ONS Brielle

Uit een Rekenkamerbrief over communicatie na onderzoek van de Rekenkamer Brielle

Het begint met het volgende:

 

De huidige informatiemaatschappij stelt hoge eisen aan de communicatie van het bestuur
en de medewerkers van gemeenten. Niet in de laatste plaats omdat de omgeving niet meer
alleen passieve ontvanger van informatie is, maar ook steeds vaker actieve vrager van
informatie. Dit betekent iets voor de wijze waarop de gemeente communiceert met de
omgeving. De informatiestroom kent twee kanten: enerzijds dragen de manier waarop
boodschappen worden overgebracht en de mate van consistentie bij aan het beeld dat de
gemeente creëert bij de omgeving (van binnen naar buiten), anderzijds is het van belang dat
de gemeente luistert naar de omgeving, dat ze signalen op waarde weet te schatten en daar
adequaat op reageert (van buiten naar binnen). Beide kanten spelen een rol als het erom gaat
dat de gewenste boodschap wordt overgebracht op een manier dat zij ‘landt’ bij de ontvanger.

Het Rapport geeft een overzicht van de onderzochte communicatie van de gemeente Brielle.Daarin wordt gesteld dat de gemeente Brielle stappen heeft gemaakt in de verbetering van de communicatie, maar dat er nog stappen zijn te maken o.a. ten aanzien van doelgroepen benadering. Omdat het een omvangrijk rapport is en vele kanten van communicatie worden belicht moet het geheel (te lezen via downloads) als zeer belangrijk worden aangemerkt. Het wordt ook aanbevolen de aanbevelingen (laatste deel van he rapport blz.16 en 17    mee te nemen naar de nieuwe gemeente) o.a.:

Houd nieuwe ontwikkelingen scherp in de gaten
Om de jongere generatie bij de gemeente betrokken te houden is het belangrijk om nieuwe
ontwikkelingen scherp in de gaten te houden. Het actiever gebruiken van social media, anders
dan Facebook en Twitter, kan helpen om nieuwe doelgroepen te betrekken bij de gemeente
Brielle. (Voorne aan Zee)

Voor meer aanbevelingen zie het rapport

De Brief wordt besproken in de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen van 12 januari a.s.

 

Uit een Rekenkamerbrief over communicatie na onderzoek van de Rekenkamer Brielle

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven