Uitkomsten

Met de uitkomsten van de Quick Scan wordt een verbeteragenda opgesteld. Daarop staan maximaal vijf actiepunten om onze lokale democratie op korte termijn te verbeteren. Maar ook op de langere termijn gaan we aan de slag met de uitkomsten. We gebruiken ze namelijk om een besturingsfilosofie en een dienstverleningsconcept te schrijven voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Samen met de strategische visie vormen die de basis voor de nieuwe gemeente.

WE WETEN DAT ER EEN BEPAALDE ONVREDE ONDER INWONERS IS. LAAT UW STEM DAAROM HOREN