ONS Brielle

Binnenstad/ en havenvisie uitvoeringen : weinig daadkracht

In de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen kwam de brief op tafel met daarin de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de diverse projecten . (zie downloads)  ONSBrielle is zeer teleurgesteld in de daadkracht om de afgesproken trajecten op tijd uit te voeren. Zoals VVD raadslid Anneke Witte zei er zit geen planning in. We zijn nu al bijna 8 jaar bezig en dan is het teleurstellend dat er nu ongeveer 8 maanden tot 1 april 2022 nog geen zekerheid is dat alles is uitgevoerd zoals afgesproken. Aanbestedingen zijn te laat of er is niet gekozen voor een totale aanpak, waardoor er nu deel aanbestedingen nodig zijn, waarbij het ook nog zo is dat alles behoorlijk duurder is geworden en op het geheel nog 1,2 miljoen moet worden bijgelegd. Triest…..Er ligt een oplossingsvoorstel op tafel, maar dat het zover na 8 jaar moet komen….ONSBrielle zal alles tot zich nemen en kijken of we het voorstel willen steunen.

Aanpak / uitvoering zoals B&W dit voorstellen (uit het raadsvoorstel en in zijn geheel te lezen via downloads)

Het College is tot de volgende bevindingen gekomen:

1. De BHV wordt als integraal plan beschouwd.
2. De kwaliteit van de projecten is een randvoorwaarde.
3. Het integrale plan zal in de periode tot 2027 worden uitgevoerd. Projecten die niet
voor eind 2022 kunnen worden uitgevoerd moeten zo snel mogelijk daarna onverkort
tot uitvoering worden gebracht. Deze integrale uitvoering en de daarbij behorende
financiële besluiten worden meegenomen in de besluitvorming in het kader van de
herindeling tot Voorne aan Zee.
4. Er zouden bij voorkeur in het jaar 2022 (vanaf ongeveer 15 maart – 1 oktober) geen
ingrijpende civieltechnisch projecten moeten worden uitgevoerd die van invloed zijn
op de uitvoering van de feestelijkheden en evenementen in het jubileumjaar, zoals
het Slagveld en de Turfkade

5. Voor 1 april 2022 worden in ieder geval de volgende projecten afgerond:

a. Veerhaven met daarbij de aanlegplaats voor het Geuzenveer.
b. De herinrichting van het Asylplein.
c. Het opknappen van het Catharijnehof en Wellerondom.
d. De verlichting van de entree van Brielle bij de Thoelaverweg inclusief
parkeerplaats Jumbo, het aanlichten van De Nymph en het kunstwerk van Willem
van Oranje op het Catharijnehof.
e. Verder zal de gemeenteraad in september 2021 een voorstel ontvangen
betreffende het Briels Palet en het terrassenbeleid.

IJs en weder dienende wordt er een voorbehoud wordt gemaakt betreffende de hierboven
genoemde dilemma’s.

Met betrekking tot he Slagveld en de Turfkade wordt het volgende in het voorstel opgenomen:

a. Ondanks het feit dat het Slagveld niet in het kernwinkelgebied uit de BHV ligt wordt
de herinrichting wel uitgevoerd overeenkomstig het (oorspronkelijke)plan van Buro
Lubbers. Het bestek is aanbesteed en de aannemers is geselecteerd. De uitvoering
zal wel gefaseerd worden uitgevoerd om de bereikbaarheid, in geval van een
calamiteit, van het centrum maar ook van Camping De Meeuw te kunnen garanderen.
In de overweging wordt ook meegenomen dat het Slagveld al twee keer eerder is
uitgesteld. Dit werk moet gereed zijn voor 15 maart 2022.

b. Verder wordt tevens gestart met de gefaseerde uitvoering van de herinrichting van
de Turfkade. Dit betekent dat wordt begonnen met het ophogen van de kademuur.
Vervolgens kan de brug over het Zuidspui worden geplaatst en kan de parkeerlocatie
voor scheepswerf Van der Torre tot aan de Varkensstraat worden heringericht. Het
door de stichting bevrijdingsfestival geschonken beeld kan worden geplaatst en
tevens kan eventueel de kiosk inclusief openbaar toilet worden geplaatst. Deze
werkzaamheden moeten gereed zijn voor 15 maart 2022. Na 1 oktober 2022,
derhalve na beëindiging van de festiviteiten in het kader van het jubileumjaar,
worden de overige werkzaamheden aan de Turfkade opgepakt.

 

Binnenstad/ en havenvisie uitvoeringen : weinig daadkracht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven