ONS Brielle

Uitvoering Slagveld

In een raadsbrief van vrijdag 4 juni j.l. lezen we het volgende: Uitvoeringsplanning Binnestad en Havenvisie en nieuws over het Slagveld

Herinrichting Slagveld Algemeen: Slagveld – aangepast plan maart 2021 

 

 Het concept definitief plan (DO) is gereed. In de planning staat de uitvoering gepland nadat de Kaaistraat is opgeleverd. Er is tot op heden drie maal gesproken met de bewoners van het Slagveld en de bewonersvereniging Zuidspui. Er is overeenstemming over het herinrichtingsplan. 

 Wel zijn er aandachtspunten: a. De snelheid van het verkeer. b. De hoogte van de plateau’s. c. De lichthinder in de woningen van de aanwezige lichtarmaturen. d. Het parkeren.3 De snelheid van het verkeer wordt bepaald door de inrichting van de rijbaan. 

 Klinkerverharding, het aanbrengen van fietssuggestiestroken en verhoogde plateau’s met gezaagde keien (zie Thoelaverweg) zorgen allen voor een vermindering van de snelheid van het autoverkeer. 

 De plateau’s zijn geen drempels maar beperkte verhogingen tot het niveau van de stoep (max. 10cm). Uit onderzoek van het KIWA blijkt dat het aanbrengen van deze plateau’s met gezaagde keien niet leiden tot extra geluidoverlast of trillingen. 

 De nu aanwezige lichthinder wordt beperkt door asymmetrisch laten branden van de nieuwe lichtarmaturen. De gevels worden subtiel aangelicht. 

 Het aantal parkeerplaatsen neemt af, echter dit zal naar verwachting, volgens de verrichte parkeertellingen, niet leiden tot een tekort aan parkeerplaatsen op het Slagveld. 

 Het Catharina Gasthuis wordt op dit moment verbouwd. Begin juni 2021 is de oplevering en zal de verhuizing van de cliënten (dementie en somatiek) plaatsvinden. Dit zal ook geen extra parkeerdruk opleveren. 

 Er is een subsidie aangevraagd bij de MRDH voor een meer verkeersveilige uitvoering van het Slagveld. De (ruimtelijke) vergunning aanvraag voor de herinrichting van het Slagveld is in voorbereiding. 

Uitvoering Slagveld

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven