ONS Brielle

Persbericht Gemeente Brielle over sloot Wieldijk

Geen gezondheidseffecten verwacht door vervuiling sloot Wieldijk

Geen gezondheidseffecten verwacht door vervuiling sloot Wieldijk Er is door bewoners in Zwartewaal vervuiling geconstateerd in de sloot naast de Wieldijk. Daarop zijn direct de verantwoordelijke instanties benaderd. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de vervuiling en waar de oorzaak van deze vervuiling ligt.

Waterschap Hollandse Delta heeft de sloot langs de Wieldijk gecontroleerd en het oppervlaktewater is onderzocht. Daaruit blijkt dat het water onder andere een verhoogde concentratie sulfaat bevat. Het is op dit moment nog onduidelijk waar deze verhoogde concentraties vandaan komen.

DCMR Milieudienst Rijnmond heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond gevraagd om aan de hand van de analyseresultaten te bepalen of er een risico is voor de volksgezondheid. De gemeente wil absoluut geen risico’s nemen met de volksgezondheid en veiligheid in de omgeving van de Plas van Heenvliet.

Conclusie gezondheidskundige beoordeling analyseresultaten sloot aan de Wieldijk De conclusie van de GGD; “Het water in de sloot voldoet niet aan de drinkwaternorm en aan de drinkwaterrichtlijn van de WHO, maar daar is het water ook niet voor bedoeld. Voor deze analyse zijn wij er van uit gegaan dat de sloot aan de Wieldijk niet voor recreatie gebruikt wordt. Zelfs als iemand per ongeluk in de sloot belandt en daarbij een hoeveelheid slootwater inslikt, zijn er op basis van de gemeten gehalten chemische stoffen geen gezondheidseffecten te verwachten.”

Zodra er meer duidelijk is over de oorzaak en de verdere stappen of maatregelen die in het kader van de volksgezondheid en veiligheid (moeten) worden genomen, worden de inwoners van Zwartewaal direct en actief geïnformeerd door de gemeente. En ook op de website van de gemeente wordt de laatste stand van zaken actief gedeeld

(persbericht gemeente Brielle 29 juni)
Persbericht Gemeente Brielle over sloot Wieldijk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven