ONS Brielle

RES discussie geeft gevoeligheden tussen gemeenten aan

De recente discussie over het wel of niet plaatsen van windmolens in Voornes Duin geeft de gevoeligheid aan van dit deel van de RES discussie. Partij Westvoorne geeft aan dat het via een omweg toch mogelijk is om windmolens te plaatsen in Voornes Duin, D66 Westvoorne ontkent dit pertinent en zegt onomwonden dat er geen windmolens in dit gebied geplaatst worden.(zie beide publicaties in de regionale media) Eigenlijk willen ze het allebei niet , maar gaat dat ook gebeuren, want op 1 januari 2023 wordt het Gemeente Voorne aan Zee en dan liggen er drie uitspraken van de gemeenten:

Hellevoetsluis heeft voor de RES gestemd
Westvoorne heeft voor gestemd met allerlei voorbehouden
Brielle heeft tegen de RES gestemd

U snapt het dat gaat knellen.

ONSBrielle wil zover we dat kunnen en mogen zeggen ,zeker geen windmolens in het Voornes Duin.

Ter Herinnering :

Om de onderstaande redenen heeft de ONSBrielle fractie besloten, een aantal maanden geleden, tegen de voorstellen van de RES te stemmen :

* onvoldoende onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van windturbines

* onvoldoende samenhang tussen de ruimtelijke effecten van de RES en andere wensen mbt tot de omgeving (integrale visie ontbreekt) landschapsvisie

* losse zonnevelden in ons landschap niet aanvaardbaar zijn

* onvoldoende gelopen participatietraject en

* onvoldoende uitgewerkte mogelijkheden voor inwoners om te participeren in de alternatieve energie-oplossingen, lokaal eigendom te weinig wordt nagestreefd

* onvoldoende aandacht is voor een isolatiebeleid

(Onze bijdrage is te vinden in Downloads)

 

RES discussie geeft gevoeligheden tussen gemeenten aan

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven