ONS Brielle

Democratie en participatie dichter bij de inwoners

Er zijn meerdere vormen om het bestuur dichterbij de inwoners te brengen

Wij zoeken met elkaar een vorm waarbij inwoners dichterbij het bestuur worden betrokken . Vandaar onze belangstelling voor de Tilburgertafel (zie downloads), maar in de gemeente Brielle hebben we ook dorps- en wijkraden / verenigingen.

Deze verenigingen hebben een belangrijke functie in hun eigen omgeving. Bewoners in deze dorpen en wijken kunnen samen in  hun raad of vereniging terecht als zij iets willen organiseren voor hun woonomgeving. Ze  zijn  een klankbordfunctie voor de gemeente. Prachtig voorbeeld is de dorpsraad in Zwartewaal waarin vele inwoners participeren en hun zorgen hebben kenbaar gemaakt over de Plas van Heenvliet of een positieve bijdrage hebben geleverd m.b.t. het dorpshart van Zwartewaal. Maar neem nu de bewonersverenging Maarland die keer op keer de gemeente heeft opgeroepen te kijken naar de verkeerssituatie in hun straat i.v.m het vele verkeer van en naar Meeuwenoord. De bewonersvereniging in Rugge die steevast aan de bel trekt als er zaken zijn die in hun wijk niet goed geregeld worden. Maar laten we ons niet vergissen in de sociale betekenis door buurtgroepen:  kinderspelletjes, buurtbarbecues, buurtpreventies, opzomeracties in de straat. Elkaar kennen is belangrijk. Kortom ze zijn belangrijk in onze gemeenschap. Deze vorm van participatie moet je wel serieus nemen !!!!

Ook  in Westvoorne en Hellevoetsluis zijn er hechte gemeenschappen. Ook zij willen dat hun stem gehoord wordt, dan hun inbreng serieus genomen wordt . Neem bijvoorbeeld de overlast die men in Hellevoetsluis ondervindt van de vrachtwagens van Farm Frites die door de wijk de Kooistee rijden. Inwoners willen niet alleen op een gemeentelijke avond hun mening naar voren brengen, maar ook via een wijk / vereniging die de inbreng kanaliseert en beargumenteerd en als gesprekspartner kan dienen. Soms moet je dat als gemeente stimuleren, want dat is een vorm van participatie.

In Brielle heeft het een functie (en dat mag best meer gewaardeerd worden)  . Maar dan moet de gemeente de inbreng  serieus nemen, niet alleen bestuurlijk / ambtelijk maar ook in de gemeenteraad Daarom steunen wij de vorm van  wijkschouwingen en willen we graag dat de uitkomsten (zie vorige oproep) kenbaar gemaakt worden.

Onze zoektocht naar participatie mogelijkheden dicht bij de inwoners gaat verder.

Democratie en participatie dichter bij de inwoners

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven