ONS Brielle

Wat deed ONSBrielle tot nu toe……..

ONS Brielle heeft eigen plek in de raad

Op 1 april startte ONS Brielle als nieuwe lokale partij in de gemeente Brielle. We vonden en dat de landelijke D66-rugzak teveel knelde. Los van landelijke lijnen kunnen raadsleden meer dan voorheen een eigen geluid laten horen, waarbij de belangen en de meningen van inwoners naar buiten kunnen worden gebracht. Hieronder een overzicht van de zaken waar ONS Brielle zich hard voor heeft gemaakt in de afgelopen 3,5 maand.

  • ONS Brielle heeft zich in april ingezet om de meerderheid van de raad te laten inzien dat het 1 Aprilmonument op Bastion IX niet moest worden geplaatst. Reden was vooral het feit dat het participatietraject niet goed was verlopen. Ook de gebruikte historische redenen waren voor ONS Brielle niet overtuigend genoeg om het project te steunen. We hebben van de inwoners veel positieve reacties gekregen voor onze inzet.
  • Ook de voorstellen om de RES (Regionale Energie Strategie) konden niet op onze steun rekenen, omdat daar ook hier geen goed participatietraject is verlopen. Verder was de plaatsing van zonnevelden in het open landschap voor ons geen optie. ONS Brielle is zeer verknocht aan het mooie Voornse landschap en wil graag een integrale benadering voordat er wordt besloten om windturbines en zonnevelden te plaatsen. Ook is er te weinig aandacht voor de gezondheid van mensen die in de buurt van windturbines wonen, moet het isoleren van woningen met grote voortvarendheid worden aangepakt en het vormen van Energie coöperaties door inwoners op een hoog prioriteitenlijstje worden geplaatst.
  • ONS Brielle wil graag dat inwoners van de gemeente Brielle zich gehoord voelen, vandaar dat de fractie al verschillende malen aandacht gevraagd heeft voor de positie van inwoners op het Slagveld en voor het opkopen van woningen door huisjesmelkers voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook heeft ONS Brielle vragen van bewoners van de Nieuwstraat ingediend bij het college en kritisch gevolgd hoe participatietrajecten bij het Wellerondom en Asylplein zijn verlopen.
  • De situatie rond de Plas van Heenvliet is elke keer onderwerp van gesprek en vraagt de nodige aandacht, omdat het hier gaat om de gezondheid van inwoners en bezoekers. De leefbaarheid van Zwartewaal en Vierpolders zijn altijd onderwerpen die onder de aandacht moeten zijn. Denk bij Zwartewaal hoe het zit met het Dorpshart en het parkeren (en straks het geluid als de Theemsweg verbinding van start gaat). Bij Vierpolders ondersteunen wij de initiatiefnemers voor de woningbouw op oude locatie van de Tiende Penning.
  • Verder is de voorgenomen Biostook een onderwerp waar we bovenop te zitten en ook de problemen die een inwoner heeft met het geluid van aardwarmte installatie is voor ons reden om daarbij betrokken te zijn.
  • Hiernaast heeft ONS Brielle contacten met een aantal wijkverenigingen, waarbij vooral de communicatie vanuit de gemeente een centraal onderwerp blijkt te zijn.
  • Individuele bewoners benaderen ons regelmatig om hun ideeën aan te kaarten (bijvoorbeeld de verkeerssituatie bij de Brede School en het tunneltje aan de Van de Boogerdweg).
  • Bij Briellenaren is het onderhoud van het groen een doorn in het oog en dat vinden wij ook. Een poging om extra geld (wat over was en niet besteed aan het groenonderhoud) te gebruiken, werd door alle andere partijen weggestemd ……..!

Veel activiteiten dus en na het zomerreces gaan we door met ons in te zetten voor onderwerpen die de inwoners van Brielle, Vierpolders en Zwartewaal belangrijk vinden. Voor nu wensen we iedereen een mooie vakantieperiode toe!

Fractie ONS Brielle

(Wim Smit, Ingrid Dudink en Rien Olijve)

Wat deed ONSBrielle tot nu toe……..

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven