ONS Brielle

Aanvang werkzaamheden herinrichting Slagveld

Na ons verzoek om duidelijkheid is het volgende bericht gepubliceerd:

Deze week is aannemersbedrijf Lindeloof B.V. uit Hellevoetsluis in opdracht van de gemeente begonnen met de voorbereidende werkzaamheden van de herinrichting van het Slagveld. Het doel van de werkzaamheden is om te zorgen voor verkeersremming in de straat. Dit wordt gedaan door een verbreed trottoir langs de woningen, het gebruik van verschillend materiaal en het toevoegen van groen bij de oversteekpunten. De herinrichting van het Slagveld is onderdeel van de Binnenstad-en havenvisie.
Aan beide zijden van de rijbaan worden twee fietssuggestiestroken geplaatst waardoor de weg optisch wordt versmald. Daarnaast worden aan beide zijden hagen tussen de parkeerplaatsen opgenomen. Hierdoor verspringt de as waardoor de snelheid uit het verkeer wordt gehaald en de auto meer uit het zicht is. De parkeervakken worden breder gemaakt, zodat er gemakkelijker uit de geparkeerde auto gestapt kan worden.
Wethouder Van der Kooi: “Het Slagveld wordt beter, veiliger en mooier voor aanwonenden en het verkeer. Ik hoop op veel werkbare dagen en een voorspoedige realisatiefase.”

Uitvoerende werkzaamheden

Als eerste wordt gestart met het verwijderen van de bestaande bestrating die gedeeltelijk weer wordt hergebruikt in het gebied. De diverse kruisingen met aanliggende straten worden uitgevoerd met gezaagde keien. Het werk begint vanaf het kruispunt Slagveld/Molenstraat en vervolgens wordt er gefaseerd gewerkt tot aan de kruising met de Slagveld/Kaaistraat. Vanwege toekomstige werkzaamheden wordt deze kruising in een later stadium ingericht. Als laatste is het gedeelte aan de overzijde van de brug bij de Molenstraat ter hoogte van het Maarland aan de beurt.

Opheffing eenrichtingsverkeer

Het huidige eenrichtingsverkeer in de burgemeester H. van Sleenstraat te Brielle wordt voor de periode van 25 oktober tot 1 maart 2022 opgeheven. De belangrijkste reden hiervan is dat de hulpdiensten hierdoor tijdig het achterliggend gebied kunnen bereiken. Het gedeelte waar momenteel eenrichtingsverkeer geldt is vanaf de kruising Burgemeester H. van Sleenstraat- Menno van Coehoornpad tot aan het parkeerterrein Burgemeester H. van Sleenstraat ter hoogte van nummer 62 tot 100. Daarnaast wordt ook het huidige eenrichtingsverkeer in de Zoutziederstraat opgeheven tijdens de uitvoering. Dit wordt gedaan om de omgeving zoveel mogelijk te ontlasten.

BouwApp

Tijdens het project kunnen omwonenden en andere belangstellenden de voortgang volgen via de BouwApp, genaamd Herinrichting Slagveld Brielle. Via deze app zal periodiek informatie over de renovatie worden gedeeld in woord en beeld. Ook zet Lindeloof B.V. een omgevingsmanager in die als aanspreekpunt fungeert voor omwonenden en andere betrokkenen. Zijn naam is Wim de Rijke van Adviesbureau RAE. Hij is bereikbaar via telefoonnummer: 06-54 60 59 13 of e-mailadres: omgeving@adviesbureau-rae.nl.

Belangrijk om te weten

Nieuws over Slagveld uit Informatiebrief College aan de raad

Uit een informatiebrief van het college aan de raad o.a. het volgende over het 

Slagveld en camping ‘De Meeuw’

De uitvoeringsplanning van het Slagveld is gericht op een afronding van het werk medio maart
2022. Met de geselecteerde aannemer is gesproken over de werkplanning. Voor zover nu bekend
zal de uitvoering starten nabij de Molenbrug en wordt er gewerkt richting de Kaaibrug. Dit wijkt af
van een eerder plan om bij de Kaaibrug te beginnen omdat dat beter werkbaar is. Op 13 oktober
2021 zal wederom met de hulpdiensten worden gesproken betreffende de uitvoeringsplanning.
Uitgangspunt is natuurlijk dat de bereikbaarheid voor de hulpdiensten blijvend is gewaarborgd.
De herinrichting van het Slagveld wordt gefaseerd uitgevoerd waardoor de overlast voor de
bewoners wordt beperkt.

In het kader van de reconstructie van het Slagveld is ook gesproken met Camping ‘De Meeuw’.
Hier zijn de volgende afspraken gemaakt.
Tijdens de uitvoering is de camping bereikbaar voor ‘normaal’ verkeer maar niet voor aanvoer
van nieuwe stacaravans via breed transport.

Na realisatie van de reconstructie gelden de
volgende afspraken:

• De transporten kunnen één maal per maand plaatsvinden, op de eerste woensdag van de
kalendermaand. Met uitzondering van de maanden juli en augustus. Dus maximaal 10x per
jaar.
• De transporten van caravans vinden, wanneer gewenst, vanaf 1 januari 2022 plaats op de
eerste woensdag van de maand tussen 7:00 uur en 10:00 uur in de ochtend.
• Transporten van caravans en dergelijke worden 8 dagen van tevoren en op de dag zelf vooraf
aangekondigd bij de gemeente Brielle.
• Camping ‘De Meeuw’ verzorgt tijdig de melding van de transporten bij de bewoners.
• De gemeente zal 7 dagen voor het transport een parkeerverbodsbord plaatsen met een
onderbord waarop de datum en tijden zijn vermeld waarop het parkeerverbod geldt.

27 oktober gemeenteraad

Met o.a. de volgen de onderwerpen:
* Extra geld voor beleving Binnenstad- en Havenvisie. Voor realisering 1 april monument moet 150.000 euro bijgepast worden (125.000 uit subsidie). Extra geld erbij en pas uitgevoerd na 5 april 2022. ONSBrielle is tegen deze extra beschikbaar stelling

* Careyn Plantageweg : vaststellen stedenbouwkundige uitgangspunten; Hoogte van woningbouw in het gebied wel vastgelegd, maar hoogte zorggebouw wordt niet genoemd; is wel belangrijk dat we plotseling niet geconfronteerd worden met te hoge bebouwing.
* Parapluplan, wonen en kamerverhuur regelen. Om de bestemmingsplannen van gemeente Brielle up-to-date te houden en ongewenst gebruik van woningen tegen te gaan wordt de regeling aangepast. De vraag is, is het genoeg?

Vergadering woensdag 27 oktober aanvang 20.00 uur

Stilte voor de Storm of blijft het een Briesje

Vindt u het ook zo stil in Brielle wat betreft de uitvoeringen van de plannen voor de Binnenstad en de Haven? Nou wij wel. We hebben al wat afgepraat over deze plannen, we hebben hier en daar al wat vooruitlopende aannames gezien van de planningen. (Asylplein, Wellerrondom, Catharijnehof, brug naar de Turfkade, de Turfkade gedeeltelijk en de aanlegplaats voor het veer, Slagveld) Maar ziet u iets? Ja aanpak van de kademuren (maar die zaten niet echt in de B&H). Wellicht is het stilte voor de storm en gaat het straks stormen van de uitvoeringen (laten we het hopen), maar voorlopig ben ik bang voor een briesje. Het is nu half oktober. De bijgestelde plannen moesten voor 15 maart uitgevoerd worden, het wordt krap dag. Wellicht maakt de somberheid door het weer de verwachtingen ook wat troebel.

De feestplannen (hieronder verderop) zien er leuk uit en toch…………………………………….

Bezoek raad- en commissieleden aan Plas van Heenvliet

Vrijdag 15 oktober heeft een groep raad- en commissieleden en leden van de dorpsraad uit Zwartewaal een bezoek gebracht aan de de werkzaamheden bij de Plas van Heenvliet. Er werd uitgebreid stil gestaan bij de controle van he water bij de Plas, de controle van de opgevoerde grond. Duidelijk werd dat alles volgens de wettelijke normen wordt uitgevoerd. (er worden ook vrachtwagens terug gestuurd als het niet aan de afspraken voldoet) De volgende organisaties DCMR, RIVM en het waterschap Hollandse Delta zijn belangrijke controleurs van de normen die gesteld zijn. Ook de toekomst van de Pals kwam maar voren : het moet een prachtige recreatie gebied worden.

Volgende Wijkschouw 20 oktober Nieuwland en 21 oktober Plantage

Het college heeft in dit najaar weer de verschillende wijkschouwen gepland. In samenspraak met de verschillende wijk- en dorpsraden zal er een rondje worden gelopen.

Knelpunten kunnen bij de wijk- of dorpsraad worden aangekaart, maar u kunt ook meelopen.

 

Woensdag 20 oktober            13.00 uur tot 15.00 uur (Nieuwland)

Donderdag 21 oktober           11.00 uur tot 13.00 uur (Plantage)

Woensdag 27 oktober            10.00 uur tot 12.00 uur  (Zwartewaal)

Woensdag 27 oktober            14.00 uur tot 16.00 uur (Maarland)

Woensdag 03 november        14.00 uur tot 16.00 uur (Zuurland)

Woensdag 24 november        10.00 uur tot 12.00 uur (Kleine Goote)

Online ouderavonden over alcohol, drugs gokken en gamen

Online ouderavonden over waar jongeren mee bezig zijn

Youz biedt in samenwerking met de gemeente Brielle online ouderavonden aan over de volgende thema´s:

– maandag 25 oktober: Het puberbrein en opvoedtips
– maandag 1 november: Alcohol, lachgas en energydrink
– maandag 8 november: Tabak, waterpijp en cannabis
– maandag 15 november: Gamen & social media

De ouderavond is geschikt voor de ouders van jongeren tussen de 10 en 18 jaar. De gemeente Brielle vindt het belangrijk dat ouders de mogelijkheid krijgen en geïnformeerd worden over deze thema´s en om vragen te stellen over deze thema’s.

De avond wordt verzorgd door een preventiemedewerker van Youz verslavingszorg. Zij zijn de specialist in verslavingszorg, bieden advies en behandeling aan jongeren van 12 – 24 jaar in het omgaan met alcohol, drugs, gokken en gamen.

Youz is er ook voor de ouders/verzorgers of naast betrokkenen van jongeren. Zij kunnen bij Youz terecht voor informatie, advies en hulp. Bij het onderdeel preventie wordt erin gegaan op hoe we jongeren bewust keuzes kunnen laten maken. Daarbij behoort ouders informeren zodat zij binnen hun opvoeding weten waar ze op kunnen letten, welke signalen belangrijk zijn en mogelijke tips kunnen ontvangen.

Raden Voorne bijeen

Op vrijdag 8 oktober was er dan eindelijk een gezamenlijke bijeenkomst. Corona zorgde voor uitstel maar nu was het dan zover. Naast het kennis maken met elkaar onder het genot van een drankje en een barbecue was er een forumbijeenkomst met vertegenwoordigers van drie gemeenten die recentelijk waren gefuseerd. Deze forumleden gaven o.a. de volgende adviezen mee: heb vertrouwen in elkaar, neem besluiten die vooraf zijn gegaan voor de fusie gewoon over, zorg al voor de fusie datum voor een gemeente secretaris die de organisatie kan neer zetten, een griffier die de belangen van de nieuwe raad kan in kaart kan brengen en zorg dat waar het kan verordeningen en harmonisatieafspraken geregeld kunnen worden . een prima boodschap voor ons traject.

Schuiven naar boven