ONS Brielle

Uit de commissies

Aardwarmte Vierpolders

Uit reacties van omwonenden blijkt dat niet iedereen zich veilig voelt in de nabijheid van het aardwarmte project. Commissie dringt erop aan dat alle protocollen  gevolgd en gecontroleerd worden. Verder wil men zekerheid hebben dat Calamiteiten procedures op tijd opgevolgd worden. Verder zet men vraagtekens bij de toezicht mogelijkheden van SODM (Staats Toezicht op de Mijnen ) . Bij meldingen verwijzen zij naar DCMR, maar hebben zij de kennis in huis om het allemaal goed te kunnen beoordelen? Belangrijk is dat alles klopt en uitgevoerd wordt. De raad -en commissieleden brengen op 20 september een bezoek aan het aardwarmte project. Er moet ook voor de omwonenden duidelijkheid komen.

Plas van Heenvliet

Er zijn al vele rapporten verschenen en vragen gesteld. Men gaat nu over tot het storten van een leeflaag van 1 meter dik, terwijl 50 cm door deskundigen als voldoende werd beschouwd. ONSBrielle vraagt nadrukkelijk om controle op de nu te storten grond: deze moet gegarandeerd schoon zijn.

Zusterhof

De nog bestaande muren van het St. Catharinaklooster bij de het Zusterhof worden zo behandeld dat ze goed bewaard kunnen blijven en bestand zijn tegen de weersinvloeden. Volgens de gemeente zijn de blootgelegde funderingen van de Noorpoort weer goed beschermd door ze toe te dekken. ..er zitten wel boorgaten in van het onderzoek en deze gaten gaan gebruikt worden voor het plaatsen van het 1 aprilmonument . Zo zouden de funderingen niet aangetast worden.

Toeslagenaffaire

Ook in Brielle wordt er hard gewerkt aan het kwijtschelden van schulden die veroorzaakt zijn door de toeslagenaffaire. Een goede zaak !

 

 

Uit de commissies

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven