ONS Brielle

Inspreekbijeenkomst Provinciale Staten over Regionale Energiestrategieën

Provinciale Staten nodigen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit om in te spreken en hun mening te geven over de Regionale Energiestrategieën (RES’en). Laat uw mening horen bij de inspreekbijeenkomst op 14 mei. De inspraakbijeenkomst van 14 mei vervangt de mogelijkheid tot inspreken over de RES’en tijdens de commissievergadering op 26 mei.

Regionale Energiestrategieën
In het Klimaatakkoord is besloten dat gemeenten, provincies en waterschappen gezamenlijk regionale energiestrategieën (RES’en) gaan opstellen. In een RES wordt aandacht besteed aan de beschikbaarheid en verdeling van warmtebronnen op regionaal niveau en aan locaties voor de opwek van duurzame elektriciteit, bijvoorbeeld via zonnepanelen of windturbines. Op 16 juni nemen Provinciale Staten van Zuid-Holland een besluit over de zeven RES’en 1.0 voor onze provincie, waaronder de RES van de regio Rotterdam-Den Haag, waar de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne onder vallen. Meer informatie over de Regionale Energiestrategieën kunt u vinden op de website van de provincie Zuid-Holland: www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie en www.energiekvoorneputten.nl.

Laat uw mening horen
Provinciale Staten horen graag uw mening op 14 mei tijdens een inspreekbijeenkomst over de gemeente overstijgende onderdelen van de zeven Zuid-Hollandse energiestrategieën. De volksvertegenwoordigers kunnen dit goed gebruiken bij de voorbereiding op de besluitvorming.

U kunt zich tot maandag 10 mei 12.00 uur aanmelden bij commissiegriffier Ruby Horst (r.horst@pzh.nl). Stuur uw mail o.v.v. ‘Inspreekbijeenkomst RES’ en vermeld bij uw aanmelding uw naam, e-mailadres telefoonnummer en indien van toepassing de Zuid-Hollandse regio/gemeente waarover u wilt inspreken.

Inspreekbijeenkomst Provinciale Staten over Regionale Energiestrategieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven