ONS Brielle

Democratie en participatie dichter bij de inwoners

Inwoner dichterbij het bestuur

Wij zoeken met elkaar een vorm waarbij inwoners dichterbij het bestuur worden betrokken . Vandaar onze belangstelling voor de Tilburgertafel (zie downloads), maar in de gemeente Brielle hebben we ook dorps- en wijkraden / verenigingen.

Deze verenigingen hebben een belangrijke functie in hun eigen omgeving. Bewoners in deze dorpen en wijken kunnen samen in  hun raad of vereniging terecht als zij iets willen organiseren bijv. kinderfeest of senioren middag. Maar ook zijn ze een klankbordfunctie voor de gemeente. Prachtig voorbeeld is de dorpsraad in Zwartewaal waarin vele inwoners participeren en hun zorgen hebben kenbaar gemaakt over de Plas van Heenvliet of een positieve bijdrage hebben geleverd m.b.t. het dorpshart van Zwartewaal. Maar neem nu de bewonersverenging Maarland die keer op keer de gemeente heeft opgeroepen te kijken naar de verkeerssituatie in hun straat i.v.m het vele verkeer van en naar Meeuwenoord. De bewonersvereniging in Rugge die steevast aan de bel trekt als er zaken zijn die in hun wijk niet goed geregeld worden. Maar laten we ons niet vergissen in de sociale betekenis: kinderspelletjes, buurtbarbecues, buurtpreventies, opzomeracties in de straat. Elkaar kennen is belangrijk. Kortom ze zijn belangrijk in onze gemeenschap.

In  Westvoorne en Hellevoetsluis zijn er ook hechte gemeenschappen. Of er daar ook van die buurtverenigingen – raden  zijn die met elkaar  voor hun buurt activiteiten organiseren of als spreekbuis fungeren voor de gemeenten? Neem nu in Hellevoetsluis de discussie over het vele vrachtverkeer Van Farm Frites door de wijk de Kooistee.  Bewoners willen hun stem en inbreng laten horen via door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten, maar ook gekanaliseerd door wijkraden/verenigingen. Dan moet je als gemeente stimuleren ; een vorm om inwoners dichterbij het bestuur te brengen

In Brielle heeft het een functie . Maar dan moet de gemeente het wel  serieus nemen en niet alleen de ambtelijke gemeente, maar ook de gemeenteraad. . Daarom steunen wij de wijkschouwingen en willen we graag dat de uitkomsten (zie vorige oproep) kenbaar gemaakt worden.

Voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee een zeer belangrijk aandachtspunt.

Schuiven naar boven