ONS Brielle

D66-fractie gaat verder als onafhankelijke lokale partij ONS Brielle

D66-fractie gaat verder als onafhankelijke lokale partij ONS Brielle

De raadsfractie van D66 Brielle maakt zich per 1 april 2021 los van de landelijke partij. D66 Brielle gaat zelfstandig verder als onafhankelijke lokale partij, met de naam ONS Brielle. De twee D66 raadsleden – in 2018 op persoonlijke titel gekozen en benoemd – blijven hun zetels bezetten, maar niet meer onder de vlag van D66.

De fractie gaat zelfstandig verder omdat de landelijke partijkaders van D66 onvoldoende ruimte bieden voor een eigen Briels geluid en eigen lokale inzichten. De nieuwe onafhankelijke partij ONS Brielle wil de zaken waar inwoners van Brielle in hun directe leefomgeving tegen aan lopen naar eigen inzicht en zonder ‘landelijke rugzak’ behartigen.

Leefomgeving en veiligheid

ONS Brielle zal op lokale en regionale zaken dan ook een ander, scherper standpunt innemen. Dat zal vooral gebeuren waar de kwaliteit van de leefomgeving en de veiligheid voor de inwoners wordt aangetast. Te denken valt aan de opgelegde energietransitie op kosten van of ten nadele van de burger, verrommeling van het landschap, achterblijvend onderhoud van straten en openbaar groen, opzet van woningbouwplannen, onveilige verkeerssituaties, luchtvervuiling, geluidsbelasting, kunst en cultuur, huisvesting van arbeidsmigranten, etc.

Focus: behoud Brielse voorzieningen

De focus van ONS Brielle ligt op behoud van de eigenheid en leefbaarheid van de kernen Brielle, Vierpolders en Zwartewaal. Dit betekent behoud van de huidige sport- en cultuurvoorzieningen en faciliteiten en behoud van het omliggende groene open polderlandschap. Deze focus geldt met name voor de periode na 1 januari 2023 wanneer Brielle deel is geworden van de fusiegemeente Voorne aan Zee.

Voor alle inwoners

De nieuwe partij ONS Brielle wil alle inwoners van Brielle, Vierpolders en Zwartewaal  vertegenwoordigen en voor alle inwoners aanspreekbaar zijn. De partij hanteert als motto: “We zijn niet links, we zijn niet rechts, we zijn er voor de inwoners van Brielle”.  ONS Brielle zal niet de spreekbuis van specifieke belangengroepen zijn. De partij wil dichtbij de inwoners staan en voortdurend in gesprek blijven. Daartoe zal contact worden onderhouden met de verenigingen, clubs, wijkverenigingen en andere organisaties die bijdragen aan de leefbaarheid in de drie kernen. Ons Brielle wil de traditionele sociale samenhang onder de inwoners behouden.

De vertegenwoordigers van ONS Brielle in de raad zijn Wim Smit (fractievoorzitter/raadslid), Ingrid Dudink (raadslid) en Rien Olijve (raadscommissielid). Actuele ontwikkelingen zijn binnenkort te bekijken op de site www.onsbrielle.nl. Er is een voorlopig bestuur gevormd onder leiding van Ariaan Bohnen (voorzitter).

D66-fractie gaat verder als onafhankelijke lokale partij ONS Brielle

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven