ONS Brielle

Uit de diverse commissies::

Aanvulling vanuit Commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen:

Toepassing Arhi protocol ; betrokkenheid raad en de verschillen met de andere gemeenten:
Het Arhi protocol voorziet in afspraken die gelden tussen de provinciale toezichthouder
en de drie
fuserende gemeentes over bepaalde besluiten die de colleges en raden nemen in
aanloop naar de
nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Het protocol bevat de inhoudelijke kaders en de
procesafspraken. De besluiten hebben wederzijdse toestemming van de
fusiegemeentes nodig en de toezichthouder “waakt” over besluiten die mogelijk niet in
het belang zijn voor (de financiën van) de nieuwe gemeente.

In de praktijk blijkt dat voorstellen via het college naar de andere overlegpartners gaan en niet tussentijds voorgelegd worden aan de rad. Verder valt op dat Brielle heel terughoudend is met financiële voorstellen in tegenstelling tot de andere gemeenten. Dat is opmerkelijk: Brielle zou alles beter voor elkaar hebben en de anderen niet!!!!!!!!!!!

Brief financieel toezicht van provincie Zuid-Holland: hier bleek dat sommige beheer plannen  er niet zijn en dat is dan ook niet aan de raad gemeld. Volgens wethouder niet nodig voor uitvoering bestaand beleid.

Vanuit commissies maandag en dinsdag: (eerder vermeld)

AED’s : het college wil ze niet publiekelijk verspreiden, maar wethouder onderzoekt om hulpverleners duidelijkheid te geven waar ze in onze gemeente zijn opgehangenSpeelruimte plannen : N.a.v. de presentatie over speelruimte plannen blijkt de gemeente een Speelruimte plan te hebben. Wordt gebruikt bij inrichten nieuwe wijken. Boodschap van de deskundigen: begin op tijd en houdt u rekening dat de ruimten zowel door “kleintjes” als groteren gebruikt kunnen worden!!!!
Windmolens: Dat erin de ondernemingspolder 2 windmolens komen staat vast. Maar nu nog wat zijn de normen, de voorwaarden die er aan gesteld worden . ONSBrielle en PvdA willen gesprek over de hoogte en dan niet alleen over de ASHOOGTE, maar ook over de TIPHOOGTE (rotorbladen op hoogste stand): Ashoogte 155 meter , tiphoogte 232 meter….) ONSBrielle snapt de problematiek en wil dat het geheel transparant en verantwoord wordt aangepakt en uitgevoerd. Het zijn moeilijk dossiers, want niets doen gaat niet, dan krijg je een aanwijzing en dan gaan anderen (Provincie)  erover en heb je niets in te brengen . Voorbeeld Piershil.
Zonnevelden; Er is weerstand tegen zonnevelden in het open landschap en zeker aan de Noordkant. Hoe gaan we dat doen gezien onze groeiende behoefte aan energie!!!!!!
Parkeeronderzoek: gaat uitgevoerd worden en dan aangeboden worden aan nieuwe gemeente voor uitvoering.(alleen waar blijven de betrokken inwoners in het geheel)

 

Uit de diverse commissies::

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven