Wekelijkse Column

Column 12 juni : Keuzes...ook voor u

Als raadslid moet je elke keer keuzes maken. Bij elk onderwerp vraag je je af, maak ik de goede keuze, wat zijn de argumenten voor en  wat zijn de argumenten tegen, wat zijn de consequenties voor de keuze die je wel of niet neemt. Als je keuzes maakt zullen er altijd mensen zijn die het niet met die met die keuze eens zijn en andere wel. In  onze democratische verhoudingen, is dit een goede zaak. De raad van Voorne aan Zee komt elke keer voor de keuzes te staan bij woningbouw, huisvesting mogelijkheden, voor welke groepen ga je iets bouwen (komen andere groepen dan niet in de knel), is er evenwicht in de keuzes, zijn de besluiten evenwichtig, zijn er andere factoren  in het geding, bijvoorbeeld bij woningbouw de verkeerssituatie, natuurbehoud, is er voldoende elektriciteit capaciteit.
Dit zijn een aantal voorbeelden. De raad van VaZ telt 35 raadsleden en er zijn ongeveer 35 commissieleden. Zo met zijn zeventigen bespreken we de onderwerpen en  we besluiten in de raad met 35 personen. Als je dan naar de leeftijdsopbouw kijkt van raad- en commissieleden dan zie je dat er dringend behoefte is aan jonger bloed. De grijze “Massa” is sterk  vertegenwoordigd.  In onze gemeente zijn we gelukkig dat er veel mensen over veel onderwerpen een mening hebben en dat ook laten horen o.a. via de sociale media. Mooi en dan nu de volgende stap zou ik zeggen. Kom doe mee met de gesprekken, doe mee bij partijen (we hebben er nu 12 ) , zet die mening om in met elkaar erover praten en kijken waar de beslissingen over gaan. Welke keuzes  er voor ons liggen (de voors en tegens). Niet een keer in de vier jaar naar de stembus en/of wat roepen aan de zijkant maar nu meedoen. Roepen ze luisteren niet,  nu omzetten in daadwerkelijke stappen.
Kom van achter de PC , tablet of telefoon , u bent van harte welkom , ook bij ONSBrielle (ook als u niet in Brielle woont) . Meedoen is ook een Keuze!

Column 5 jnui 2024: De directeur en de spreekstalmeester

In elk circus heb je de circusdirecteur die voor alles en iedereen verantwoordelijk is en een spreekstalmeester die voor u het programma van de voorstelling aankondigt, de artiesten voorstelt en u vooral opwarmtzo dat u een gezellige middag of avond heeft.
Nu wil ik Nederland niet met een circus vergelijken, maar bij de vorming van een nieuwe regering doemt wel de vergelijking op: Dhr Schoof als directeur, maar wie is dan de spreekstalmeester of hebben we er nu vier? Ieder met de eigen microfoon en natuurlijk het eigen muziekje of deuntje .
In VaZ hebben we 12 partijen, 12 deuntjes. Sommigen hebben altijd hetzelfde muziekje , want herhaling is de kracht van de boodschap. Toch is het voor de inwoners van belang dat er van al die muziekjes er een toegankelijk muziekstuk wordt gemaakt, want aan een kakafonie van geluiden schieten we niets op .
In de vorm van een directeur  gaan we nu een gekroonde burgemeester krijgen, een nieuwe directeur die een verbinder gaat zijn om er een mooie symfonie van te maken. Een ware opgave met 12 spreekstalmeesters.
Maar wellicht met wat beat en drums komt er een swung in . Lekker een nieuw ritme en dan nu nog in de goede maat spelen. De voornemens zijn er , de goede muzieknoten voor de neus en wie vals speelt ............................
Hoop dat Schoof ook voor mooi deuntje kan zorgen.

Column 30 mei 2024:Is afstand de prijs die we moeten betalen….

Versterking van het bestuur was een van de doelstellingen voor de fusie tot de gemeente Voorne aan Zee. Naar buiten  toe is er een grote gemeente ontstaan die in de regio wel een belangrijke factor is in het samenspel in tussen de overheden in Zuid-Holland. In Rotterdam hebben ze te maken met twee sterke gemeente Voorne Aan Zee en Nissewaard ipv 1 grote en drie betrekkelijke kleintjes. In de Metropool rond Rotterdam / Den Haag is de machtsfactor ook veranderd. Merken we daar wat van? Soms wel soms niet. De ambtelijke capaciteit stand in de kleinere gemeenten onder druk. Er was soms, ondanks hard werken, te weinig eigen kennis in de gemeente en deze komt nu langzamerhand op orde. Tegelijkertijd is de afstand tussen de inwoners en het dagelijks bestuur vergroot . Denkt u maar aan de invloed van dorps- en wijkraden op het bestuur, wat dacht u van de invloed van de benaderbaarheid van bestuurders en de veranderde dienstverlening .
Het is vandaar van het grootste belang dat inwoners, organisaties zich opnieuw oriëntering op de manier waarop zij in de gemeente Voorne Aan Zee samen hun belangen en noden kunnen inbrengen. En er staan bijv. in Brielle nog al wat zaken die die de aandacht verdienen: De St. Catharijnekerk, het behoud en beleid van Kunst en Cultuur, het gebruik van de verschillende monumentale gebouwen, de staat van onderhoud op de divers plekken, de verkeersproblematiek op diverse plekken (Meeuwenoord, Oude Goote,  Zwartewaal, Vierpolders)  etc. Aandacht Plas van Heenvliet is ook van belang. En wat voor Brielle geldt is ook van toepassing op vele andere kernen. Kortom veel aandacht, veel nieuwe inspanning en wellicht nadenken over hoe in  je eigen omgeving  de afstand kan verkleinen. Ons Brielle helpt mee.

Column 23 mei : KINDARMOEDE NEEMT TOE…………….non-discussie over 0,2 %.

Uit allerlei documenten blijkt dat bij geen verandering er 17.000 kinderen bij komen die in armoede moeten leven. De statistieken gaven juist een wat verbeterende lijn  van het Nederlands Jeugd Instituut ,want die schrijft onder het kopje:
Minderjarige kinderen met risico op armoede

In 2022 leefden circa 165 duizend minderjarige kinderen in een huishouden met een laag inkomen. Dat is 5,2 procent van alle minderjarige kinderen. 2,2 procent van alle minderjarige kinderen leefden langdurig in een gezin met een laag inkomen. Ten opzichte van 2021 is er opnieuw sprake van een daling van het aantal kinderen in armoede. Toen ging het om 6,1 procent van de minderjarigen die minstens één jaar in een huishouden met een laag inkomen woonden
En nu dus dreigt er een verhoging van dit aantal…….
Dat moet je met allerlei middelen proberen te voorkomen. Urenlang debatteren  over de oorzaak, urenlang twisten over 0,2 of 0,7 procent meer inkomen.. Het helpt.. Concreet betekent 0,2 % meer te besteden op 100 euro 20 cent……………
Wat een non-discussie.
Ik verwacht concrete maatregelen die helpen….. En als we daar ion VaZ aan moeten bijdragen dan doen we dat ook !!!!!

Column 16 mei : Vol verwachting klopt ons hart.......

Vol verwachting klopt ons hart…………

Wie de koek krijgt en wie de gard

Dit Sinterklaasliedje kwam bij mij boven toen ik naar de “aankomst” van het nieuwe Kabinet zat te kijken. De spanning zat er vol op : krijg ik wat ik wil, krijg ik genoeg of komt de teleurstelling toch weer boven draaien als erbij het uitpakken heel iets anders te voorschijn komt en er wordt gezegd, ja maar dat is toch ook mooi.
Zijn er cadeaus???Krijgen we iets waar we eigenlijk allang op zitten te wachten ?
Mijn ervaring is dat als je in financieel opzicht iets krijgt, je ergens anders  wel moet betalen, want niets gaat voor niets.  Of wordt de pijn ergens of bij iemand anders gelegd. De verwachtingen zijn hoog gespannen, want ja “WE GAAN HET ANDERS DOEN”. We moeten er met een open blijk naar kijken  en het ook even de tijd geven al hoop ik dat de “valse “retoriek wel weg blijft. Want “Makkers staakt u wild geraas, het avondje van Sinterklaas” en “kijk wat er in mijn schoentje zit” zijn toch mooie liedjes. Hoe dat zit met de volgende tekst zullen we maar afwachten: “Hoor wie klopt daar kinderen , hoor wie klopt daar tegen het raam. Het is een vreemdeling zeker, ik zal hem vlug eens vragen naar zijn naam”. Maar als het goed gaat is het goed, als het fout gaat, is het fout. Oh ja en wie de zak krijgt?......................................

Column 8 mei: Blijft Brielle een cultuur- historische stad?

Er zijn voor de kern Brielle vele onderwerpen die van groot belang zijn om het eigenen van Brielle te behouden. Vele monumenten maken Brielle een prachtige cultuur-historische stad. Sommige van deze monumenten zijn in het bezit van de gemeente. Neem nu bijvoorbeeld het Stadhuis aan de Markt met o.a. Het Museum en de prachtige Raadzaal met zijn fantastische uitstraling.
Nu wordt er binnenkort een gemeentelijk vastgoedplan gepresenteerd. Daarin wordt een beleidslijn beschreven wat met gemeentelijk vastgoed moet gebeuren, dus ook met onze gemeentelijke monumenten. Bij sommige raadsleden bestaat de neiging om alles via de fianciele weg te bewandelen: de economische waarde etc. Wel nu dat is veel te eenzijdig. Kijk ook naar cultuur waarde en waar het de cultuur van Brielle ondersteunt. Brielle kent een rijk cultuur leven en dat is zo waardevol omdat te bewaren en te versterken, want cultuur is belangrijk voor een verrijing van het leven, of het nu kunstbeleving van basisschoolleerlingen of het beleven de Matheuspassion. Oppassen dus dat er verantwoorde keuzes gemaakt worden voor ons welzijn op cultureel gebied!

Column 2 mei: Vrijheid

Vrijheid is vandaag de dag een groot onderwerp . Zeker in het begin van de maand mei, maar zeker ook als je de situatie in onze wereld bekijkt. Beseffen we wel dat we in een betrekkelijk vrij land wonen? Als ik alle reacties over dit onderwerp in de media lees, zie en hoor, ben ik bang dat het iets vanzelfsprekends zien, maar er verder ons niet in verdiepen wat het ons geeft. Bij vanzelfsprekendheid hoort echter je regelmatig afvragen hoe je je kunt uitspreken en hoe je daar naar kan handelen. Vrijheid en respect naar elkaar horen m.i. bij elkaar of het nu in het klein is tussen mensen in of op straat, tussen groepen, tussen voetbalclubs, in de politiek arena, tussen geloofsrichtingen, tussen landen. Eigenlijk schrikken we te weinig, want als je  hoort, ziet en wat er ver en ook dichtbij gebeurt ? Vrijheid kan in kleine dingen zitten, je eigen krant kiezen, tv programma’s kiezen, een mening vormen en deze uiten zonder dwang van wie dan ook. Het bekende fenomeen afzeik – tv mag, maar zit daar dan respect in voor de ander? Iemand of iets framen en dat met het oog iemand in een bepaalde hoek zetten gebeurt elke dag. Beseffen we dan dat dit alleen kan omdat we in vrijheid leven omdat te mogen doen. Voorbeelden genoeg van landen ,waar uitingen die wij gewoon vinden afgestraft worden met harde hand of nog erger.
Wij leven in vrijheid  en dat krijg je niet voor niets, daar moet je wat voor doen. Er zijn mensen die hun leven daarvoor hebben gegeven en daar moeten we bij stil staan : elk jaar opnieuw in respectvolle 2 minuten stilte! En daarna er naar handelen!

Column 25 april 2024 : Gebruikte woorden in de politiek

Gebruikte woorden in de politiek
Als u het een beetje volgt dan heeft u de ophef over de gebruikte woorden “niets” en “ een eng mannetje” wel gevolgd. Het gebruik leverde weer heel wat commotie op. Ieder legde het uit naar gelang waar men in het politieke veld zit. Maar ook de woorden:” Apenrots, Profiteur en Gestoorde Gek”, kwamen wel eens voorbij. Het beeld wat het oproept is dus bij ieder anders. In sommige situaties worden de gebruikte woorden uitvergroot, breed in de pers gebracht en anders op de sociale media nog eens benadrukt en van commentaar voorzien. Dat uitvergroten, dat interpreteren heeft een doel: het eigen gezichtspunt harder naar voren brengen. Schieten we daar in de verhoudingen iets mee op: ik kan gerust stellen: Meestal gewoon niet!
Het woordgebruik in de politiek is meestal toch al voor nog al wat mensen een ver van het bed show. Denkt u maar aan de woorden :”Beeld bijstellen, verdiepingsvraag, Tandje erbij “.
Terug naar het gewone doen, naar het werk wat politici moeten doen zorgen dat we in een leefbaar land blijven wonen en dat graag met gewone menselijke taal bepleiten en in gewone menselijke fatsoenlijke taal uitvoeren en samen optrekken zonder "taalspelletjes" Daar zijn we aan toe!!!!!!

Column 18 april : Maak van Klein Duimpje een Grote Vriendelijke Reus door mee te doen!

Klein duimpje wordt een Grote Vriendelijke Reus.
Ach wie luistert er nu naar ONS, wie doet er nu mee nadat wat er gezegd wordt?
Als dat de teneur is, dan kun je beter in de tuin gaan werken en gaan genieten van de groei van de plantjes in het voorjaar. Nou dat laatste is ook wel moeilijk met dat wisselende weer, maar het is een mogelijkheid. Verdrietig, te neer geslagen, teleurgesteld en dan gewoon afhaken en gaan mopperen op het weer. Zo gaat dat niet op bij een groepje mensen die wel wil genieten van de tuin, maar ook verder kijkt naar de wijdere omgeving erom heen . Je stem laten horen, kijken wat er nodig is in je omgeving, zaken aan de orde stellen , oplossingen aandragen, ervoor gaan staan . Nou dat zijn we bij ONS Brielle nu aan het doen en ook in de toekomst  net van plan. Onafhankelijk, Nabij en Sterk is onze slogan. We willen van klein Duimpje een Grote Vriendelijke Reus maken die ervoor zorgt dat we hier met elkaar goed kunnen leven en positieve oplossingen voor de uitdagingen aandragen en  samen in gesprek blijven. En dan niet voor een klein stukje om ons heen, maar ook verder weg. Dat wil ONS bereiken en daar gaan we voor. Oh en alleen voor Brielle (onze roots) nee ook voor de inwoners van de andere kernen: dichtbij , samen . Laten we zorgen dat Klein Duimpje gaat groeien . Wie gaat ermee helpen?

Column 10 april: STILTE VOOR DE STORM OF KOUDE OF WARME BRIES

In Den Haag doen ze een poging om ons land te verzekeren van een nieuwe regering. Voor ons gevoel duurt het toch wel erg lang. We verwachten er veel van , want de formerende partijen liepen bij de afgelopen verkiezingen over van de beloftes, net als alle anderen. Stilte erom heen is voor Geert Wilders een moeizame opgave , gezien zijn twitter intensiteit van de afgelopen jaren. Soms kan hij zich niet inhouden, maar …
We wachten lang, en ja het land moet wel bestuurd worden. NU hebben we het voorbeeld van de vorige keer, maar in België was er geen regering en het land floreerde. Dus ……
We zouden stiekem wel eens mee willen gluren bij de gesprekken, want zo op een lijn zitten de partijen niet en ja daar zijn het verschillende partijen voor. In hoeverre spelen uitspraken over elkaar nog een rol? . Sommige mensen vergeten niets en vergeven.. dat zit weinig mensen in het bloed.
Als je de mensen rondom de gesprekken mag geloven komen er moeilijke jaren aan. Grote financiële problemen en die zullen opgelost worden. Maar wie gaat ze betalen? Nou met alle mooie woorden vooraf, ik denk u en ik. En ja dan toch een koude sanering bij de boeren of toch geen afschaffing eigen bijdrage, een verdere uitholling van de financiering van de gemeenten (heeft weer gevolgen voor der sociale kant in de gemeenten) , een verdere sanering van de vissersvloot en toch toestaan van meer vervuiling in de industrie omdat deze anders vertrekt naar het buitenland.  Sociale woningbouw, maar wel de marktwaarde alten stijgen, zodat de huren onbetaalbaar blijven, of… Is deze column te zwart gallig en wordt het een mooie zomer met veel goede dingen voor de mensen: hoger loon(oh nee in ieder geval niet een minimum loon omhoog) en natuurlijk minder energiekosten, openbaar vervoer betaalbaar ook in de provincies, belasting druk omlaag.
Ik heb geen glazen bol, dus nog maar even wachten met de haren in de wind: koude of warme bries.

Column 4 april 2024: Met elkaar veel te bereiken!!!

Doe het zelf, met elkaar!

Het 1 aprilfeest heeft weer eens bewezen dat mensen met elkaar heel wat voor elkaar kunnen krijgen. Door de inzet van velen, met ieders eigen capaciteit kan er veel worden gerealiseerd. Dat gebeurt echt niet alleen in Brielle, maar ook in de andere kernen van VaZ wordt er veel met elkaar georganiseerd.

Toch zitten vele clubs, verenigingen te springen om vrijwilligers. Vrijwilligers die hard nodig zijn om leuke activiteiten te organiseren. Blijkbaar is er iets waarom die vrijwilligers het laten afweten …worden ze niet gewaardeerd…is er altijd negatieve kritiek… Maar worden de eisen van de lokale overheid ook niet steeds verder aangescherpt: veiligheidseisen …..documentatie bij vergunning aanvragen …financiële terugtrekking…minder faciliteren .

Maar ondanks dat alles: als we iets willen, moeten we er zelf tegen aan. Afwachten, kritiek heeft echt niets op verloren. Laten we beginnen met waardering te hebben voor wat anderen doen en ook een handje toesteken als dat nodig is en oh ja als het dan net iets anders gaat dan we zelf bedacht hadden dat ook gerespecteerd.

Terug naar 1 april: het was weer geweldig, we hebben ervan genoten. Dank voor allen met die prachtige inzet. En oh ja als er een beroep op u wordt gedaan denk dan niet gelijk, nou echt niet, maar toch wel leuk om iets te doen. Oh ja ook Ons Brielle kan nog wat ondersteunen gebruiken, dus……

Column 28 maart: Op 1 april verloor Alva zijn bril en op 1 janauri 2023 verloren wij die nog een keer ?

 

Het vuur ter bevrijding van onze geest is altijd blijven bestaan. Elk jaar vieren we de herdenking van wat op 1 april 1572 is gebeurd. Maar het werkelijke vuur de eigenheid van de Brielse inwoners(inclusief Vierpolders en Zwartewaal) is blijven bestaan. Dat zie je aan de vele activiteiten , maar ook aan de inzet van de inwoners. Het is nu zaak dat zo te behouden. Het moet niet zo zijn dat we per 1 januari 2023 (Voorne aan Zee) nu weer Den Briel (onze eigenheid ) verloren hebben. We zijn onze bril niet verloren, al zijn sommige anderen behoorlijk bijziend  en Oostindisch doof?. Onze eigenheid slaat ook over op de andere kernen in VaZ. Wat dacht u van de eigenheid van Tinte, Oostvoorne , Rockanje , Oudenhoorn, Nieuwenhoorn, Nieuw-Hellevoet. Ze hebben het allemaal. Dus Bril weer op , breder kijken. Op1 april 2021 werd Ons Brielle opgericht : voor inwoners en samen met inwoners. Die aanpak gaat gewoon door met de eigenheid en een bredere bril en het elan en het vuur van 1572. Oh ja wellicht een andere bril, maar ook gewoon een nieuw gehoorapparaat voor bestuurders om te kijken en te luisteren met het vuur van Geuzen en Spanjaarden . We hebben nog nooit verloren

Column 20 maart 2024: VERTROUWEN - WANTROUWEN

Vertrouwen – wantrouwen

In een gemeenteraad moet je erop kunnen vertrouwen  dat de informatie die je via het college krijgt juist is. Als de ambtelijke organisatie het college verschillende opties voorlegt, dan kan het college uit één van die opties met de juiste achterliggende informatie kiezen en voorleggen aan de raad. . Als de raad dan vraagt om meerdere opties, moeten deze dan aan de raad verstrekt worden , met evt kanttekeningen van het college.
In het winddossier heeft het college informatie verstrekt aan de raad De raad moet erop kunnen vertrouwen dat de gegeven informatie klopt.. Als anderen buiten de raad en het college met andere informatie en gegevens komen , moet dit wel beoordeeld worden. Beoordeling van de juistheid van de informatie behoort dan wel onafhankelijk te geschieden. Hier kan het dus aan het vertrouwen gaan schuren.
Andersom moet de raad nauwkeurig omgaan met de informatie die het college aan de raad verstrekt. Als dat niet gebeurt door bijv. informatie in het openbaar te gebruiken zal het vertrouwen van het college naar de raad schaden. Een college zal dan de neiging hebben vertrouwelijke informatie mondjes maat te verstrekken (alleen het hoognodige). Dat schaadt het onderlinge vertrouwen. En overigens dat laatste raakt aan het functioneren van raadsleden. Het elkaar niet vertrouwen is funest voor een goede besluitvorming. Als het omslaat in wantrouwen is dat in het nadeel van de inwoners die er vanuit moeten gaan dat besluitvorming transparant , met de goede informatie moet plaats vinden. Wantrouwen schaadt de democratie. Dat betekent dat voor college en raad: open functioneren met de juiste informatie, zonder persoonlijke waarde oordelen, negatieve beeldvorming en zogenaamde politieke spelletjes en opzetjes. Laten we allen (college en raad) in VaZ ook even in de spiegel kijken

COLUMN 13 MAART: BRUGGENBOUWERS

Bruggenbouwers nodig.

We zien allerlei advertenties van de gemeente Voorne aan Zee langs komen: beleidsmedewerker zus, beleidsmedewerker zo. Zal best nodig zijn. Maar wat we echt nodig hebben zijn bruggenbouwers: zowel letterlijk als figuurlijk. De bruggen in Brielle zijn soms in erbarmelijke staat. Gaten worden weggemoffeld met plaatjes erover heen geschroefd en als deze kapot zijn dan doen we er weer iets anders overheen. Soms maken we de ene kant van de brug (die bij ‘t  Swarte Schaep ) prachtig in orde, de andere kant is met plank en schroef aan elkaar geknutseld. Die bij de Hossebosdijk is de brug aan het afbrokkelen en de brug bij de Viskraam aan de Turfkade kan blijkbaar niet meer open en onder het vele grote vrachtverkeer kreunt en steunt het als iemand aan het einde van de marathon na een slechte voorbereiding.
Figuurlijk hebben we ze ook nodig: de afstand tussen gemeente en inwoners is na de fusie ook groter geworden. Laten we het maar niet meer hebben over de soms trage dienstverlening. Wie kan die brug slaan, wie kan het repareren. Bij beide , zowel letterlijk als figuurlijk, moet je natuurlijk wel willen, moet je wel weten wat er speelt.
Zijn er dan geen raadsleden die aan de bel trekken? Jazeker maar enige doofheid speelt ook een rol. In de Middeleeuwen had je een stadsomroeper die nieuws rond riep. Laten het in deze eeuw anders doen: we roepen het zelf om, trekken zelf aan de bel. Ik was vroeger als jongetje een vervelende belletje trekker.. Ik ben het nog niet verleerd, dus………..

COLUMN 6 MAART: Fijn je te zien

POSITIVITEIT DICHT BIJ HUIS.
We leven in een bijzondere tijd. Mijn oma zei vroeger al, waar moet dat toch naar toe. En ook nu bijna 60 jaar later hoor je het steeds meer. Maar er zijn ook positive zaken. Van de week informatie middag bezocht van FNV senioren met als onderwerp “Wat is Fijn je te zien””? . Het is eigenlijk een online platform waarin veel informatie te krijgen is . Als je de site opent : Fijnjetezien.nl kom je op een voorpagina waar allerlei rubrieken zijn samengevat. Zo is er de Agenda: het staat vol van activiteiten die in VaZ worden georganiseerd . Organisaties melden het zelf. En er wordt wat moois en veel georganiseerd. Maar ook het kopje Gids geeft een overzicht van mogelijkheden bijv Dagbesteding, of Musea , waar is iets te vinden. En natuurlijk ook zeer belangrijk het onderwerp : Elkaar helpen, waar mensen hulp vragen of aanbieden.
Kortom een zeer informatieve site die vele mogelijkheden biedt. Vele bekende organisaties maken er ook gebruik van. Het geeft een positief gevoel dat er in onze gemeente , in ons dorp of stad, onze buurt allerlei activiteiten zijn. Dat is mooi en prettig. Wat minder somberheid en wat meer vergezichten. Zoek het eens op of neem je buurman of buurvrouw eens mee naar een activiteit of cursus. Fijnjetezien.nl is een prachtig hulpmiddel.

Column 29 februari: Is wat we voorgespiegeld krijgen wel juist?

Heeft hij nu wel iemand over de tafel getrokken of heeft zij nu wel te maken gehad met intimidatie of een enorme scheldpartij ? De TV staat er bol van . Sommigen zijn al veroordeeld zonder tegen woord. We herhalen het twintig keer, zoals een herhaling bij het voetballen, nu net wel of niet de voet geraakt. Vanuit een camera positie op 50 meter afstand net in een hoek opgenomen die de scheidsrechter nooit kon zien. En dan de scheids neersabelen. Aan je oor krabbelen tijdens het rijden (je hebt gebeld) of net een zakdoekje van het neussnuiten in je zak doen in de winkel en aangemerkt worden als verdachte van winkeldiefstal.
Wat we voorgespiegeld krijgen kan eenzijdig zijn. Herhaling is de kracht van “de waarheid”. Of een bijvoeglijk naamwoord toevoegen. De Nederlandse Bank kom 3,5 miljard te kort : De Nederlands Bank komt tekort door “Zuid-Europese “uitgaven en dan in het artikel daar niet over reppen. Kritisch zijn op berichtgeving, wat zit er achter, waarom wordt het zo belicht?
Niet alles vertellen, omdat je er niet naar vraagt, komt ook voor (vooral in de politiek). Andersom ook , de bepalende vraag niet stellen, omdat je dan niet uitkomt waar je naar toe wil.
En in VaZ ? Ook daar, denk maar aan de windmolens. Is wat u voorgespiegeld krijgt het nu wel of juist niet. Het is een puzzel; gewoon kritisch blijven.

Column 22 februari: Den Haag slaapt, wij niet

Den Haag slaapt, maar wij ?....niet: aan het werk!

Voor de Tweede wereldoorlog kwam Miniterpresident Colijn met de radio mededeling : “Gaat u maar rustig slapen”. We hebben alles onder controle. Niet dus. Nu slaapt Den Haag ,want het is “reces”(vakantie), wij worden overstelpt met allerlei bijzondere ontwikkelingen: Kerncentrales. Ammoniak tanks, waterstoffabrieken, windmolens, de spreidingswet (hoe gaan we dat doen), uitwerking stikstof wetgeving, Kustverzanding, toenemend verkeer (denk aan Blankenburg tunnel, zonder verdere goede infrastructuur), woningbouw, OV verschraling…., zorg……
Wellicht vergeet ik er een paar. De hele puzzel ligt op tafel, maar zoals iemand opmerkte de regie over deze postzegel ontbreekt.
Niet alleen vanuit de rijksoverheid, maar ook de provinciale overheid zit gevangen in de eigen cocon en de eigen lokale overheid?
Er is moeilijk vat op te krijgen . We hollen van het een naar het ander. Eigen belang, algemeen belang, angst voor het onbekende, macht en onmacht, afspraak is geen afspraak  , gunnen of misgunnen, recht van de sterkste (Rotterdam) ,kennis of onwetendheid, wil of onwil, luisteren of schreeuwen, trots of gekrenkt……………
Slapen doen we niet, maar dromen of nachtmerries helpen ook niet. Aan tafel met een open mind en aan de slag (zouden ze in de Den Haag ook moeten doen).

Column 15 februari: Praatsessies

Praatsessies achter de voordeur (draaideur)

Als er een ding is waar we goed in zijn in Nederland zijn het praatsessies. We ouwehoeren wat af. Maar wat schieten we er nu mee op ? De Tv Bobo’s moeten het verklaren, maar waren er niet bij. Schimmigheden ten top. Oh ja en dan ook nog via de sociale media allerlei zaken , ook over elkaar , naar buiten brengen. Weglopen en dan gebruik maken van een dienstauto van de voorzitter die niet wist wat er aan zat te komen: gesprek afbreken.
En nu na een hele dag verbazing hoe men elkaar de maat neemt of schijnheilig mistig blijft en met zijn allen op één, om zelf buiten schot te blijven, gaan we weer verder in praatsessies.
Nu met een andere voorzitter van onberispelijk gedrag. Maar eerst op vakantie.. het land kan wel wachten. Of zijn dan de hoofden wat opgefrist en wordt de voordeur een draaideur….
In Voorne aan Zee hebben ze geen voordeur nodig, daar gaan ze gewoon achter de deur verder, men sluit de rijen, bespreekt de tactiek hoe iets in de raad te brengen bij de coalitiebesprekingen. We hebben geen TV Bobo’s , maar schimmigheden blijven, wat weer tot gedoe leidt in de commissie of raad. En U? Schiet u er iets mee op? Wellicht nieuwe praatsessie…………

Column 8 februari: Verkering uit ---verkering aan ?

Help de verkering is uit…..maar hier niet.

De verliefdheid is over of was er gewoon niet. Onze Pieter deed het gewoon via een appje, zoals dat tegenwoordig gaat.
Maar ja Ome Geert en de Tantes Dylan en Caroline zijn zo modern nog niet. Ome Geert twittert (tettert)  de hele wereld rond, Tante Dylan heeft haar mobieltje altijd aan staan en Tante Caroline vindt TikTok hartstikke leuk. Maar de verkering opzeggen via een appje?
De koppelbaas Vader Ronald was toch wel anders gewend. De andere drie zwaar gekwetst en vragen om het hardst naar de reden.  Maar ja als je het gevoel niet hebt, doet de reden er dan toe?
In Romantische drama’s zoeken ze naar manieren om elkaar toch nog te verleiden. De twinkelende ogen van Tante Dylan, de open glimlach van Tante Caroline en een zachte met Limburgse tongval gevooisde  stem van Ome Geert brengt hen dat toch weer bijeen?
Wordt het een blijspel of een tragedie. En ja wat moet Vader Ronald nu? Gewoon een briefje : Hij wil niet .
In Voorne aan Zee is de verkering tussen IBV, VVD, PvaZ en BVNL nog aan, maar of je daar van een innige verliefdheid kan spreken? Bij de VVD is de verliefdheid over BVNL ver te zoeken, nu ook weer in een tv programma op het landelijke net VVD wethouder en raadslid persoonlijk te kakken worden gezet. Maar IBV is nog hevig verliefd op het kleine broertje, zodat deze zich steeds verder ontpopt als de vreemdgaande partner , welke wordt toegedekt door de mantel der liefde , ach die kleine.. is toch zo schattig. Zouden ze daar ook een app groep hebben? Even naar Pieter bellen hoe je dat doet………………..Gewoon:  Doei!

Column 31 januari: POPIE JOPIE

POPIE JOPIE VOOR DE CAMERA’S EN ERACHTER……………………………….

In VaZ staan we gelukkig niet dikwijls voor de camera, want wat ons landelijk wordt voorgeschoteld geeft niet veel vertrouwen.
Ieder die daar voor de camera komt wordt eerst door media trainingen klaar gestoomd om precies dat te zeggen wat soms lekker in het gehoor ligt. Of juist iets zeggen wat de ander niet wil horen of een venijnige streek onder water geven. En wat worden wij er wijzer van…… Journalisten die een hele dag bij een draaideur staan en hopen op een zinnetje of woordje, daar dan weer een hele wereld achter zien…… of in de wandelgangen iets hebben opgevangen.. Gebruik maken van of gebruikt worden om  zendtijd te krijgen….
In VaZ staan de camera’s aan bij de commissie en raadsvergaderingen. U kunt zien waarvoor u hebt gekozen. Geen interviews erna of ervoor  , hooguit wat high-lights in de krant.
Als u wilt , het een keer van dichtbij meemaken, kunt u er bij zijn als gast van de raad. Dan wordt u ontvangen  in de raad, uitgelegd wat er allemaal gebeurt en kennis maken met raadsleden en burgemeester.
Zijn er dan Popie Jopies? Nou als die er zijn herkent u ze direct en kunt u als u dat wil hen gelijk afstoffen tot gewone burgers of wellicht denken nou, nou. U kunt natuurlijk ook een Open Fractie bezoeken  van ONS Brielle. Zitten ze gewoon aan tafel. Geen Popie – Jopie dus en geen camera’s met interviews, maar gewone gesprekken

Column 24 januari: Boosheid

Hoe manifesteert boosheid bij u? Gaat u stampend of schreeuwend door het leven, u scheldt ieder uit die op uw pad komt of gaat u huilend in een hoekje zitten en keert u zich helemaal in uw zelf?
Wellicht schreeuwt u iets waarvan u later denkt, nou dat had ik anders kunnen doen of heeft u juist spijt dat u niet op de goede moment uw boosheid heeft laten merken? Of springt u achter uw toetsenbord en knalt u, uw mening de wijde wereld in.
Als raadslid word je ook wel eens boos. Een collega beweert iets wat niet klopt, een college luistert helemaal niet of gaat niet in op vragen: zet je gewoon weg als nit wit. Wordt het dan tegen de persoon of tegen de boodschap die wordt uitgedragen.
Persoonlijk ben ik van mening dat je het moet hebben over de boodschap / standpunt en niet over de persoon als mens. Is dat soms moeilijk? Jawel want een boodschap uitdragen heeft soms ook te maken hoe je als persoon in elkaar zit.
Nu zit je in de raad en dan moet je ook niet van suiker zijn. Heftige politieke debatten kunnen soms hoog oplopen en dan slipt er weleens iets tussendoor. Wie uitdeelt moet ook kunnen incasseren. Als je voor de verkiezingen iets vindt en na de verkiezingen is het anders dan word je geroosterd. Maar blijf dan van de persoon af en keur zijn / haar manier af. En dat moet kunnen. En ja de sociale media zijn niet altijd sociaal. Welkom in deze wereld. Mijn moeder zei altijd na de regen (boosheid) komt altijd de zon ! Soms is dat wel lang wachten…………………

Column 17 anuari: Afspraak is afspraak , of Utopie

Afspraak is afspraak, of Utopie?

Deze vraag komt steeds terug in besturend Nederland. Iemand zegt voortdurend tegen een voorstel te zijn en als puntje bij paaltje komt wordt er toch voor gestemd. Het kan natuurlijk ook andersom. Wat moet je daar nu mee?
Je kan natuurlijk ook door argumenten van standpunt veranderen, maar dan hoor je dat aan te geven. Of heb je de materie niet helemaal goed bestudeerd. Ken je de gevolgen niet van de wettelijke afspraken en regelingen.
De gevolgen van standpunten worden bijna niet besproken. Dat gaat op in het massale bombardement van beweringen, maar iets niet of wel doen kan gevolgen hebben .
Op VaZ leven we onder de Maasvlakte/ Europoort . Een economische trekker van ons land. Dus ook van onze portemonnee, onze welvaart (nog los van het feit of deze goed verdeeld is) Dat heeft gevolgen voor onze leefsituatie. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan en dus ook de voor en tegens voor afwegen, de consequenties etc. Niet de grote broer uithangen en de problemen van je af schuiven. Niet elke keer apart begerig naar VaZ loeren. Je zal dit in openheid moeten bespreken. Met overzichtelijke en te controleren afspraken. Geen achterdeurtjes,  geen toezeggingen die grote consequenties hebben. Niet denken we doen lekker mee en dan de grote gevolgen mogen dragen.
Dan is een openlijke bestuurscultuur nodig , een cultuur waar ieder in mee denkt en afwegingen maakt. Geen schijn participatie van en door belanghebbenden georganiseerd en georkestreerd. Een stevige gemeente die hier streng op toeziet.

Dan wordt wellicht afspraak is afspraak meer helder of is dit bovenstaande een utopie ???

Column 10 januari 2024: Afwezig!!!!!! En waar is de lijm?

De Grote Vriendelijke Reus was afwezig tijdens de vergadering over de windmolens in Brielle. Hij was op vakantie. Dat kan natuurlijk, maar zijn geest waarde rond. Zijn “fropkottels” er komen geen windmolens voor de verkiezingen gingen net als vele windjes de lucht in en bleven stinkend hangen. En dat was dan ook het enige. Maar wel hele nare geuren. Anderen die zich in allerlei bochten wrongen: “aan bestaande situaties doen we niets”.. daar was in november 2022 weinig van te merken.
Maar ja je zal maar zo’n roeptoeter in je geledingen hebben. Te pas en te onpas wat roepen en de anderen mogen het lijmen.  Want dat vele tubes lijm elke keer nodig zijn dat is duidelijk. Misschien koopt hij een kitfabriek op en deelt dat uit.
De GVR roept wel eens meer wat en ja dat is soms smullen…. Echter hij begint regelmatig muziek te maken zonder overleg. Het is nog al eens ketelmuziek, leuk voor de andere leden in het orkest die moeite hebben de maat te volgen of wat denkt u van de collegeleden?

De tijd van “regeren” op een sigarenkistje is allang voorbij. Als je dat bewust bent wordt het anders………….Maar zou hij dat op vakantie ook bewust zijn? Of bestelt hij wat nieuwe muziek en lijm via Ali-expres . In ieder geval een toontje lager mag wel, daar hebben inwoners meer aan.

Column 20 december: WIJZEN

In het kerstverhaal komen de Drie wijzen uit het Oosten, bij vele inheemse volken zijn er de wijzen (meestal de dorpsoudsten) die het dorp beïnvloeden, in Voorne aan Zee hebben we de (eigen)wijzen.  De ene wijsgeer wil vasthouden aan het bekende, de andere wijsgeer wil alles anders, kortom iedere zingt zijn of haar eigen wijsje.
Het eerste jaar van de gemeente Voorne aan Zee stond bol van cultuur botsingen. Het begon al met de coalitievorming, het vertrek van een wethouder, het over de balk gooien van tal van vergezichten uit de oude gemeenten en een hosanna stemming over de begroting. De nieuwe sterren aan het firmament werden opgepoetst, de Poolster (voelt koud aan) was het helderst. Maar er waren ook veel donkere luchten met doffe sterren.
We zoeken met zijn allen naar een warm bad, naar een prettige woonomgeving, waar we met elkaar prettig willen leven en wonen . Jozef en Maria kregen uiteindelijk een warme stal, met veel hartelijkheid om zich heen. Die hartelijkheid willen wij ook. En ondanks die valse start brengt het licht van de ster ook voor ieder van ons een sprankje hoop en vertrouwen.
Iedere herder zoekt voor zijn/haar schaapjes een goede plek, de Romeinse bestuurders in het Kerstverhaal wilden grip op het geheel door de volkstelling. En zo ging ieder op drift, niet wetende wat de toekomst hen zou brengen .
De grip op het geheel in VaZ willen wij ook. Bestuurders (college en raad) willen dat ook, werkorganisatie ook: grip krijgen. Dat beeld van die heldere nacht met dat stralende middelpunt ,welke grote verwachtingen heeft gewekt moeten we met elkaar vasthouden. Als we dat licht in het komende jaar  in gedachten houden  worden we herders met goede bedoelingen voor al onze schaapjes.
Laten de wijzen in Voorne aan Zee vooral denken aan het lied Komt allen te samen, jubelend van vreugde””. Het eerste is de eerste stap , de tweede komt daarna: Prettige Feestdagen .

Column 13 december: in de wereld van Kuifje en het heden

In deze strip (Kuifje) sprak men over bommen en granaten als uitdrukking. Maar helaas zijn we het weekend ook opgeschrikt door vuurwerk bommen en is het lachen wel ver weg. Is de wereld op drift, is dan niets meer heilig of waren we vroeger ook geen heilige boontjes? Telefooncellen vernielen met vuurwerk, brievenbussen uit elkaar laten klappen, met Chinese rollen bomen versieren waarna ze nadat alles  afgestoken was, de bomen voor goed vernield waren. Ook toen gebeurde er van alles , maar nu begint de ellende toch wel een hele grote vorm aan te nemen en ook steeds vroeger in het jaar. Niets lijkt meer heilig en alles moet maar kunnen. Wie ziet erop toe, wie spreekt knallers aan, maar vooral wie durft.
De overheid is duidelijk: het mag niet, maar Burgemeester Rehwinkel is eerlijk, we hebben er vanuit het gezag niet overal grip op. Waar het tegen gekomen wordt, zal men optreden, maar ook de symbolische vuurwerkvrije zones zijn er niet meer. Boodschappen als hier geen vuurwerk (bijv bij ouderen complexen etc) worden nu veranderd in een oproep : gebruik je fatsoen. Als het nodig is komen er hotspots waar de overlast te gek wordt (met evt. beveiliging van particuliere beveiligers). Maar ja Fatsoen moet je doen!
Verscholen in mijn stripboek tussen de knallen buiten probeer ik het een en ander te relativeren en weg te dromen met
Kuifje en , Bobbie, kapitein HaddockJansen en Janssen en professor Zonnebloem. Verduiveld alle bommen en granaten , maar liefst alleen in het boek.

Column 6 december: De maskerade in Brielle is een hoogte punt in de democratie

De Maskerade in Brielle is immaterieel Erfgoed van de Unesco, welke  sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden  omvat... . Ik weet niet of het college van VaZ dit had voorzien. De Maskerade in Brielle is een manier om op ludieke wijze een aantal gemeentelijke zaken aan de orde te stellen. En dat gebeurde in een ontspanne sfeer. Zo was er veel te doen over het opnieuw bestraten van de toegang van Brielle door de Kaaistraat. Er was zo een Steenmonster , een groep die de steentjes en eruit en erin legde (ook met de wethouder) , een geweldig lied hierover en de voorspelling dat het voor 2037 wel klaar zou zijn........ Maar ook de Capirussa kreeg de aandacht : er werden ieuwe hoofden voorgesteld,er was ook iemand dit de moed had opgeheven , hij bracht geen nieuwe ideetjes meer aan , want hij kreeg tocht geen bericht en ook de verhuizing van de Huiskamer naar het Rode Kruis gebouw was een onderwerp met bijval. Een hele jonge deelnemer vroeg aandacht voor het verzorgen van dier en plant. Muziekvereniging Libertatis deed een duit in het zakje door twee Brielse liederen te spelen als aanwijzing dat deze volgend jaar wel bij de aubade gezongen moesten worden.(Doe Opende Opende Poort en ONS Brieltje) Kortom zachtmoedig protest op een manier die in onze democratie niet meer vanzelfsprekend is, maar wel veel aangenamer. Het college stond er glimlachend bij , nippend aan de gluhwein of chocolademelk met oliebol, velen niet wetende wat ze nu overkwam. Maar nu met deze kleine speldeprikjes een gezelliger geluid dan soms in de raadzaal . Zouden ze daar met Maskers op ook tot zo iets in staat zijn? Deze vorm van democratie voelt goed aan.

Column 30 november : goede tijden Slechte tijden

De verkiezingen zijn voorbij en Ome Geert kan triomf lijk kraaien dat hij de grootste is, Juf Dilan is teleurgesteld en kijkt er mokkend tegen aan en wil wel praten maar niet officieel samen, Ome Pieter is blij met de winst. Toch wil hij ook nog niet aan tafel want hij wil eerst weten of de inhoud van Ome Geert uit de ijskast, die naar de vrieskast is verhuisd , tot wanneer deze houdbaar is. Tante Carolien is blij en stelt wat trekkers ter beschikking om de gewilde partners naar de overleg tafel te brengen.
Buurman Timmermans is wat down nu de rode haan niet kan kraaien. Neefje Jetten trekt zich terug en houdt zich bezig met climate control . En de anderen  zitten verschikt in hun holletje en zien met verbazing wat er in de buitenwereld gebeurt en roepende Haga mag helemaal niet meer meedoen.
Na een valse start , de startmotor bleek toch nog wat verborgen haperingen, mag nu oom Ronald het bij elkaar  brengen al is hij lid van de club buurman Frans. (maar wel een buitenbeentje, houdt meer van rechtsdraaiende slagroom op de taart dan van zuurtjes).
Wat gaan we nog meer verwachten? Hopelijk geen klucht zoals bij John Lantinga , waar met deuren gesmeten werd, de ene na de andere rol veranderde of ontluikende liefdes werden gesmoord in schoonheid. Iedereen heeft er een mening over, de TV Kwekkers schreeuwen het uit met diverse optredens al waren het kruidnoten (De ene smaakt beter dan de andere) . John de Mol is benaderd om er een nieuwe soap over te laten schrijven en de Masked singers komen binnenkort met een politici uitzending: voor de Maskers wordt een prijsvraag uitgeschreven. Hoofdprijs een plekje bij de Meilandjes aan de wijn; wijne, wijne met…………………politici.
En wij in VaZ? Voor ons van belang dat we voor de inwoners belangrijke zaken regelen. Gewoon met elkaar in gesprek!

Clolumn 23 november: Wie op de blaren zit .na de verkiezingen

Wie op de blaren zit

De kiezer heeft gesproken en hoe. De zittende “elite” is  behoorlijk afgestraft en heeft door zijn stem een duidelijke richting gegeven: het moet anders en geen gezeur.

De verkiezingen waren vooral een tv gesteggel:: wie komt het meest in beeld, wie weet zich het beste te profileren, wie weet het beste de ander te raken en een beeld op te werpen. Een negatief beeld van de ander en zelf het zonnetje in huis zijn.
Maar ondertussen waren de keizers dat beu en het aloude principe wie niet horen wil moet maar voelen is rijkelijk toegepast .
Maar ja nu de vraag gaan ze het waar maken? De kiezer wil verandering en waarschuwt met zijn stem. Bij de vorige verkiezing werd de BBB groot nu anderen., Je moet het dus wel laten zien , anders wordt het de volgende keer weer anders. Zo is ons kiesstelsel.
Duidelijk is ook wel dat niet alle partijen een goed antwoord hebben op de vragen van de kiezers . Sommigen werden dan ook behoorlijk verminderd of met strategische stemmen leeggeroofd door een grote broer. Die partijen moeten zich afvragen zijn onze antwoorden wel zo goed, waarom spreken ze de kiezer niet aan?
Er is wel een duidelijke boodschap van de kiezers: luister naar ons en handel daarnaar. Dat is ook een boodschap naar de lokale politiek, luister naar de inwoners en handel in hun geest.  Wees krachtig, ga in gesprek , treedt op, voer uit. Zo niet… ja je ziet het wat er kan gebeuren : je mag op de blaren zitten of thuis uithuilen met de wolven in het bos.

Column 15 november : De Groot Nieuws Show

De Groot Nieuws Show van het college van VaZ is begonnen. De kranten staan er vol van: er is een sluitende begroting, er is geen fiancieel teozicht meer van de Provincie, er is geschoven en geschoven, plannen uit de oude gemeenten  opzij geschoven. Groot aantal pagina's in de krant, de collegeleden vol in de picture, oh ja per partij ook nog 350 woorden. Het is nu tijd voor de medailles en schouderklopjes.
En de raad: oh ja dat is voor het college de fabeltjeskrant: gewoon laten babbelen, gewoon je tijd uitzitten bij een vergadering en dan lachend de deur uit. Voor de begrotingsbehandeling heeft elke partij de kans gekregen om veel technische vragen te tellen over de begroting (Technische vragen fiancieel) die zijn met een batterij aan ambtenaren beantwoord. Daarnaast heeft elke partij Algemene Bechouwingen over de begroting geschreven (wat er eventueel zou moeten worden aangepast of  veranderd moet worden volgens de opvattingen van die partij). Moest voor 12.00 uur op 7 november worden ingeleverd, zodat het college tijd had om te reageren op 9 november. Maar dat laatste deed het college helemaal niet. En daar zit je dan als ONS Brielle. Er is veel tijd in ons verhaal gestoken, veel overleg, veel bijschaven etc. Je wordt dan gewoon genegeerd. En wij niet alleen. Moties en Amendementen werden in het begin ontraden (dus niet gesteund door het college) en i.p.v. mee te denken om  moties etc. aan te passen zodat het  voor het college wel acceptabel zou worden ,werd niet gedaan. Pas nadat de raad met eveel energie nogmaals de koppen bij elkaar had gestoken, werden een aantal toch aangenomen.
Met een dergelijke houding naar de raad toe, steven we op een een clash aan in de raad met het college. Laten we niet vergeten de raad is de baas........niet het college, niet de burgemeester, niet de ambtenaren..nee gewoon de raad. Als de raad in zijn geheel in VaZ zich dat nu eens beter bewust is ....... Dan wordt het een andere goed Nieuws Show....

Column 8 november: Een blij ei of een Ommelet

Binnenkort onntvangt u de mooi weer show van de blije eieren: een sluitende begroting. Eerlijk is eerlijk er is door velen hard aan gewerkt. Maar dat zijn cijfers en cijfers en cijfers. Eieren kun je zacht en hard koken, je haalt het schilletje eraf en je slikt ze door. Maar wil je er wat mee doen, dan kluts je ze een beetje door elkaar, voeg wat ingredienten toe, maak het op smaak en velen kunnen ervan genieten. In VaZ hebben we nu harde of zachte eieren, mag mischien met een snufje zout of peper, maar dan heb je het wel gehad. Recepten om wat te gaan doen, doen we volgend jaar en oh ja ingredienten die uit de oude gemeenten  keukens  komen hebben we of verweg in de kelder gestopt en van over de datum aangemerkt, of we hebben ze gewoon weggegooid.  Arme eters. En we hebben met zijn allen zin in een ommelet met vele smaken, waar velen van kunnen genieten. Nee niet in VaZ voorlopig. En oh ja de kosten voor de burgers: die stijgen ook natuurlijk , dus een beetje tegemoet komen, door bijvoorbeeld de parkeerbelasting bij de stranden te laten bestaan. Dat scheelt 450.000 euro. Daar kun je vele mooie ingredienten van regelen voor heel veel mensen. Nee mooi niet hoor. De blije eieren blijven gekookt soms zacht en soms hard. Als de eieren breekt kunnen ze ook gebakken worden., beetje geklutst, eieren pannenkoek met........... maar pas moet je ze niet laten aanbranden . Toch maar Ommeletje doen of blijven het blije eieren.

Column 2 november : Is VaZ ook een dorp van Asterix en Obelix

Nietig stipje naar vette stip op de kaart
U kent de verhalen van Asterix en Obelix uit het nietige dorpje in Gallië die strijden tegen het Romeinse Rijk. Ondanks de nietigheid kregen  volgens de verhalen de Romeinse keizers hoofdpijn van hun protesten en hun wijsheid.
Ook toen speelden  er al vele machtsfactoren en het niet willen luisteren van de Romeinse bevelhebbers naar inwoners. De Romeinse bevelhebbers hadden allerlei voordelen uit het door hun gevoerde beleid.
Als we deze blik nu eens zetten op het verzoek van de Raad van VaZ om een ​​onderzoek te doen (Milieu Effect Rapportage)naar het  plaatsen van een Ammoniaktank tegenover Brielle dan kijk je met verbazing  naar het verzet naar een integraal onderzoek . Er zijn verschillende bestuurlijke dwarsverbanden.
Het verzoek naar een MER is toch niet zo gek als je ziet dat de verschillende deskundigen vragen hebben opgeroepen die niet beantwoord zijn. Maar houden de dwarsverbanden het nu tegen? Spelen  de verschillende belangen Gemeente Rotterdam – Havenbedrijf – DCMR - Provincie Zuid-Holland nu een rol. Wat hebben ze daar nu voor  baat bij?
Wij inwoners zijn gebaat bij een goed onderzoek. En oh ja als dat goed wordt uitgevoerd komen er vanzelf antwoorden op de vragen.
Laten we dat stipje op de kaart net zo'n Vette Stip maken als Galliee in de Romeinse Tijd. College VaZ neem uw toverdrank en verzet u.

Column 25 oktober : De boswachter waakt over zijn bos

Een goede boswachter loopt elke dag door zijn bos  en weet alles wat daar groeit en bloeit. Ziet de gevaren voor dier en plant , neemt maatregelen als er iets verkeerds gaat en bevordert de natuur. Als je het bos met Voorne aan Zee vergelijkt hebben we een aantal boswachters (collegeleden) , maar weten die alles wat daar groeit en bloeit, zien zij de gevaren voor het leven en nemen zij de juiste maatregelen om ons levens welzijn te bevorderen.. Het is te gemakkelijk om hier met alleen nee op te antwoorden, maar wat meer zorgzaamheid, meer actief zijn om de groei en bloei te bevorderen . De diversiteit in  “ ons” bos is groot, maar alleen oog hebben voor de gezonde paddenstoelen en je hoofd weg draaien voor het overwoekerende blad is veel te gemakkelijk. Daar heb je daadkracht voor nodig, durf, de goede tools gebruiken net als die boswachter. De vraag komt steeds meer naar voren hebben onze boswachters alle goede tools wel, durven zij wel voor de inwoners door te pakken, hebben ze daadkracht ? Een moderne boswachter heeft kennis van zaken, van de ontwikkelingen van de natuur, weet hulp te krijgen om de bedreigingen te weer staan en weet coalities met anderen te smeden om de goede dingen te doen. Zijn onze boswachters modern of zitten ze opgesloten in een kijkdoos met een bril van de vorige eeuw.
Aardig zijn is één, maar je serieus nemen is twee. Worden raadsleden wel serieus genomen ? Die vragen komen bij raadsleden / inwoners van ons bos (VaZ) steeds meer naar boven. Maar hopelijk ziet deze kabouter het verkeerd.

Column 19 oktober : De hond of de kat

Mijn wijze vader schudde als hij naar de politiek op TV keek zijn hoofd en sprak dan altijd. "Is hij de nu de Hond of de Kat". Want gebeten voelde hij zich toch wel zei hij dan. Wel nu over een maand gaan we weer naar de stembus. Ik ben blij dat ONSBrielle niet de behoefte heeft om landelijk mee te doen in de grabbelton van beloftes. We worden weer overspoeld met beloftes, cadeautjes in het vooruitzicht gesteld, maar ik zit al jaren te wachten op dat kwartje (van Kok) en de 1000 euro van Rutte zie ik ook nog steeds niet. En oh ja "we gaan het anders doen", hoe dan en met wie? De vorige keer met Kaag"ander leiderschap", dan nu met Carolien :"maar ja ik niet , zie me zelf dat niet doen".
Maar ja je kunt ook zeggen, ze doen het allemaal met de goede bedoelingen. Hoe je het in de markt moet brengen is nu een hot item, van de week iemand die aan de poster kon zien of het wel goed zat. Of hoe je met welke blik je op tv komt en wat voor programma : zie ik er een beetje normaal uit : is mijn kleding gepast, niet te... of voldoe ik nu aan de verwachtingen van mijn kiezer met deze fraaie coupe en blik in de camera (Wiegel)
Had mijn vader gelijk ? Ik weet het niet hoor, het was wel makkelijk voor hem, want zelf iets doen in een politieke richting ho maar: dat ging klantjes kosten  en zo bleef zijn blik altijd Hond of Kat. Ach en zijn zoon die is anders he die gaat voor de muizen stapjes: kom je wel ver hoor als je maar weg blijft bij de kat en de hond niet pest. Maar wie zijn die hond en kat.......

Column 12 oktober : ONRUST

ONRUST

U heeft allemaal de beelden gezien van de verschrikkingen welke in Israël zijn gebeurd. . Verlammend om naar te kijken, verlammend om verder vrij te denken. Ook nu nog het blijft spoken in het hoofd. Hoe kun je als mens dit een ander aandoen. Het is afschuwelijk ! Helaas moeten we zeggen het gebeurt op meerdere plaatsen in de wereld en dan krijgen we de beelden minder of gefilterd door. Boosheid, opstandigheid, oor- en veroordelend, ergernis over reacties. Terreur heeft vele gedaanten, maar deze ……………..Wat een wereld. En dan,  wij gaan praten over huisvesting, over het wel of niet rooien van bomen, over de overlast van het verkeer. Is ook belangrijk, maar ………..die beelden , ik raak ze niet kwijt. En het gaat maar door, het stopt niet. De haat die uitgesproken wordt en vertaald wordt naar handelingen. De haat die we ook hier in onze maatschappij zien binnen stromen, zien geuit worden, zonder enkele scrupules.

Er zijn gelukkig mensen die toch met elkaar in gesprek willen gaan, ondanks het verschrikkelijke wat gebeurt. Maar die beelden, ik raak ze niet kwijt, het maakt onrustig, het hakt erin. Het gevoel is onmachtig zijn  en toch gaan we door…we kunnen niet anders. Het is onwennig na het afgelopen weekend.

Column 5 oktober : De Participatiehobbel

De raad van Voorne aan Zee heeft het participatiebewijs vastgesteld. Het is van het grootste belang dat inwoners mee kunnen praten, meedenken en op de hoogte zijn van wat er in hun neigen omgeving gebeurt. Mooie dat er beleid er nu is. Maar het is nog niet klaar nu moet het nog verder worden uitgewerkt. Als de gemeente en initiatief neemt kan de raad mede eisen stellen aan f=de mate en manier van participatie. Als een inwoner, bedrijf iets wil realiseren dan moet het ook participeren . Maar de vorm is vrij en mag de initiatiefnemer zelf weten. En daar zit nu net het probleem. Want hoe dat gebeurt is zo vrij dat zelfs een kop koffiedrinken met de buren een vorm van participatie kan zijn. Ons Brielle wilde dat een beetje sturen door de gemeente een diversiteit van participatievormen aan te laten bieden, welke allemaal goed zijn. Dan kan de initiatiefnemer hieruit kiezen (voelt zich dan gesterkt: ik doe het goed), de de omgeving weet waar het aan toe is en de gemeente kan zien dat de participatievorm niet ter discussie kan staan, omdat ze deze zelf heeft geformuleerd. Natuurlijk moet er dan wel een gereedschapskist met vele participatievormen zijn en het blijft nog steeds de vrijheid van de initiatiefnemer die zelf mag kiezen. Verplichten mag je niet. Naar onze mening voorkom je dan veel gedoe. Maar vele andere partijen waren niet vermurwen, we laten het gewoon vrij. Dus als er binnenkort iemand in de straat met een megafoon door de staat loopt en roept ik ga een groot kippenhok bouwen en zegt dan ik heb op deze manier geparticipeerd, ja dan heeft u daar weinig tegen in te brengen.

Column 27 september: Kranten Democratie

Alle politieke partijen zijn blij met de aandacht die zij krijgen in de lokale en regionale pers. De journalisten zijn vrij in hun keuze over welke onderwerpen zij schrijven en op wijze waarop ze dat doen. Soms worden de politici letterlijk geciteerd, soms vult men een gedachte nader in . Het is ook zo dat politici proberen de pers te gebruiken om vooral hun eigen standpunten naar voren te laten brengen, soms lukt dat ook, maar het kan ook tegen je werken.
In de afgelopen weken is er over het gesprokene in de raad veel gepubliceerd en ook is er naar aanleiding van uitspraken geschreven. Over en weer veel gedoe. De inhoud van de krant als middel om druk uit te oefenen. En dan worden er rake dingen gezegd en U als inwoner krijgt een kijkje in de keuken van de gedachten die in de raad leven. En dat gaat soms best pittig. Maar de publicaties in de kranten zijn niet leidend al geven ze een beeld. In de raad van Voorne aan Zee zitten mensen die zich niet schamen om hun zegje te doen  en dat gaat van au tegen het “oude” politieke machtsdenken “dat regelen we wel even”, “Ik bel de wethouder en dan doet hij wel wat ik zeg”. Die tijd is voorbij. Er zit een raad die op tijd geïnformeerd en meegenomen wil worden bij de diverse beleidsbeslissingen. Dat is een andere bestuurscultuur en ja veranderingen gaan soms van au. Natuurlijk kranten publiceren wat ze zien en horen, maar uiteindelijk gaat het om dat we staan voor de inwoner van Voorne aan Zee. Een kranten “gevecht” is “leuk” voor de tribune, maar het gaat om u. En met alle respect : de krant bepaalt niet de inhoud van de gesprekken, ze geven zoals geschreven een weergave
Is het nu zo dat we bij elke vergadering rollend en bollend over straat gaan. Nee hoor er wordt ook inhoudelijk gediscussieerd. De raad heeft zelfs in gezamenlijkheid een raadscommunicatieplan opgesteld waarin afgesproken wordt welke activiteiten de raad ontwikkelt om met u als inwoner in gesprek te komen of om u meer te laten zien van het raads- en commissiewerk. Komt in de krant.

Column 21 september: Strooigoed democratie

Het strooigoed voor het Sinterklaasfeest ligt al weer in de winkels. Kinderen jengelen om de kruitnootjes en schreeuwen soms in een winkel moord en brand als de ouders gewoon voorbij de rekken lopen . Gisteren ging een kind stampend op de grond liggen, aandacht trekkend en ja hoor een oudere dame (ik denk een oma) pakte een zakje nootjes uit het rek en nam deze mee naar de kassa en ondertussen kwam er een lach op het gezicht van het kind (ik heb mijn zin weer). Als je maar genoeg dramt krijg je je zin. In de politiek verdelen we de nootjes ook al, al is de honger bij sommigen groter als bij de anderen  en is de behoefte aan al dat zoet ook verschillend. En er is altijd een grootouder die de verstandige ouders passeert en zo ook in de politiek : verdeel en heers: ieder een beetje en ik bepaal de verdeling. Maar ja je zal maar niet van kruitnootjes houden en uit zijn op ander lekkers. Sommige ouders zijn daar goed in houden daar rekening mee of bieden een alternatief aan : een mandarijntje. Dat schokt in de politiek: iets anders? We hebben dat altijd zo gedaan, we houden het bij kruitnootjes. Nu is de vraag gaan die politici nu ook stampend op de grond liggen en komt oma (excuses voor de vergelijking)  ze nu ook hun zin geven of toch ook maar mandarijntjes. Ach wie zoet is krijgt lekkers

Clolumn 13 september: Verlammende uitwerking

Het weer was de afgelopen dagen de oorzaak dat het er uiterst rustig aan toeging. De concentratie was niet optimaal aanwezig , het ging allemaal stroperig.
De verlammende uitwerking was er niet alleen de afgelopen week, maar is in de politiek al een poosje aan de gang. De organisatie van de gemeente Voorne aan Zee functioneert nog niet goed en dat wordt steeds meer merkbaar. Kon je in het begin nog zeggen, ach aanloop problemen, maar als voorstellen  niet goed worden voorbereid is het net als smakeloze soep: je moet wel de goede ingrediënten erin brengen , je moet het op smaak maken. In de keuken in een restaurant hebben de koks allemaal hun eigen afdeling / verantwoordelijkheid. Iedereen weet wat hij/zij gaat doen.  De keuken bij ons is niet op orde! Twee duidelijke voorbeelden: de ontsluitingsweg: slecht voorbereid, voorstel niet goed doordacht, het smaakte niet en niemand wilde het doorslikken. En bij de huisvesting van de expats in Oostvoorne / Tinte : niet goed gekeken welke ingrediënten erin moeten. Gewoon de helft vergeten te onderzoeken of gewoon denken een ander maakt  het wel in orde. En dat alles geeft net als de hitte een verlammende uitwerking op politici . Lusteloosheid, lamlendigheid. Het wordt tijd voor een beetje maggi en peper, maar vooral de organisatie oppeppen: het moet gewoon beter! Kom op schouders eronder en laten we hopen op een frisse wind! Want onze inwoners willen geen slappe hap. Ze willen goede doordachte voorstellen, willen politici met pit.

Column 7 september: Klaagmuur in Hellevoetsluis

Er wordt wat af gejammerd en geklaagd op de kleine postzegel Voorne aan Zee.  Het gonst ervan als je je hoofd laat zien. Velen laten hun ongenoegen blijken. Wel nu, wellicht is het idee om een Klaagmuur te bouwen voor het Prinsenhuis in Hellevoetsluis (werkplaats van het college en men wilde niet voor niets zitten in Hellevoetsluis). Dan kunnen de inwoners daar hun klacht deponeren (tussen de stenen op briefjes hun klachten leggen), elkaar ontmoeten , in de Kerkstraat een koffietje of drankje nuttigen (toeristenplek erbij) .Voor degenen zonder vervoer blazen we de buurtbus ook weer nieuw leven in : De Klaaglijn.  De klachten krijgen hun plek. Ambtenaren (klantcontact centrum) halen elke dag de briefjes op , maken er een lijst van , geven die aan het college en publiceren die in de krant.(Krijgt zeker meer lezers)  Collegeleden kunnen elke dag genieten van de bezoekers voor hun deur (nog nooit zoveel inwoners bij het Gemeentehuis), raadsleden worden verplicht elke week een bezoek te brengen aan de muur en maken kennis met de inwoners en tegelijkertijd horen ze en lezen ze wat er leeft. Oh ja en zo’n muur kan wel opgebouwd worden van de stenen die men opgegraven heeft bij de diverse vestingwerken en niet meer gebruikt.
Geen digitale klachtenlijn?...nee joh.. dat is veel te afstandelijk, gewoon direct voor en bij de deur (al onze lijnen zijn bezet, er zijn nog… wachtenden voor u)
Nee gewoon een Klaagmuur , daar in Hellevoet ! En anders niet klagen maar dragen!

Column 31 augustus: Ze stappen op; wanneer?

Riep de buurvrouw naar mij op een ochtend. Wie dan en waar dan? Ze bedoelde een aantal Kamerleden uit de Tweede Kamer bleek later, want ze zei erbij : “Dat spul uit Den Haag gaat weg, jammer dat het nog zo lang moet duren, gelijk weg hopsakee”.
Ze had er weinig verdusie in bleek wel. En wat vond ze dan van de gemeenteraad van VaZ (ze wist dat ik daar in zit). ” Niet veel beter hoor, kijk maar hoe een zootje het is in de stad en antwoorden krijgen ho maar. Doe je daar nu eens iets aan of blijf je maar mee kletsen”. Ja , natuurlijk vertelde ik dat we erover praten, mailen etc. Maar het maakte weinig indruk denk ik. We staan er dus slecht op bij een denk ik groot deel in onze samenleving. , die politici in Nederland.

Maar ja voortijdig opstappen? Heb beloofd voor kiezers mijn best te doen en op te komen voor hun belangen en… in gesprek blijven dicht bij mensen in de buurt. Niet met de rug naar mensen toe…..Als je voortijdig opstapt…………heb er niets mee… na de verkiezingen niet meer gekozen worden is het recht van elke burger in Nederland en kenbaar maken dat je niet meer mee wil doen met de verkiezingen kan ook, maar tussentijds:  a ju paraplu. Sorry zit niet in mijn aard: gewoon beter je best doen.

Column 25 augustus: Serieus genomen worden

Serieus genomen worden

Vorige week schreef ik in deze column dat raadslid zijn leuk is. Je mag meedenken en beslissen over onderwerpen in onze naaste omgeving. Dan is echter een voorwaarde waaraan wel moet worden voldaan:  Je moet serieus genomen worden door het college door de juiste informatie op tijd binnen te krijgen, om je goed in te lezen, anderen te raadplegen en zowel proces van besluitvorming en natuurlijk de inhoud te kunnen beoordelen om te kijken of je het voorstel kan steunen of niet. Bij het voorstel over de Oostelijke Randweg ( een noodzakelijke ontsluitingsweg)in Hellevoetsluis is aan een aantal voorwaarden zeker niet voldaan. Het voorstel was te laat bij de raad- en commissieleden aan het eind van de vakantieperiode , terwijl er een deadline op zit van eind september, maar wel voor de raad van 31 augustus. Bijzonder omdat de datum al jaren bekend was, maar niet met de raad/commissie was gecommuniceerd. Participatie was achterwege gebleven , terwijl de weg of door de landerijen moet lopen (met uitkopen etc) of over bestaande weg (Nieuwe Weg Hellevoetsluis). Deze laatste wordt  gebruikt door vele inwoners en bedrijven om naar de N57 te komen. De financiële kosten varieerden ook nog van 7,5 miljoen tot 15 miljoen met een variabele onzekerheid van 40% naar boven en dan tunneltje voor fietsverkeer a 7 miljoen is niet mee berekend. En als we niet meegaan met het voorstel dan moet er 1,5 miljoen betaald worden aan een projectbureau Kickersvoet omdat dit bij de aanleg van Kickersbloem zo was besloten. Je zet de raad voor het blok, want een ontsluitingsweg moet er komen. Op de voorgestelde manier van werken wordt de raad niet serieus genomen.

Column 17 augustus: Volksvertegenwoordiger , ook leuk

Bij mij thuis lang geleden werd er altijd naar Den Haag Vandaag gekeken, een tv programma over de politiek in Den Haag. Mijn vader vroeg absolute stilte als Marcus Bakker (Van de Communistische Partij) of Jongeling (Gereformeerd Politiek Verbond) aan het woord kwamen, want "die durfden het tenminste te zeggen". En als de verkiezingen er kwamen stemde hij niet op hen, want hij vond dat er mensen nodig waren die de regering kritisch moesten volgen, maar volgens mijn vader zelf geen capaciteiten hadden om de regering te leiden (en die kans gaf hij hen niet, maar was heel blij met hen). In de discussie van nu heel herkenbaar. Ook in de raad van Voorne aan Zee is het belangrijk dat er leden zijn die kritisch zijn naar de keuzes die gemaakt worden, dat is een rol die sommige leden moeten hebben om het college (gesteund door de coalitiepartijen ) niet hun eigen weg te kunnen laten gaan. Als volksvertegenwoordiger moet je keuzes en afwegingen maken. Dat kan niet als alles is voorgekookt. Kan niet als alle informatie niet op tafel ligt of als het proces van afwegingen door het college wel is gedeeld met de coalitiepartijen maar niet met alle raalsleden. De tijd dat een partij of fractievoorzitter het wel even gaat regelen met zijn wethouder is voorbij. Je bent als college geen knip voor je neus waard als je je daardoor laat leiden. Nee openheid waarin elk raadslid zijn afwegingen en keuzes kan maken. Ook als er voorstellen op tafel komen die in het algemeen belang zijn en tegen individuele belangen ingaan. Afwegingen maken, keuzes maken dat maakt het raadslidmaatschap leuk. En oh ja sommigen zullen het niet met je eens zijn en zullen je (figuurlijk hoop ik) je de kop afhakken . Maar ja er zijn ook momenten dat je iets voor inwoners kan betekenen en het voorgenomen beleid kan bijsturen. En dat maakt het dat Volksvergenwoordiger zijn leuk is..............

Column 10 augustus: Onrustige zomerslaap

De politieke vakantie komt langzamerhand weer tot en einde, we worden weer wakker uit een onrustige slaap. Want je kan niet zeggen dat er in de tussntijd niets is gebeurd. Neem bijvoorbeeld het toenemende overwoekering op de verschillende plaatsen in onze gemeente. Het ziet er echt niet uit en is er nu vooruitzicht op verbetering?? Het bouwen van een IKC in Ootvoorne levert onrust op bij de bewoners aldaar: is er voldoende gekeken naar hun woonomgeving en vooral woonbeleving, het bouwen van een accomodatie voor werknemers  die een bedrijf gaan neerzetten op de Maasvlakte, is er gekeken naar de gevolgen voor de inwoners in hun omgeving. Wat dacht u het geroep om heropening van het autostrand (wat helemaal niet meer kan, gezien de verzanding van de kust en de investeringen van 3 a 4 miljoen) Ook op landelijk gebied zien we de aankondiging van het vertrek van  beeldbepalende figuren in het landsbestuur, de overladende kritieken op elke schijnbeweging van zittende bestuurders. Het is en was onrustig, zowel hier als verderop. Laten we maar genieten van de leuke activiteiten in onze gemeente: de Dancemeeting in Brielle, de Vlootschouw en de komende Vestingdagen in Hellevoetsluis. Kan ik toch nog even een tukje doen.

Column 12 juli: We zoeken een nieuwe kop van Jut en nieuwe slagmensen (laatste voor de vakntie)

 

Na dit weekend met de mededelingen van Mark Rutte was het komen en gaan van opmerkingen op het kermisterrein van de politiek. De man die fungeerde als kop van JUT gaat verdwijnen en ja wat nu. De bekende slagmensen sloegen nu minder hard, waren soms zelfs vriendelijk en gaven hem een aai over de bol. Tegelijkertijd roepende dat het nu anders zou gaan worden. Het is wel goed dat er gewisseld gaat worden, want de kop wordt soms versleten en de slagers doen het altijd op de eigen manier. Voor sommige partijen is het zoeken naar nieuwe “Koppen” en “Slagmensen” en dat valt nog niet mee  . Sommigen passen ervoor en denken "toedeledokie" ik heb genoeg petsen op mijn hoofd gehad. Anderen denken je kan blijven slaan maar als het belletje klinkt heb je het wel goed  gedaan, maar het begint gelijk weer van voren af aan. Maar ja de kermis gaat door: de zweefmolen is nog altijd in trek (zweven hoort erbij in de politieke arena) , bij de botsauto’s staan nog altijd de stoere meiden en jongens die niet verder kijken dan eigen reikwijdte (alleen oog hebben voor elkaar en ben ik in beeld)  en bij schuifie, schuifie de gelukszoekers die altijd denken dat ze winnen , maar op het eind van de avond hun zakken leeg hebben.(het is de attractie die de schuld krijgt en niet de eigen handeling).
De vraag is schieten wij de toeschouwers ermee op? De schreeuwerige aankondigingen van de eigen attractie schalt in hoge decibellen naar ons toe. Er wordt geprobeerd ons te overtuigen van de enige echte sensatie ,het eigen gelijk en beleving met lichtflitsen aanlokkelijke voorstellen . De “bazen”
troeven elkaar af om ons toeschouwers te lokken. Ieder voor zich en …….

En als het nu maar helpt, denk je dan… je krijgt er nog pijn van in je hoofd ook… tijd om te gaan rusten . In VaZ hebben we kermis genoeg.  Prettige vakantie.

Column 5 juli : Bestuurlijke doofheid

“Bent u bereid tot luisteren, bent u bereid tot samen werken, bent u bereid om over uw schouder te kijken , bent u bereid in gesprek te gaan met inwoners of blijft u hangen in uw eigen gelijk” Deze zin is afkomstig van een beschouwer van de raads- en commissievergaderingen van Voorne aan Zee.  Deze beschouwer had het over de inbreng van zowel het college als over de inbreng van de raad. In zijn verdere beschouwing  sprak hij over de eigen wereld in de raadzaal en de wereld buiten in de straat, in de huizen van inwoners etc. Waarom past dat niet altijd in elkaar, waarom komt men niet altijd naar elkaar toe. Vanwaar die doofheid? Bestuurders laten onderzoeken doen en de uitkomsten zijn richtlijnen voor het beleid, inwoners voelen en zien een andere werkelijkheid dan het onderzochte. Voorbeeld is de verkeershinder en overlast die er nu al is bij plan de Oude Goote en die voor de toekomst  opgelost gaat worden met maatregelen gebaseerd op gemiddelde uitkomsten . Kom naar elkaar toe en ga  vooraf in gesprek. Overigens dat geldt voor bestuurders maar ook voor inwoners. Bestuurders kom van de troon en inwoners kom uit de stoel. Bestuurlijke doofheid is te doorbreken, maar gaat niet vanzelf. Officieel hebben de raad en college een eigen verantwoordelijkheid. In de praktijk zie je nog te veel dat collegeleden en raadsleden hun eigen doofheid creëren en de hoortoestellen  niet toereikend of anders afgestemd zijn. Beter afstemmen met minder hard en veel praten en meer  luisteren. Knop moet om, dan hoort en snapt  de inwoner het ook : Bestuurlijke doofheid kan worden gedoofd: weg met de hoortoestellen! Vertrouw weer op de eigen oren!

Column 28 juni: zie en behandel ons als mens

Ik kocht brood in de supermarkt en nam gelijk een halfje extra mee om in te vriezen. Toen ik op het etiket keek stond er: u kunt het invriezen. Voor het opeten  eerst ontdooien……. U snapt het mijn intelligentieknobbel kreeg hiervan een boost. Ik was blij met deze aanwijzing, want ik zag me al zitten met een bevroren boterham met hagelslag erop en dan maar hakken om het in stukken te krijgen.
Het kan ook andersom hoor :invulformulieren voor ondersteuning van de gemeente zo opstellen dat je denkt dat je intelligentieniveau niet goed genoeg is terwijl je altijd gewoon goed je boterham hebt kunnen verdienen.
Oh ja en dan komt daar binnenkort natuurlijk  een Art Intelligence bericht bij (gewoon door de computer samengesteld ingevoerd met enkele steekwoorden) aangepast aan jou IQ vastgesteld toen je van de basisschool afging . Dan bericht je natuurlijk terug met een dergelijk bericht: bijvoorbeeld Bullshit. Waarschijnlijk gaat de ontvanger dan huilend en hoofdschuddend naar huis omdat het niveau niet past bij de functie die men heeft uitgedokterd met AI
En dat begint allemaal bij een halfje brood. Boodschap : we willen gewoon als mens gezien worden en als mens tegemoet worden getreden !!!!!!

Column 21 juni: uit je hok

Veel politieke partijen worden naar de inwoners actief als er weer verkiezingen aankomen. Tot die tijd is het meer voor zichzelf, voor de eigen club. De beloftes van voor de verkiezingen worden in de tas gestopt en die komen er na 3 jaar weer uit, worden afgestoft en opnieuw voorzien van leuk kaftje of filmpje weer aan de man gebracht. Ik zeg : "KOM UIT JE HOK", ga in gesprek met inwoners en niet allen met je achterban of kiezers maar gewoon met iedereen .
Vervreem je niet . Oh ja niet iederen is vriendelijk tegen je, want "oh in de raad zitten de opvreters, ze doen geen moer voor je, je bent koekoek" het gaat soms nog wel verder. En toch je moet eruit, je moet in gesprek. En ja je wordt het niet altijd eens, maar je hoort wat men er van vindt. Dat is nu juist wat ONS Brielle doet op de Open fractie vergaderingen. Er zijn bezoekers met heel andere meningen, die willen heel iets anders of horen je aan en geven een tip. Zeer waardevol en...het kan ook nog gewoon gezellig zijn / worden. Dus collega's kom uit je hok, uit je comfortzone ga in gesprek. En anders doen wij het wel. Tot 26 juni in de Vergulde Colff 20.00 uur

Column 14 juni : Na een fout door blijven modderen ?

De kranten staan er vol van: Ook Melissa de Rijke verlaat BVNL. De soap is dus nog niet ten einde . Naast het inhoudelijk gedoe bij BNVL (terugtrekken vragen over windturbines onder druk van de coalitie, opstappen commissieleden, ontslag van wethouder op initiatief  van andere coalitiepartijen, vertrek van weer een commissielid) komen de coalitepartijen steeds meer bij de vraag wat nu. Rien Kap is mede verantwoordelijk voor het binnen halen van BVNL en begint nu een charme offensief naar Melissa de Rijke (ze mag zich bij ons aansluiten, wij zullen haar wel coachen) en Wiebe Deedert verklaart zijn liefde voor IBV (Zie AD) . Kap wil dat hij en BVNL nog steeds een wethouder leveren. Stug blijven volhouden, terwijl iedereen weet dat de tactiek van KAP niet gewerkt heeft. Het is bestuurlijk een gedoe en slecht beeld voor iedereen die iets heeft met VaZ. Ik hoop dat de coalitiepartners VVD en PvaZ nu toch gaan inzien dat deze weg niet tot consistent besturen gaat leiden . Mijn advies zou zijn of je gaat met de drie partijen verder en gaat op zoek naar meer draagvlak voor de onderwerpen in de raad (kom uit je hok) of gooi de zaak open en ga nieuwe onderhandelingen aan,  of formeer een "zaken college"  met andere partijen die aan sturen op een brede meerderheid in de raad. Bestuurlijk rust, zonder achterkamertjes (hebben we altijd al geroepen) . Vooral belangrijk is: ga voor de inwoners de dienstverlening opkrikken, ga besturen en zorg voor draagvlak onder alle inwoners van VaZ.

Column 7 juni : Schaalsprong en "overbelast"

Een collega raadslid had het erover dat we er aan  wennen dat de gemeente groter is geworden en dat het dan tijd nodig heeft om alles weer op rolletjes te laten verlopen: we moeten wennen aan de schaalsprong. Houdt u dat nu in dat alles groter wordt en alles verder van ons af komt te staan? Op papier mag dat vermoeden er zo zijn, maar in de praktijk van alle dagen wil de inwoner gewoon bediend worden. Het argument , ja nu is alles veel groter is toch heel erg makkelijk. Door de "schaalsprong" moeten verschillende regelingen op elkaar worden afgestemd, ja dat kost tijd, maar moet goed en zorgvuldig, en niet te lang op zich laten wachten. Niet gemakkelijk en vereist een grote mate van coördinatie om het ook nog op een fatsoenlijke manier door de gemeente te laten behandelen. En ook dat laatste staat onder druk, wil als je de moeite neemt om de agenda's in juni van de diverse commissies te bekijken en daarna de raadsvergadering, weet je niet wat je mee maakt. Een commissie is al gesplitst (de commissie Ruimte op 8 en 14 juni) door de grote hoeveelheid onderwerpen en de zwaarte ervan (Windmolens Haringvlietdam, Bestemmingsplan Oude Goote, bestemmingsplan Twee Getuigen - Kloosterhof).En dan nog enkele bijzondere onderwerpen in de andere commissies zoals Visie Sociaal Domein, Aanpassing Dukdalf Brielle, Grondexplotaties en de overdrachtsdocumenten en het college programma gelijk in de raad. 

Raads- en commissieleden willen het goed en zorgvuldig doen, maar overbelasting ligt op de loer en daardoor ook de fiunctie van kaders meegeven aan het college, de controlerende rol staan onder druk en  we zijn in onze ogen ook gewoon  volksvertegnwoordigers.
Klagen nee, want we willen het zelf. Toch wel attent blijven dat we de onderwerpen goed behandelen en dan ...vakantie.

Column 1 juni : strijden tegen de ontmanteling

De fusie van de gemeente tot Voorne aan Zee begon met veel elan: we gaan er met elkaar iets goeds van maken. En ja alles zal niet gelijk goed gaan, maar we zijn goed voorbereid en gaan er tegen aan voor de inwoners van Voorne aan Zee.
Dat was de uitgangspositie op 1 januari. De ontnuchtering was er al vlug: achterkamertjes , organisatie loopt toch anders, communicatie met inwoners en naar raadsleden niet op orde, bestuurlijk gedoe. We zijn nu in juni en de ontmanteling van de positieve gedachte  vind je op elke straatsteen . Je merkt een bepaalde gelatenheid, feeling met wat er leeft is er te weinig. Het wordt echt tijd voor een nieuwe opfrissing. Gooi open de boel en kom uit je hok, ga in gesprek en wees vooral niet bang voor tegenspraak, ga dan in gesprek met respect voor wat naar voren gebracht wordt. Kijk naar buiten en geniet en zorg dat het genieten blijft. Ondersteun de mooie initiatieven in alle kernen, laat zien dat we het met elkaar goed kunnen sturen. Zorg voor onze buren, zorg voor onze ouderen (en er zijn mooie initiatieven), zie niet alles als bedreiging voor het eigen ikkie. Ga de ontmanteling van de gedachte tegen, de ontmanteling van het eigene bestrijden door er naast te gaan staan, wees eerlijk , laten we het elan weer omarmen: we zijn inwoners van naast en voor elkaar. Kom OP!!!

Column 24 mei: de raad en commissie als speeltuin

Bestuurlijk begint Voorne aan Zee niet al te sterk. Maar nu is er een commissielid Robart Valk die bij de verkiezingen kandidaat was bij Vrij Voorne, zich liet installeren als commissielid, dan overstapte naar BVNL, zich voor deze partij ook kandidaat stelde voor de Provinciale Staten en Het Waterschap en nu gaat overstappen naar Forum voor Democratie. We zitten nu half mei.  Het lijkt op de kleuter die naar de speeltuin gaat en op elk speeltoestel even wil zijn, maar dan om zich heen kijkt iets anders ziet en daar dan vlug naar toe rent en dan triomfantelijk om zich heen kijkt : zo dat doe ik toch maar. Als je er zo over denkt en doet , dan ben je niet echt geloofwaardig meer. Je kan anders denken en na wikken en wegen een andere keuze maken, maar na 4 maanden elke keer van kleur verschieten ... een kameleon is er niets bij . Want als Forum nu ook niet bevalt...Als ontvangende partij heb je ook een verantwoordelijkheid, wil je iemand die zo makkelijk van gedachten verandert en zijn persoonlijke ambities najaagt (Raadslid, Provincie, waterschap)  in je partij en jouw vertegenwoordigt? Als het hem niet bevalt....nou Onze deur mag hij voorbij . We zijn als raad en commissie geen speelplaats; er is veel te doen voor de inwoners om goede besluiten te nemen en dat is al ingewikkeld genoeg en dan heb je hier geen behoefte aan.

Column 17 mei: Blauwe lucht tussen de donkere wolken

Hemelvaartsdag was vroeger een Hoogtijdag voor vele Nederlanders. Een dag om iets met elkaar te vieren, een dag om naar uit te kijken. De dag in de buurt van de IJsheiligen, want na Hemelvaartsdag werden de boontjes in de grond gestopt om te groeien, dan kwam er zeker geen vorst meer. Een vrije dag om erop uit te trekken en dan nog voor velen een vrij verplichte vrijdag erna. In mijn beleving was het op Hemelvaartsdag altijd mooi weer en op de radio voor de Zeeuwen in de ochtend van de Zeeuwse Top 40.
We snakken allemaal naar zo'n mooie dag, niet alleen omdat het weer zeer wisselvallig is, maar ook in de betekenis van de langzame verbetering in Voorne aan Zee. Het valt allemaal tegen, de service voorziening aan de inwoners hapert, er is weinig of geen zekerheid wanneer er iets wordt opgepakt, er wordt gestruikeld over de drempel van de nieuwe gemeente: secretaris weg, definitieve wethouder stapt uit partij (Mevr Den Brok IBV) , commissielid stapt uit Vrij Voorne over naar BVNL (Robart Valk), wethouder Tatjana Sormaz wordt verdeeld door de raad: het is een groot grijs wolkendek. Het is nu mei en het overdrachtsdossier (van de oude gemeenten naar de nieuwe) en het collegeprgrammais nog niet in de raad behandeld..........Verhoudingen .....
We snakken naar mooi weer, naar de blauwe luchten tussen de donkere wolken. ONS Brielle heeft een handreiking gedaan aan de coalitie en het college (zie ONS Actueel op de site) omdat we elkaar ontmoetten om verder te gaan en het voor alle inwoners goed te regelen. We snakken naar de blauwe luchten; serviceverlening aan de inwoners goed regelen, communicatie op orde hebben, participatie regelen, zorgen dat iedereen weet wat we gaan doen. De vraag is nu willen de anderen het wolkendek open breken of grijs houden. Wij zeggen kijk naar Hemelvaart en naar de Pinksteren in een mooi vooruitzicht, twinkeling in de aderen, de bloemetjes gaan open , het wordt mooi weer. Over het weer hebben we gelukkig niets te vertellen, maar over het overdrachtelijke weer veel te meer.

Column 10 mei: triest en verliezers (in de politieke arena en in aanzien)

De raad van Voorne aan Zee heeft maandag 8 mei j.l. een motie van wantrouwen ingediend tegen Tatjana Sormaz en daarna haar ontslagen.  Een pijnlijke situatie na 4 maanden bezig zijn geweest als wethouder. Haar zwakke optreden in commissie en raad was voor een groot deel van de oppositie op 20 april al aanleding om een motie  van wantrouwen  te overwegen , maar nu ook de coalatie dat overwoog heeft de grote meerderheid van de raad de motie van wantrouwen  ingediend door de colalitiepartijen  op 8 mei gestreund. Wel werd duidelijk dat er ook in het college het een en ander was voorgevallen tussen Tatjana Sormaz en de andere collegeleden. Zodanig dat het ook voor de coalitiepartijen IBV, VVD en Partij Voorne aan Zee een reden was om haar te ontslaan(met de meerderheid van de raad)
De rol van de fractie van BVNL kwam niet verder dan dat ze het er  niet mee eens waren, maar de rol van de fractie kwam niet aan het licht.Allemaal triest en pijnlijk schreef ik al op deze site (ONS Actueel). Maar de klap op de vuurpijl kwam op 9 mei door een brief van Tajana Sormaz die een klacht poneerde omtrent overschijdend ongewenst gedrag van Peter Schop en in mindere mate Peter Rehwinkel (al ingediend op 27 april). Er zou tegen haar geschreeuwd en gescholden zijn in een college vergadering. Verder zou haar functioneren negatief beinvloed worden .
Wat de waarheid is????? We zijn er niet bij geweest, maar het is allemaal zeer onverkwikkelijk. Het geeft naar buiten toe een slecht beeld van de samenwerking in het college, in de colalitie , maar ook t.a.v. de bestuurskracht van Voorne aan Zee. Maar ook de raad zit in een bijzondere positie: veel gedoe , weinig transparantie en nu voor de derde keer een vergadering over de begroting 2023........(omdat eerst al het gedoe besproken moest worden) De samenstellers van het college Kap en Spoon zullen toch weleens achter hun oren krabben over de zet om BVNL binnen te halen met een zeer onervaren iemand,  die blijkbaar ook nog eens te weinig dossier kennis heeft over haar portefeuliie (o.a. onderwijs, jeugd) en wellicht moeilijk kan samenwerken.
Hoe nu verder? De Glazen Bol ligt op tafel, maar er zal duidelijkheid moeten komen over wat er in het college heeft plaats gevonden (pas op om mensen te beschadigen). Hoe gaan we dan verder? Is er voldoende vertrouwen in de coalitie?
De inwoners van VaZ zullen er geen hoge pet van op hebben: triest en een heleboel verliezers.

Column 19 april : Raadsleden met een eigen gezicht

Raadsleden met een eigen gezicht! (Deze Colun is ook gepubliceerd in het Briels Nieuwsland van 19 april)

Raadsbesluiten worden per meerderheid genomen. Deze worden groot gepubliceerd in persberichten. De argumenten voor worden daarbij meestal meegenomen , de argumenten tegen worden wel  door luisterende  journalisten opgevangen en voor de tegenstemmers hopelijk gepubliceerd in hun bijdrage via de kranten en de sociale media daarvan.
Voor inwoners die alleen op de persberichten afgaan  is het soms net of de gehele raad heeft ingestemd met een voorstel, maar dat is zeker met dit college tot nu toe niet altijd vanzelfsprekend. Ons Brielle is een partij die goede onderbouwde voorstellen zal steunen, maar deze als er non argumenten worden gebruikt,  zeker  zal afwijzen met eigen argumenten.
Ergerlijk is dat raadsleden  zelf via vragen erachter moeten komen hoe de situatie nu werkelijk is. Zo heeft ONS Brielle wel 50 vragen moeten stellen om de situatie rond basisschool De Verwondering helder te krijgen. Bij een voorstel van 4,5 miljoen wil je toch alles wel weten , want je geeft niet elke maand een dergelijk bedrag uit. Het is aan het college om helderheid te verschaffen.
Raadsleden zijn gekozen door de inwoners, vandaar dat bij de keuzes om raadsvoorstellen te steunen het van belang is te weten wat inwoners vinden, voelen en welke argumenten ze hebben om voor of tegen te zijn.  Daarom houdt Ons Brielle regelmatig Open Fractie bijeenkomsten om met inwoners , wel of geen belanghebbenden, in gesprek te komen zoals bijvoorbeeld over de windmolens, de OZB, het verkeer etc. Zo neem je mee in je standpunten wat inwoners aan je vertellen, welke vragen er zijn en welke achtergrond informatie van belang is.
Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers met een eigenstandige positie in de raad, coalitie of oppositie : Op die weg blijven we aan het werk voor de inwoners….(het aller belangrijkste)

Column 12 april: Verkiezingsbeloften.......

Verkiezingsbeloften verdampen met de ochtend nevel in de voorjaarszon. Als u de discussie over   de windturbines bij de Haringvlietdam  gevolgd heeft, dan zult u waarschijnlijk tot dezelfde conclusies komen dan ondergetekende: die gaan er komen. Vlak voor het einde van de gemeente Hellevoetsluis nog even door B&W een plan laten aannemen ,waarbij het echt moeilijk wordt om de windturbines niet door te laten gaan. In dat college van Hellevoetsluis zaten IBV en de VVD. Zij riepen om het hardst geen windmolens op het land, verkiezingen voorbij, dan vlug nog even wat goedkeuren en nu ja gewoon zeggen het kon niet anders. Ik hoorde voorman KAP nog hard roepen tegen houden die zaken........... En wat dacht u van BVNL dat was de partij van de windmolen "onzin", gaskraan in Groningen open en toen leden een aantal weken geleden kritische vragen stelden over de windturbines in zowel Hellevoetsluis en Brielle , moesten vragen in allerijl onder druk van het college en de andere collegepartijen worden ingetrokken, leden van de lijst (een commissielid vertrok) en het is nu oorverdovend stil.
ONS Brielle wil helderheid;  heeft dan ook het onderwerp al twee keer in een Open Fractie op tafel gehad en daar zijn ook echte tegenstanders bij aanwezig geweest. Je kan gewoon met iederen in gesprek zonder ze van alles te beloven en de situatie waarin we zitten uitleggen. ONS Brielle wil geen hoge windmolens en natuurlijk gezondheids onderzoeken die van belang zijn en wil dat er geen informatie  achter gehouden wordt. Maak het verhaal transparant en zorg voor goede normen en wees eerlijk ..................

Column 6 april: 1 april een keerpunt ?

Het was wat vochtig op 1 april. Maar het was ook weer ouderwets gezellig. Weer vele bekenden ontmoet, maar ook vele collega raadsleden kennis laten maken met het echte 1 aprilfeest. Verbazing bij sommigen (toch niet ver van Brielle wonenden), enthousiast door de inzet van velen en het gezellige samenwerken van inwoners die anders onderling andere denkbeelden hebben.
Brielle was weer eens uniek. Burgemeester Reehwinkel wist er wel iets van (hij was ooit voorzitter van de Nederlandse vestingsteden) maar zo iets als het spel bij het stadhuis waar kinkslagen tussen de originale teksten voor een glimlach zorgden, waar Briellenaren hun trots lieten gelden, waar bezoekers gul werden ontvangen , dat verbaasde hem wel. Wethouders die hun ogen uitkeken tussen de gewone Brielse bevolking en hun gasten: weinig protocol, maar doen waar je goed in bent.
Ooit was 1 april 1572 een keerpunt in onze geschiedenis, weliswaar al jaren geromantiseerd, maar toch het was het begin van de Nederlanden. Zou 1 april 2023 nu ook voor een ommekeer voor Voorne aan Zee kunnen zorgen? Het samen optrekken, duidelijkheid voor ieder, alle informatie bundelen, geen achterkamertjes , maar net als op 1 april gaan voor de zaak: de bevrijding voor een ieder. Geen duiken in systemen of om met veel woorden omvloerste regeltjes .
In Brielle stond het (oude) Stadhuis en het Museum Open op 1 april.  Kan dit voor de gehele gemeente Voorne aan Zee gelden , dan kunnen we vooruit, aanpakken wat nodig is. Werken voor alle inwoners van de gehele gemeente. De gedachte van 1 april kunnen we meenenem, zodat 1 april 2023 ook voor de ommekeer kan gaan zorgen.

Column 30 maart; Beleidsarm, inwoners willen duidelijkheid en doorzetten

Beleidsarm........

Wat is dat? Niets anders doen dan de afgelopen jaren was afgesproken? Geen nieuwe initiatieven. Betekent dat nu dat wat afgesproken was in de oude Gemeente Brielle nu wordt uitgevoerd en dat we erop aankunnen dat het overdrachtsdossier wordt uitgevoerd?

We hebben deze week de begroting van 2023 van VaZ. Toegestuurd gekregen. Een lijvig boekwerk waarin veel  is opgenomen. Nou dat wordt de komende dagen veel leeswerk, want hoe zit het nu met de Gouwe Geit (toch nog verkopen?) , hoe zit het nu met het Knarrenhof in Vierpolders ?, de ontsluitingsweg voor Meeuwenoord ?, de aanpak voor het Geuzenpark, wordt er nu wel een Gemeentelijke Verkeer en Vervoersplan voor de binnenstad uitgevoerd? En het wijkje bij de Bedevaartkerk? Wordt er nu wel of niet hard gewerkt aan de participatie van de inwoners? En gaat u maar door.
Op de Open fractievergadering van ONS Brielle vragen inwoners om duidelijkheid, willen mensen er best bij betrokken worden, mits ze natuurlijk serieus genomen worden. En is dat nu juist niet alleen in VaZ de problematiek… Kom op met die duidelijkheid en verstop je niet in procedures en ga naar de mensen toe. Stop tijd in het gesprek met de “gewone” mensen en leg ze geen overlegstructuren  op. Gewoon ACTIEF…beleidsarmmmmmmmmmmmm pfffffff.

Column 22 maart: informatie verstrekken en krijgen: daar draait alles om

Als raadslid wil je de goede besluiten nemen op basis van goede informatie. Als het college een besluit voorlegt aan de gemeenteraad dient daar de goede inhoudelijke informatie bij aanwezig te zijn.
Het college kan ervoor kiezen de raad - en commissieleden te informeren via een raadsinformatiebrief, waarin alle aspecten van het voorstel belicht worden.(Natuurlijk is er ook informatie te verkrijgen via inwoners en organisaties, maar hier heb ik het nu over de informatie afkomstig van het ambtelijk apparaat , aangestuurd door het college.)
In de afgelopen weken stond het voorstel om 4,5 miljoen beschikbaar te stellen voor (tijdelijke) huisvesting voor basisschool de Verwondering op de agenda. De informatie die daarbij gegeven werd was minimaal. Dan krijg je het effect dat heel wat fracties hierover schriftelijke vragen gaan stellen. Dat kan via technische vragen , maar ook meer politieke vragen aan B&W. Het was een bombardement van vragen en daarna antwoorden. Waarvan de laatste ook nog beetje bij beetje boven tafel kwamen. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die dan klagen dat alles zolang duurt, dat sommigen lange tijd nemen om te vragen etc. En dat terwijl dat gewoon begint met informatie verstrekken. Nu heeft de raad ook nog een Informatieavond afgedwongen over dit onderwerp. (dat initiatief kwam van ONS Brielle), want ONS Brielle heeft  zijn slogan Wees Transparant, dan is het mogelijk om goede afgewogen besluiten te nemen. Afgedwongen informatie daar hebben raadsleden weinig plezier aan en volgens mij niemand die hierbij betrokken is, ook het ambtelijk apparaat en het college ook niet!!!!!!!!! En de inwoner schudt zijn hoofd, wat een gedoe!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Column 16 maart; Stikstofwolken trekken op

Nu de verkiezingen voorbij zijn en de stik stofwolken optrekken kunnen we ontdekken of er een nieuwe werkelijkheid is ontstaan. De problematiek is er en de vraag is gaat het nu op een andere manier aangepakt worden. Na de eclatante overwinning van BBB zou je dat wel verwachten. De vlaggen gaan weer "gewoon" wapperen , niks geen gedoe meer. We doen weer normaal. Brabant zit op slot, daar kan i.v.m. de Stikstof problematiek niet veel meer. Op andere plekken kan er niet gebouwd worden , wordt dat nu plotseling anders. Gaan we wel veranderen maar doen we er langer over of stellen we het uit, willen we er niets van weten. Drammen van twee kanten helpt ons niet verder. Met elkaar in gesprek gaan, maar wel met een perspectief voor zowel boeren, natuur, bedrijven en inwoners. Hopelijk wel met echte oplossingen en geen schijnbeweging  van de links- of rechtsbuiten die vastloopt in een harde teckel van de andere. Voor een goede wedstrijd heb je vaardige spelers nodig, technisch , standvastig met een uithoudingsvermogen en inzicht in wat er moet gebeuren. Maar ook coaches die realistisch zijn . Nu de wolken wat optrekken, de wereld er voor sommigen anders uitzien is wijsheid wel het minste wat je ieder kan toewensen.

Column 8 maart: Vrouwendag

Het is nog steeds nodig dat er ook in Nederland wordt stil gestaan bij internationale vrouwendag. De positie van veel meisjes en vrouwen mag dan al verbeterd zijn, maar er zijn nog steeds situaties waarbij meisjes en vrouwen niet dezelfde posities hebben als mannen. Denk hierbij aan dat er in sommige situaties nog steeds een loonkloof is, maar ook de verhouding man / vrouw nog steeds niet gelijk is. Maar gelukkig groeit het  naar een betere balans.
De posities van vrouwen in ons maatschappelijk leven wordt steeds beter. Dat zie je aan functies in het bedrijfsleven, maar ook in de top van het onderwijs: er zijn meer vrouwen dan mannen in directiefuncties. Ook in de politiek manifesteren zich steeds meer vrouwen en hebben soms de belangrijkste bijdragen in het debat.
Dat is een goede zaak. Helaas komen er ook miskleunen voor zoals het optreden van Tatjana Sormaz (wethouder BVNL) in de commissie samenleving op 7 maart (voorafgaande aan vrouwendag). Zoals deze mevrouw het invulde moet het niet. Dat is niet alleen de mening van "een man" maar ook die van veel vrouwelijke raad- en commissieleden en die laatste zouden dat ook nooit zo gedaan hebben.  We moeten een voorbeeld niet als maatstaf nemen. Nee er zijn er zoveel waar je grote waardering en steun aan moet geven, zowel nationaal als internationaal. Ik waardeer zeer de inzet van de minister van Justitie die met haar manier van werken staat voor haar inbreng, maar ook steun voor de schaakster uit Iran die zonder hoofddoek de onderdrukking weerstaat. Vrouwendag overal nodig. En oh ja wellicht kan de wethouder leren van vrouwelijke collega's: er zat erop 7 maar een naast je Janneke Postma.

