In de rubriek  ‘fracties nemen stelling’ doet deze week de fractie van ONS Brielle een voorstel voor een nieuwe stelling. In dit terugkerende item worden alle fracties uit de gemeenteraad van Brielle in de gelegenheid gesteld te reageren op een stelling die verband houdt met een in het oog springend onderwerp op de raadsagenda of een lokale actualiteit.

De stelling van de fractie ONS Brielle:

Meer zorg en aandacht voor het behoud van het open polderlandschap, de straten, de trottoirs en de gemeenteperken. De openbare ruimte in de drie Brielse kernen verloedert zienderogen. Dit moet worden gestopt!

Toelichting door ONSBrielle:

De gemeente moet de herplantplicht nakomen en handhaven. Voor iedere boom die door gemeente (maar ook door het Recreatieschap, de Provincie of het Havenbedrijf) wordt geveld moet minimaal één boom van dezelfde kwaliteit worden teruggeplaatst (zie website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Reactie van Vrij Voorne

De fractie van Vrij Voorne is het eens met de stelling dat de gemeente moet herplanten en handhaven, maar zou het ook willen aanmoedigen om meer ruimte te maken voor particuliere initiatieven in het kader van beheer en onderhoud, in samenwerking met deskundigen vanuit de gemeente.

Reactie van de VVD

De VVD vindt een open Polderlandschap belangrijk, maar weet dat er een grote behoefte is aan nieuwe woningen. De oplossing is bouwen aan de randen van gemeenten met hun kernen. Het verloederen van de drie Brielse kernen zal door de aangenomen motie groenonderhoud sterk verbeteren. Daarnaast is er een boom herplanting schema dat zorgt dat gekapte bomen vervangen worden.

Reactie van de IBGB

IBGB is het eens met de stelling dat er meer zorg en aandacht moet zijn voor het behoud van het open polderlandschap. Geen hoge windmolens en grote zonneparken in het polderlandschap. Ook meer zorg en aandacht voor de openbare ruimte in Brielle, Zwartewaal en Vierpolders is belangrijk voor het welzijn en woongenot van onze inwoners.

Reactie van de PvdA

De PvdA is ooit initiatiefnemer geweest van de “Boom voor een boom” motie. Deze is door de gemeenteraad afgeschaft. De PvdA is van mening dat verloedering te scherp is gesteld, maar dat het openbare groen wel aandacht verdiend. Om die reden heeft de gemeenteraad onlangs extra geld vrijgemaakt.

Reactie van het CDA

Het CDA meent dat de gemeente meer oog moet hebben voor de openbare ruimte. Dit houdt in dat de gemeente er voldoende geld voor uit moet trekken en dat er geluisterd wordt naar wat de inwoners ervan vinden. Maar ook onze inwoners zelf kunnen een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de wijken en dorpen.