachen we erom, gelooft u mij maar.

3 januari : een andere werkelijkheid

De eerste vergadering van een nieuwe raad en zeker die bij de start van een nieuwe gemeente  hoort een feestelijke gezamenlijkheid uit te stralen: we gaan er samen aan werken, we gaan de onderwerpen op open wijze met elkaar aanpakken, met de wil er op een goede manier mee om te gaan.
Nou nadat de raadsleden van VaZ waren geïnstalleerd was de "feestvreugde "voorbij. Het gecreëerde "samen werken" was verworden tot een blokje "Zo moete we het doen en als u suggesties heeft, dan willen we daar wel naar kijken".

De kritiek op de coalitie was als een vlaag regen en wind in de herfst, het daalde hard neer ; een reddende paraplu was niet voorhanden en de coalitie zat er steeds meer uit als verzopen katjes en katers en de coalitie uitgangspunten verwerden tot een natte krant waarbij de letters door de natte inkt "smoetzig" werd.

De tegenstelling tussen de coalitie en oppositie werd nog duidelijker bij de stemming over de wethouders: niemand van de wethouders kreeg iedereen achter zich en bij twee wethouders werd duidelijk dat waarschijnlijk alleen de coalitiepartijen op hen hadden gestemd (aanname: want de stemming was uiteraard schriftelijk ) De ander twee beoogde wethouders worden op voorstel van de coalitiepartijen in een extra raadsvergadering op 16 januari beëdigd , maar ook dat kon niet op de steun van de oppositie rekenen, die vond 26 janauri (10 dagen later) ook voldoende.

Een bijzondere avond dus, met wat venijn en waar pijnlijk duidelijk werd dat werkelijkheid; de sfeer in een raadsvergadering anders zal worden dan we gewend waren : SNIK!

Column 21 december: afscheid............

December is de maand van het afscheid geworden. De laatste vergaderingen over politieke zaken, afscheid nemen van elkaar: sommigen verdwijnen van het politieke toneel , anderen komen terug en afscheid van onze Burgemeester, die op 1 januari ambteloos burger wordt. Op 20 december hebben we dat met elkaar gevierd. Toch ook een traantje weg geslikt omdat Brielle zijn zelfstandigheid nu definitief kwijt is. Het kon niet anders , maar toch.... geen raad meer in de prachtige zaal, niet meer even buurten in het stadskantoor, college gewoon ontmoeten en  met elkaar even bijpraten, het eigene van Brielle meenemen  etc. Nee het is nu voorbij. Maar ONS Brielle gaat door en we blijven net zo helder als het Brielse Carillon, , onze boodschap zal nu ook gehoord worden in Brielle - Zuid aan het Haringvliet, en het Doe Open de Poort zal nu zowel letterlijk en figuurlijk gaan klinken en galmen over heel Voorne aan Zee. Want een Geus blijft een Geus en een Spanjaard blijft een Spanjaard of de Schepen en de Schout dat nu leuk vinden of niet. Afscheid ja.....maar Boys en Girls van Voorne aan Zee: Here we come .
Prettige feestdagen en een gezond 2023.

Column 14 december: Aanschuifcoalitie

Afgelopen zaterdag was ik bij het slotconcert van 450 jaar Brielle en daar had je een onderdeel: het aanschuifkoor. Gezellig met elkaar zingen. Een zeer geslaagde bezigheid. Wel nu dat hebben de jongens Kap en Spoon ook bedacht bij de coalitievorming: aanschuiven: ieder  mag mee zingen en wij (kap en Spoon) presenteren de politieke liedjes. Dat zijn wel de Hellevoetse liedjes natuurlijk. Alleen het liedje van MG Schmidt : “” Het is niet pluis in Hellevoetsluis “ zit er natuurlijk niet bij.
Het proces van de coalitievorming staat haaks op wat ONS Brielle voor staat : transparantie en geen achterkamertjespolitiek. ONS Brielle heeft vanaf het begin gepleit voor een openbare duidingsavond en een onafhankelijke informateur. Maar dat is niet gebeurd. Jammer want dan had  ook andere coalitie mogelijkheden onderzocht kunnen worden.  Zoals in het AD stond geschreven: er werden sollicitatiegesprekken gehouden bij de bondscoach. Alleen de echte bondscoach was vermakelijker en  het resultaat mager. Resultaat tot nu toe: BVNL (familie Haga) en PvaZ schuiven aan. De laatste wel bijzonder als je de afgelopen jaren zo hebt afgezet tegen de Hellevoetse coalitie.
Wellicht denken de laatste partijen dat aanschuiven ook verschuiven betekent. Dat levert tot nu toe alleen stof op, stof tot nadenken. Laat het stof maar neer dwarrelen, wij blijven gewoon waar we voor zijn : volksvertegenwoordigers voor de schuifdeuren en er niet achter.

Column 7 december : Brielle is Uniek!

Hoezo is Brielle uniek? Waar gaat het college van B&W meedoen in een rondgang verstopt achter maskers (Maskerade) waar onderwerpen welke in de Brielse samenleving leven aan de orde worden gesteld. De Maskerade is een prachtig moment in Brielle om uiting te geven aan gevoelens of waar je zaken ludiek onder de aandacht kan brengen en dat gebeurde dan ook van de week. De Eifel torens In Brielle, een oproep om een monument voorstellende  de Zuidpoort, Voorne aan Zee (Blackpool at Sea), partizanen voor participatie, aandacht voor de huisvesting: kortom het was weer met veel inzet gedaan, maar wel met een ondertoon die ieder kon waarderen. Jammer sprak iemand dat zijn we nu ook kwijt. Ik zeg wel nee, ook volgend jaar gewoon een Brielse Maskerade , laten we gewoon Brielle blijven. Als we elkaar blijven ondersteunen, we voor elkaar opkomen, dat echt Brielse gevoel: met elkaar kunnen staan voor de samenleving dan zullen we Brielle op de kaart houden. Den Briel , Vierpolders en Zwartewaal hielden  in 1980 op te bestaan maar in 2023 staan ze  weer op de kaart. Krijgen we weer een burgemeester die met en zonder  masker op de Brielse samenleving aanstuurt?
Bij de volgende Maskerade zullen we het zien…………….

Column 30 november: Mistig

De verkiezingsdampen zijn langzamerhand opgetrokken. De kiezer heeft zich laten gelden: ONS Brielle heeft van de Brielse inwoners 2 zetels gekregen. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. We gaan op de ingeslagen weg voort: opkomen voor onze kiezers, transparantie, goede communicatie etc. We moesten natuurlijk wel even bekomen, maar we zijn al weer op stoom. In de laatste commissies van de gemeenteraad van Brielle hebben we ons al weer laten horen (Parkeeronderzoek; niet herkenbaar voor inwoners binnenstad) en zorgen Plas van Heenvliet en de ontsluitingswegen rond plan Oude Goote. U vindt het allemaal op onze site onder het kopje actueel .
Maar na de dampen wordt het mistig, want in de schemering wordt onderhandelt over een nieuwe coalitie, dit doen IBV en VVD (Rien Kap en Aart-Jan Spoon) met informateur Hans van Lith Ook IBV). Alle partijen zijn / worden uitgenodigd. Wie gaat het motorblok van IBV en VVD ondersteunen of moet er anders gekeken worden, is er een andere puzzel te leggen.  ONS Brielle heeft altijd een brede blik en komt op voor de Brielse zaak, dat is niet mistig maar kraak helder. Wat ONS betreft stuurt men op een open, transparant beleid, met heldere communicatie, behoud van kunst en cultuur en erfgoed rijkdom, open landschap etc. : allemaal passend binnen onze Brielse , Zwartewaalse en Vierpolderse samenleving.
Kortom als de mist optrekt en de zon gaat schijnen voelen we allemaal de warme stralen op ons gezicht...........of springen de tranen in de ogen........vast niet............ONS Brielle gaat ervoor.

Column 22 november: Verkiezingskoorts doet rare dingen met mensen

De verkiezingsdag nadert en elke partij doet zijn uiterste best om wat kiezers te trekken. Daarbij wordt door sommigen alles uit de kast getrokken om de kiezers te verleiden om op hun partij te stemmen. Partijen maken plotseling een draai in hun standpunten (bijv. over windmolens). Jarenlang het beleid van wethouder / college gesteund te hebben nu plotseling ander standpunt en beleid eigen wethouder wegvagen.. Het groenonderhoud moet veel beter, maar jaren aan het roer gezeten te hebben niets willen uitvoeren en dan nu betogen het moet anders...... Weinig aan de woningbouw te doen en dan de provincie de schuld geven. We gaan naar de inwoners luisteren (oh dat doen we dan nu niet...., dus vertelt ONS Brielle  geen onzin)) Minimabeleid van 110 % naar 120% verhogen en dan al die andere jaren tegen.  Grote beloftes.... ONS Brielle doet hier gelukkig niet aan mee. We vertellen al vanaf het begin dat je meer inwoners bij het beleid moet betrekken (kijk naar onze open fractie vergaderingen met de 3 M'3 Meedenken, Meepraten en Meebeslissen), ons verkeersplan (belangrijk voor o.a. Vierpolders, meer verduurzamingsmogelijkheden (o.a. zonnepanelen) in de binnenstad van Brielle (zou overigens ook van toepassing kunnen zijn in Hellevoetsluis), een blijvende ontsluitingsweg voor Zwartewaal. Dit alles niet met grote woorden, niet ten koste van mensen, maar op een normale manier van praten en omgaan met elkaar. Een beetje gewoon doen, die rarigheid doen ze maar in Den Haag. We hopen dat u er ook zo over denkt : 23 november lijst 9

Column 16 november: Betrouwbaar zijn

ONS Brielle vindt dat als je afspraken maakt, je ze dan ook na moet komen. Ook als jet het er eigenlijk niet mee eens bent, maar de afspraak geaccepteerd hebt in een gezamenlijke vergadering.  Dat is blijkbaar in de politiek een moeilijk dingetje. Op 17 oktober zijn alle partijen die met de verkiezingen meedoen bij elkaar gekomen en een van de onderwerpen : gaan we weer plakken op de vroeger bekende borden, doen we weer sandwich boren langs de lantaarnpalen etc. We hebbe nu echter Trotters waarop van elke partij een poster hangt en dan gingen we niet meer plakken in de openbare ruimte. Er zijn nu zelfs verordeningen dat dit niet meer is toegestaan. Dus niet in de openbare ruimte, maar wel op privé terrein, of gekocht op commerciële zuilen. Voor ONS Brielle is dat duidelijk. Forum voor Democratie deed zijn mond niet open tijdens deze bijeenkomst en heeft dat toch gedaan onder het motto beknotting van de vrijheid van meningsuiting. Tot onze verbazing de VVD ook niet want die zette bij de Trotters gewoon een aanplakbord. Argumentatie: dat doen we altijd en we hebben bij de vergadering geen ja of nee gezegd………..De borden  zijn ondertussen weg (door toepassing van de verordening) maar geeft wel beeld van hoe je bent!

Column 9 november: Op de Markt

De ouderen onder ons zullen de slogan nog wel herkennen: Op de Markt is uw gulden een daalder waard. ONS Brielle maakt er nu van Op de Markt zijn de gesprekken goud waard. Verschillende kandidaten op onze lijst hebben de markt bezocht in Brielle, zijn met de bustour door Westvoorne en Brielle mee geweest en hebben daar met de boodschappende bewoners gesproken. En wat daar besproken wordt is zeer divers, maar altijd met dezelfde boodschap: politiek luister eens naar de bevolking, communiceer nu eens helder en verzandt niet in oeverloos gedoe. Op de Brielse markt en bij de winkelcentra vooral de vraag wat blijft er van onze leefgemeenschap over, gaat alles hier weg,  komen er nog meer van die enorme windmolens en in de binnenstad de eerste vraag: bent u voor of tegen het houten aprilmonument. Die informatie sterkt ons in ons streven er te zijn als volksvertegenwoordiger. Men heeft behoefte om gehoord te worden. We wisten dit al maar de Markt doet weer een duit in het zakje: luisteren en meenemen wat de inwoners willen.

Column 3 november: Eigen kracht

ONS Brielle is een lokale partij die zich richt op het welzijn en vertegenwoordiging van de inwoners. De partijen met een landelijke verbinding komen nooit los wat hun leiders in Den Haag naar voren brengen. Sterker nog er zijn er ook die voor hun standpunten sterk leunen op wat landelijk naar voren wordt gebracht. ONS Brielle heeft die verbinding niet en wil het daarom vooral hebben over onderwerpen die op dit moment bij de inwoners spelen: huisvesting, verkeer, energie, leefbaarheid in de omgeving, ondersteuning in het dagelijks leven, de club / vereniging etc. Dat doen wij op eigen kracht in samenspraak met de inwoner. Het idee dat je met een landelijk georiënteerde partij invloed kan uitoefenen op het landelijk beleid is misleidend. Lokale politiek is samen je eigen weg vinden , oplossingen aandragen voor de eigen omgeving. Eigen kracht betekent ook het zelf doen. Vandaar dat ONS Brielle open fractie vergaderingen heeft waar onderwerpen besproken worden, waar geluisterd wordt naar inwoners (wel of geen leden). Dat willen we vast houden in de toekomst. Het eigen verhaal vanuit Brielle, Zwartewaal en Vierpolders zal en moet zijn uitstraling hebben op geheel Voorne aan Zee. De betrokkenheid van de vele inwoners bij onze samenleving willen we inbrengen in het grote geheel en dan doen op eigen kracht, samen met u

Column 26 oktober: Volksvertegenwoordiger

ONS Brielle wil nu en in de toekomst zo dicht mogelijk bij de inwoners blijven door met hen in gesprek te gaan, te luisteren naar hun vragen en opmerkingen en waar nodig onderwerpen in de gemeenteraad aan de orde stellen. We vertegenwoordigen inwoners, daar zijn we voor gekozen, hun stem moet gehoord worden.
Het is "modern" om veel onderwerpen zo te bureaucratiseren dat het voor veel mensen veel te ingewikkeld is geworden. Gemeenten spreken vaak over de hoofden van mensen heen en realiseren zich niet dat het dan niet te volgen is en dat de inwoners de weg kwijt raken in allerlei regeltjes en afspraken. Het taalgebruik in documenten van de gemeente is vaak zo opgesteld dat ondanks goede bedoelingen het voor veel mensen moeilijk te volgen is.
ONS Brielle zegt daar iets over en vraagt om begrijpelijk taalgebruik zodat veel mensen kunnen begrijpen wat er opgeschreven wordt. ONS Brielle wil ook in alle openheid onderwerpen bespreken en niet in achterkamertjes besluiten. Waar nodig zetten we onderwerpen op de agenda (denk bijv. aan het verduurzamen  van de binnenstad, opkomen voor de diverse verkeerssituaties: Vierpolders, Nieuwland, Binnenstad en ontsluitingsweg Zwartewaal). Iedereen mag zien en horen hoe de discussie loopt en wat er gezegd wordt. In onze opvatting hoort een raadslid daar voor op te komen en de voor en tegens af te wegen en daar in het openbaar over te spreken. Dat zijn in onze ogen taken van volksvertegenwoordigers. Dat doen we nu en willen we ook in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee.

Column 19 oktober : Trots

In de gemeente Brielle met Brielle, Zwartewaal en en Vierpolders is veel om trots op te zijn. Als je kijkt naar Vierpolders met het Dijckhuis als middelpunt van de gemeenschap en de Sportweek en rijdt u op de fiets eens binnendoor naar Zwartewaal en rijdt tussen de bomen op de prachtige dijk en kijk om u heen om te genieten van het mooie landschap. Dan  kom je aan in Zwartewaal met zijn specifieke haventje met het Visserijmuseum en wat dacht u van de "eigen "Gaffelaar het centrum van Zwartewaal met de vele initiatieven. Komende op de Maasdijk ,(  wel smal) langs het water langs het nieuwe park, bij Breeze onderdoor de Brug het water volgend, genieten van het uitzichtop het water. Met in de verte de Brielse Dom. Dan kom je in Brielle naar de binnenstad, met zijn mooie monumenten, de wallen . Maar ook het Bres gebouw met sporthal, he theater en de bibliotheek. Een prachtige gemeente om trots op te zijn. Maar wat denkt u van al die inwoners van Brielle, Zwartewaal en Vierpolders die zich inzetten voor hun omgeving, die hun betrokkenheid laten blijken. Dat moeten we behouden door het bestuur van de nieuwe gemeente te alten zien en merken dat Brielle belangrijk is, dat het Brielse DNA , zoals wij zijn, niet verloren gaat. Dat met elkaar in gesprek gaan, samenwerken de weg is om samen te leven. Hopelijk strijdt u met ONS Brielle mee.

Column 12 oktober: De waarheid en niets dan de waarheid

Brielle en Westvoorne willen duidelijkheid over de financiële situatie van Hellevoetsluis
Uit de documenten die de raadsleden uit Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne m.b.t. de Ambulante jeugdhulp GRJR (Gemeenschappelijke Regeling Jeugd Rijnmond) hebben ontvangen, bleek dat de extra kosten door Westvoorne en Brielle voor de begroting van Voorne aan Zee gereserveerd waren, maar dat Hellevoetsluis het bedrag wilde betalen uit de algemene reserve van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee.
Op vragen hierover vanuit Brielle en Westvoorne zei de wethouder financiën van Hellevoetsluis op maandagavond 10 oktober dat het niet geheel juist in het raadsvoorstel staat. Toen fusiecommissielid Wim Smit vroeg of er een ander voorstel komt waarin het wel goed is geformuleerd werd dat ontkend.
Op dinsdagochtend 11 oktober hoorden we dat het voorstel niet was goed gekeurd door de provincie in het kader van de ARHI-procedure (controle door de provincie op de uitgaven van fusiegemeenten) en moet worden aangepast. Hellevoetsluis moet het bedrag van zo'n €600.000 uit de eigen algemene reserve halen. Het gevolg is dat het aandeel van Hellevoetsluis in de algemene reserve van de fusiegemeente €600.000 lager is, dan eerder door Hellevoetsluis is aangegeven.
Vreemd is dat de wethouder Financiën dit blijkbaar niet wist op maandagavond. Blijft de vraag of er nog meer van dit soort verrassingen te verwachten zijn?

Column 6 oktober: Misleiding en Machtsdenken

Misleiding en Machtsdenken

Misleiding en Machtsdenken  zijn de grootste bedreigingen  bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 23 november a.s.. In de kranten verschijnen er berichten van : “We gaan de fusie terugdraaien, bevolking wil niet samen werken,  helemaal geen windmolens, helemaal geen zonnevelden, bouwen alleen voor de eigen bevolking, geen handhaving van door de centrale overheid opgestelde regels , de eigen identiteit behouden, geen andere dan de onzen. Als we de grootste zijn gaan we door op de ingeslagen weg. We kijken wel wie met ons mee wil doen. We doen het overal gewoon goed, wij hebben de ervaren bestuurders.
Deze praatjes die gewoon zijn door te prikken zijn geen meerwaarde voor een goed bestuur en doen geen recht aan alle mensen die zich voor de leefbaarheid van de eigen omgeving willen inzetten.. De fusie is een feit, er zijn afspraken gemaakt over het plaatsen van een aantal windmolens (alleen niet van die absurd hoge), zonnevelden moeten wel passen in een landschap (dus goed kijken en overwegen en fatsoenlijk participeren en er moeten meer daken met zonnepanelen bedekt worden) Juist stimuleren en inwoners helpen met isolatie etc. en kijken naar de mogelijkheden Elk dorp en stad heeft z’n eigen identiteit dat moet je inderdaad versterken, maar niet zonder samen te werken en dat gebeurt al heel veel in de regio (denk maar aan het toerisme). Dat doe je allemaal via een goed en overzichtelijk debat (niet in de achterkamertjes), met echte participatie van inwoners. Neem inwoners serieus en ga in op wat inwoners in hun eigen omgeving ervaren.