ONS Brielle

Stedenbouwkundige aanpassingen Plantageplan met vastleggen niet hoger zorggebouw dan 4 woonlagen

Het huidige Plantage terrein wordt omgevormd met nieuwbouw voor de Plantage en uitgebreid met woningen. Er is een participatietraject geweest waarin met omwonenden is gesproken, uit deze gesprekken zijn schetsen ontstaan en zijn uitgangspunten geformuleerd

Deze stedenbouwkundige uitgangspunten m.b.t de nieuwbouw van de Plantage en de bij te bouwen woningen op het huidige terrein werden aan de raad voorgelegd met de vraag of de raad zich hier in kon vinden  en worden aangenomen. Omdat m.b.t. de hoogte van de woningen wel de kadering plaats vond (3 – 5 woonlagen)  en van het zorggebouw niet, diende ONSBrielle een amendement in om in het voorstel op tenemen maximaal 4 woonlagen. Dit werd anoniem door de raad aanvaard.

Verder werd er vanuit de raad aandacht gevraag voor de Dierenweide , die verplaatst gaat worden en nadrukkelijk over de verkeerssituatie die zeer veel aandacht behoeft.

Stedenbouwkundige aanpassingen Plantageplan met vastleggen niet hoger zorggebouw dan 4 woonlagen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven