ONS Brielle

ONSBrielle heeft tegen RES 1.0 gestemd; aanwezige meerderheid Raad tegen

In de raadsvergadering van 25 mei j.l heeft de ONSfractie uiteindelijk tegen het voorliggende plan gestemd. De fractie had liever gezien dat het college het voorstel mee had teruggenomen voor aanpassingen. Wethouder Schoon ging hier niet op in.

Om de onderstaande redenen heeft de fractie besloten tegen te stemmen:

* onvoldoende onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van windturbines
(Hoewel erkend wordt dat gezondheid van mensen belangrijk is, wordt er te weinig waarborg gegeven dat dit de doorslag kan geven)

* onvoldoende samenhang tussen de ruimtelijke effecten van de RES en andere wensen mbt tot de omgeving (integrale visie ontbreekt) landschapsvisie
(Voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee loopt er een traject “Wie willen we zijn als gemeente”. IN de voorgestelde scenario’s worden de gevolgen van de RES niet meegenomen)

* losse zonnevelden in ons landschap niet aanvaardbaar zijn
(Voor ONSBrielle is het landschap op Voorne belangrijk; eerst een landschapsvisie)

* onvoldoende gelopen participatietraject en

* onvoldoende uitgewerkte mogelijkheden voor inwoners om te participeren in de alternatieve energie-oplossingen, lokaal eigendom te weinig wordt nagestreefd
(De participatie heeft een groot aantal inwoners niet bereikt, dat zal verbeterd moeten worden; 50% lokaal eigendom in energie coöperaties  moet inzet zijn van beleid)

* onvoldoende aandacht is voor een isolatiebeleid
( Volgens ONSBrielle moet dit een speerpunt zijn)

Doordat IBGB ook verrassend tegenstemde (volgens onze fractie was dit in de coalitie niet bekend) en er twee raadsleden (1 van het CDA en 1 van de VVD) niet aanwezig waren bij de stemming was er een meerderheid van 8 tegen 7 tegen het voorliggende voorstel.

Hoewel wij uiteindelijk tegen het voorstel hebben gestemd hebben wij grote waardering voor de inzet van de wethouder m.b.t. de RES. Uiteindelijk was het gepresenteerde voor de ONS fractie niet genoeg.

(Bijdrage te vinden in Downloads)

 

ONSBrielle heeft tegen RES 1.0 gestemd; aanwezige meerderheid Raad tegen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven