Welkom op de site van

ONS Brielle

ONS Brielle vertegenwoordigt als  Nabije krachtige lokale partij, Onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek, de mensen uit de hele gemeente Brielle. Samen met de inwoners zetten wij ons in voor een Sterk Voorne aan Zee waarbij de belangen en verworvenheden van Brielle, Vierpolders en Zwartewaal moeilijk in de gaten worden gehouden. Wij zijn niet links, wij zijn niet rechts; wij zijn er voor de inwoners! Wij zijn trots op de eigenheid van onze kernen, die we willen behouden en versterken.

Wij staan ​​voor de volgende waarden:

'Democratie betekent luisteren naar de mensen die je vertegenwoordigt!'

ONS is één met de Brielse inwoners. Wij gaan in gesprek met de inwoners van de Brielse kernen, luisteren naar ze en gaan op zoek naar wat mensen belangrijk vinden.

'Iedereen heeft recht op een duurzame en comfortabele leefomgeving!'

ONS Brielle maakt zich sterk voor jouw leefomgeving. Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van de Brielse kernen leven in een veilige, schone, rustige en gezonde omgeving. Natuur, milieu, sport, cultuur en gezondheidszorg dichtbij staan ​​hoog op onze agenda.

'Voorzieningen dichtbij!'

ONS zet zich in voor goede voorzieningen in de Brielse kernen. Wij willen dat zoveel mogelijk faciliteiten, zoals zorg, sport, winkels, horeca en een gemeentelijke loketfunctie voor de inwoners van alle Brielse kernen beschikbaar blijven.

Wilt u ons iets melden, dan kunt u dit doen via info@onsbrielle.nl

 

Elke week nieuwe Column: Column 18 april: Maak van Klein Duimpje een Grote Vriendelijke Reus

Column voor deze week:
Wie doet mee? Wie helpt Onafhankelijk Sterk en Nabij (ONS) van Klein Duimpje een GRote Vriendelijke Reus te maken?

 

Moties leveren beloftes op

De motie woonruimtebemiddeling  leverde zo was al duidelijk bij de behandeling geen steun op in de raad. ONS Brielle heeft hem aangehouden (niet laten behandelen) , maar heeft duidelijk wel geleid tot een toezegging van Wethouder Spoon dat hij actief zich gaat inzetten voor bewoners wier 2 jaars huurcontracten aflopen. Hopelijk kan hij iets bereiken!
De motie Bruggen haalde het ook niet , maar daar was de harde toezegging dat zo'n een 9 tal brugeen nog voor de zomervakantie worden opgeknapt!
we gaan het beide natuurlijk volgen!

 

 

 

Over tot de orde van de dag

Standpunt ONS Brielle tav kernenergie nu bij Actueel

Het college heeft een Wonen, Welzijn en Zorg Visie aanwezig. De drie voorwerpen haken regelmatig in elkaar.
De powerpoint vindt u onder het kopje Actueel. Het is nog maar een begin, er moet nog veel aan elkaar worden gecombineerd en er moet nog een uitvoeringsagenda komen.