Column 1 maart: ‘Men vangt meer vliegen met honing/stroop dan met azijn`

Deze uitdrukking kennen we allemaal . Bij de komende verkiezingen van de Provincie en Het waterschap doen velen weer fantastisch beloften. Men valt over elkaar heen met  toezeggingen aan  de kiezers. Het kiezersvolk wordt weer van alles beloofd. Soms is het glas van de boodschap half vol en vergeet men de andere helft te vertellen en soms is het glas half leeg, omdat men erbij vergeet wat het financieel gaat kosten en wie dat dan gaan betalen. Als men dan ook nog eens door elkaar gaat schreeuwen zoals afgelopen zondagochtend, de eigen richting met oneliners naar ons toe roepen, de ander zwart maken, soms kwetsend en als nitwits wegzetten, dan geeft dat weinig vertrouwen. En dan nog los van het rapport van de Enquête commissie Gas uit Groningen etc en de Enquête m.b.t.  de toeslagaffaire welke een gitzwart beeld geven hoe het er aan toe gaat.

En toch gaat ONS Brielle door, want wij geloven in transparantie, in eerlijk zeggen hoe het zit, voor inwoners opkomen en ja als de boodschap een keer niet leuk is dan zullen we dat ook doen. In de afgelopen raadsvergadering hebben we geprobeerd de OZB verhoging voor veel inwoners te verzachten door de tarieven wat naar beneden te brengen en de tarieven voor niet-woningen die in VaZ tot de laagste van Nederland behoren, te verhogen, alles nog met in het achterhoofd dat de boodschap voor de begroting 2023 niet geweldig is : groot tekort. We krijgen geen inzicht van het college…… , maar zijn wel voorzichtig want wat gaat er nog meer boven ons hoofd hangen. IBV beloofde geen parkeergelden meer bij de stranden , geen hondenbelasting (de opmerking 5 miljoen op het Sociaal Domein bezuinigen zijn we ook  nog niet vergeten) en nu we iets konden tegemoet komen aan de inwoners, zijn ze niet thuis. Typisch gevalletje van stroop voor de verkiezingen en azijn er na.

Het doet het beeld van de politiek geen goed. Maar echt er zijn raadsleden die er hard voor strijden om het wel inzichtelijker te krijgen. Wellicht een schrale t(r)oost met wat Honing (is wel lekker).

Column 22 februari : Cowboytje spelen

Het college bij naam van Robert vd Kooij vertelde even uit de losse pols dat de nieuwe gemeente aanstuurt op een tekort in het eerste jaar van 10 miljoen, het tweede jaar 3 miljoen, het derde jaar 3 miljoen en het vierde jaar weer 10 miljoen. Concrete onderbouwing kon hij nog niet geven, maar dan wist iedereen er maar van. Commotie alom, want waarom doet hij dit soort uitspraken, waarom zet hij dat niet netjes op papier, waarom geeft hij niet aan wanneer de politici nu duidelijk worden geïnformeerd over de gang van zaken, wat de routing is om het te bespreken???  Het klappertjes pistool van de wethouder schiet alle kanten op (zeker geen Old Shaterhand) ....... Kortom weer vragen te over. En klap op de vuurpijl zegt Kap dat hij er niet wakker van ligt, want er kan gemakkelijk 5 miljoen bezuinigd worden op het sociale domein. Ook weer zonder gestaafde argumenten en bewijslast.  Maar de Bonanza Boys geholpen door Lucky Luke Kap knallen als  OZB aan bod komt. Harde verhogingen of heeft u bedrijfspanden bij deze laatste zit de OZB bij de laagste van Nederland. Ook  verenigingsgebouwen zitten in het vizier van de Boys, die betaalden voorheen geen OZB en nu wel belast worden... Scherp in de kiem geraakt. De partij van Cowboy Kap heet Inwoners Belang Voorne , wiens belang... Cowboy spelen over de ruggen van inwoners, niet wetende dat wat je doet in het belang van inwoners moet zijn. Deze cowboy is nog geen boss en moet dat niet worden ook. Elke cowboy film eindigt met The End...

Column: 16 februari: De woestijn schreeuwt om aandacht

Onze omgeving is toch zeker geen woestijn, het is een mooie omgeving  met veel groen, mooie dorpen steden , een prachtig landschap, duinen en bos. We zijn er blij om , om in te wonen. Toch voelen raad-en commissieleden zich als roepende in de woestijn: niet gehoord, als ware in een Fatamorgana. je denkt iets te zien, te horen, te weten , maar wat je ziet klopt niet. Een zandstorm van niets zeggendheid schuurt langs je heen en als het opgetrokken is, is het allemaal nog gewoon zoals het was. De zon wil nieuw leven laten groeien, wil bestaand leven laten ontwikkelen.
Er is een overdrachtelijkst van de oude gemeenten naar de nieuwe gemeente. Onderwerpen die klaar zijn om uit te voeren of in voorbereiding zijn. Er zijn uitspraken gedaan door de oude raden die om uitvoering schreeuwen. Daar is nog geen duidelijkheid over. Het is alsof de plantjes in de woestijn die om water vragen dat niet (of nog niet ) krijgen. Oases van ontwikkeling vragen om water om verder te ontwikkelen. Echter de bestuurders terug getrokken in hun zandkasteel opgetrokken met stuifzand (soms ontstaat er een stormpje) geven weinig geluid. Daarom nogmaals irrigeer het landschap, ondersteun diegenen met goede motieven en laat de woestijn niet verder oprukken maar bestrijdt het.

Column 8 februari: Bevattingsvermogen staat stil

Bij het horen en zien van de verschrikkingen in Turkije en Syrië staat het bevattingsvermogen stil: wat een ellende.Meer dan 22.000 doden (op dit moment 11 febr. 11.00 uur) en heel veel gewonde slachtoffers. Gewond niet alleen fysiek maar ook psychisch  , niet te bevatten wat er daar met mensen zoals u en ik gebeurt. Ontreddering straalt van de beeldschermen af, afschuwelijk wat deze mensen moeten mee maken. Familie en vrienden hier in Nederland naarstig op zoek naar contact met de hoop dat ze in leven zijn. Velen diep in de rouw door het enorme verlies, niet wetende waar ze het moeten zoeken. Hulpacties starten om iets te kunnen doen voor die mensen daar. Ook in Brielle een dergelijke actie (Zie Briellenaar.nl), maar ook financiële steun op Giro 555 is hard nodig..............
En wij maar krakelen over politieke zaken......nu even niet!!!!!!!!!!!!!

 

Column 2 februari : kijken naar toekomst

Het is goed om kennis te hebben van de geschiedenis, van zowel van jaren geleden als van wat dichterbij. Met die kennis kun je soms beter begrijpen wat mensen beweegt, of waarom mensen reageren zoals ze reageren. In deze week van de herdenking van de watersnoodramp van 1953 (en ik ben een Zeeuw, maar dan van een jaar na de ramp) wordt duidelijk dat deze gebeurtenis voor vele ouderen onder ons niet weg te vegen is uit hun herinnering, dat de gevolgen persoonlijk in hun leven een rol heeft gespeeld, maar ook als je kijkt naar de ontwikkeling van Zuidwest Nederland. Dichterbij kennen we de laatste maanden van de gemeente Brielle: het mooie herdenkingsjaar.  Die kennis en beleving nemen we mee. Toch moeten we vooruit . We moeten met elkaar verder, niet blijven hangen in oude gedachten (maar ere wel begrip voor hebben) . De "gemeente' wereld is weer een stukje groter geworden. We moeten zorgen voor een nieuwe balans, voor een "moderne" kijk hoe je inwoners betrekt bij de eigen omgeving, hoe je de eigen wet- en regelgeving transparant maakt. Hoe ga je om met plannen van de rijksoverheid, hoe pas je die in, kijkende naar de eigen leefomgeving. In Zwartewaal zitten ze te smachten om aan het Dorpshart te beginnen of antwoorden op de vragen over de Plas van Heenvliet. Heleboel kennis vooraf, maar kijken naar de toekomst wat gaat er gebeuren . De bereikbaarheid van onze dorpen en steden gaat ons zeer aan het hart, want sommigen hebben er elke dag mee te maken. Straks in de Blankenburg tunnel klaar en hoe lossen we dat op als een deel van het verkeer over de N57 komt en hoe zit het dan met de medische bereikbaarheid van ons allemaal. Kijkende naar de toekomst met de kennis die we met elkaar hebben opgedaan dat is de focus. En daarbij vergeet ONS Brielle niet wat we hebben in Brielle, Zwartewaal en Vierpolders met een blik naar voren.

Column 29 janauri : Nieuwe Tijden

Nieuwe TijdenVolgens de coalitiepartijen  in VaZ leven we in een nieuwe realiteit. Voor hen betekent dit dat de overdrachtsdocumenten  , die elke gemeente heeft opgesteld niet automatisch worden uitgevoerd. De oude drie gemeenten hebben overdrachtsdocumenten opgesteld om te zorgen dat er zaken door gaan bijv. Herstel kademuren in de binnenstad van Brielle. Dat is gedaan met meerderheden in de raden. Weloverwogen met goede argumentatie. Dr nieuwe coalitie wil ze toetsen aan het coalitiedocument. Nieuwe tijden zeggen ze dan. ONS Brielle hoopt niet dat we alles weer opnieuw moeten gaan doen , dat kost best veel tijd en werk.Wel graag  in alle openheid en niet  in achterkamertjes of eerst lekker voorbereiden in de coalitie fracties ( wat sommigen altijd gewend waren )  maar in openheid met de andere partijen .Voor ons normaal , maar dan toch nieuwe tijden in dit opzicht . Woordvoerders van IBV en VVD noemden het “ weg met de oude structuren “. Mooi dan : Nieuwe Tijden: ONS Brielle wil daar aan meewerken.

19 januari : witte brood weken voorbij

ONS Brielle wil aan de slag. Het gedoe moet voorbij zijn. Eerst gedoe over het proces van het tot stand komen  van de coalitie, dan een vaag uitgangspunten plan, dan een wethouder van buiten de regio die ook niet eens gesteund wordt door alle leden van de coalitiepartijen en dan nu het vertrek van de secretaris Vincent Florijn. Wij willen onze verkiezingsbelofte waar maken: staan voor de inwoners.  We vragen van de coalitiepartijen duidelijkheid  met argumenten van de gekozen uitgangspunten. Daarbij zoals al eerder vermeld heldere procedures, participatie zowel met inwoners als met de raadsleden. Ga aan het werk: raadsfracties van coalitie en oppositie hebben elkaar gesproken. Het is nu aan de coalitiepartijen om de inbreng van alle oppositiepartijen  te bezien. Maar ONS Brielle wil vooral duidelijkheid voor o.a. de Brielse , Zwartewaalse en Vierpolderse inwoners (en natuurlijk ook voor alle andere inwoners.) Bijv. Wat gaat er nu gebeuren me de plannen van de windmolens in de Ondernemingspolder( niet wat zijn dan de consequenties), hoe zit het nu met Kunst en Cultuur (prachtige nota uit Brielle over Kunst en Cultuur in alle drie de voormalige gemeenten), hoe zit het de ontsluitingsweg in Meeuwenoord en de ontsluitingsweg voor Zwartewaal, de veiligheid voor de kinderen op de nieuw aan te leggen Rotonde Westvoornse Weg en de N218 . En zo is er nog veel meer. We willen aan de slag dus kom op, dus geef duidelijkheid en werk eraan en betrek raad en inwoners hierbij.

Column 11 janauri: rommelig en ongemakkelijk

Heeft u het ook wel eens meegemaakt dat u basis van afspraken een verdere planning maakt en dan elke keer weer voor verrassingen komt te staan, zodat je constant moet aanpassen? Nou bij aanvang van de Gemeente VaZ is dat voor OnsBrielle zeker het geval: eerste een extra raadsvergadering om nog twee wethouders en een nieuw lid te benoemen (dat kon blijkbaar niet 10 dagen later....) dan wilden op 16 januari sommige partijen ook de mensen benoemen die in de commissies gaan plaats nemen, dat was gepland op 26 januari.. Nu gaat het op alle twee. ONS Brielle wilde op 16 janauri fractievergadering houden maar dat kan dus nu niet. Bovendien kunnen we tot op dit moment niet terecht in het Stadskantoor; is 's avonds gesloten (kost extra beveiliging...). Zouden we met de hele Brielse fractie naar Hellevoetsluis moeten, terwijl het gebouw leeg staat...... U snapt we hebben daar tegen geprotesteerd, protest loopt nog. Door de manier waarop de coalitie een document heeft opgesteld (en vooral de manier waarop ze tot een coalitie zijn gekomen) hebben de andere partijen  (o.a. ONS Brielle) gesteld dat er weinig toenaderingen waren tot de andere partijen. Dan maar een extra bijeenkomst, om te kijken of we toch gesprek kan komen. Planning was eerst per partij, maar nu toch in gezamenlijkheid.  Dan heb je ook nog organisatorische  zaken, uitdelen van i-pads met goede wachtwoorden en inloggegevens gaat op zich goed, maar ook daar zijn obstakels. Iedereen moet er mee leren werken en sommigen vinden dat het anders is als voorheen. Kortom rommelig, ongemakkelijk...maar het komt goed zijn mijn moeder: altijd als Pasen en Pinksteren op een dag valt...Nou dat gaat niet gebeuren: we gaan gewoon door en over een tijdje lachen we erom, gelooft u mij maar.

3 januari : een andere werkelijkheid

De eerste vergadering van een nieuwe raad en zeker die bij de start van een nieuwe gemeente  hoort een feestelijke gezamenlijkheid uit te stralen: we gaan er samen aan werken, we gaan de onderwerpen op open wijze met elkaar aanpakken, met de wil er op een goede manier mee om te gaan.
Nou nadat de raadsleden van VaZ waren geïnstalleerd was de "feestvreugde "voorbij. Het gecreëerde "samen werken" was verworden tot een blokje "Zo moete we het doen en als u suggesties heeft, dan willen we daar wel naar kijken".

De kritiek op de coalitie was als een vlaag regen en wind in de herfst, het daalde hard neer ; een reddende paraplu was niet voorhanden en de coalitie zat er steeds meer uit als verzopen katjes en katers en de coalitie uitgangspunten verwerden tot een natte krant waarbij de letters door de natte inkt "smoetzig" werd.

De tegenstelling tussen de coalitie en oppositie werd nog duidelijker bij de stemming over de wethouders: niemand van de wethouders kreeg iedereen achter zich en bij twee wethouders werd duidelijk dat waarschijnlijk alleen de coalitiepartijen op hen hadden gestemd (aanname: want de stemming was uiteraard schriftelijk ) De ander twee beoogde wethouders worden op voorstel van de coalitiepartijen in een extra raadsvergadering op 16 januari beëdigd , maar ook dat kon niet op de steun van de oppositie rekenen, die vond 26 janauri (10 dagen later) ook voldoende.

Een bijzondere avond dus, met wat venijn en waar pijnlijk duidelijk werd dat werkelijkheid; de sfeer in een raadsvergadering anders zal worden dan we gewend waren : SNIK!

Columns van 2022 ONS Brielle gebundeld