ONS Brielle

Motie procesvoorstel RES in raad aangenomen

Hierbij de bijdrage van de ONSfractie, waarin het standpunt van ONSbrielle duidelijk wordt:

Vz op 25 mei is er een raadsbesluit genomen waarbij de raad van Brielle negatief heeft besloten op het dan
voorliggende voorstel.
Dat besluit is nog steeds van toepassing en daar is het college aan gebonden, zoals in de motie ook wordt
verwoord.
Het voorliggende voorstel stelt een oplegnotitie als uitgangspunt om mee te kunnen spreken in het overleg
m.b.t. De RES.
De oplegnotitie bevat onderwerpen die voor ONSbrielle van groot belang zijn . Ze worden in deze motie nog
eens nadrukkelijk genoemd als onderwerpen die door de inbreng van Brielle de volle aandacht moeten
krijgen. Zij sluiten ook aan bij een aantal inhoudelijke argumenten van de Vereniging Verontruste Burgers
Voorne. Hier duiden we nog eens nadrukkelijk op de gezondheidsaspecten, in onze ogen nog steeds
onderbelicht.
We willen het college de gevraagde ruimte geven, maar stellen nadrukkelijk dat het handelen onder het
vergrootglas ligt, gezien het raadsbesluit Voor ons is het raadsbesluit uitgangspunt.
Verder willen we de toezegging van de wethouder dat hij ons nadrukkelijk op de hoogte houdt van de
ontwikkelingen en vooral die over de onderwerpen die in de motie worden genoemd.
De recente uitspraak van de Raad van State zal zeker een rol gaan spelen en heeft in deze een grote
invloed op de gesprekken die het college in het kader van de RES gaat voeren.

De onderwerpen die in de motie genoemd zijn:

 • Deze aandachtspunten betreffen onderwerpen als:
  aandacht voor isolatie, participatieprocessen, energie-eigenaarschap,
  alternatieven energiebronnen voor windmolens en zonnecollectorvelden.
  Het leggen van de relatie met het verzorgen van het open landschap door het
  eerdere opruimen van het verspreid liggend glas en het in acht nemen van de
  invloed van industrie en energiebronnen op de woonomgeving.

Nadrukkelijk willen wij stellen dat het raadsbesluit blijft bestaan, maar we de wethouder ruimte willen geven om deel te nemen aan de gesprekken over de RES.

 

Motie procesvoorstel RES in raad aangenomen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven