ONS Brielle

ONS Brielle vertegenwoordigt als Nabije krachtige lokale partij, Onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek, de mensen uit de hele gemeente Brielle. Samen met de inwoners zetten wij ons in voor een Sterk Voorne aan Zee waarbij de belangen en verworvenheden van Brielle, Vierpolders en Zwartewaal nadrukkelijk in de gaten worden gehouden. Wij zijn niet links, wij zijn niet rechts; wij zijn er voor de inwoners! Wij zijn trots op de eigenheid van onze kernen, die we willen behouden en versterken.

Wij staan voor de volgende waarden:

‘Democratie betekent luisteren naar de mensen die je vertegenwoordigt!’

ONS is één met de Brielse inwoners. Wij gaan in gesprek met de inwoners van de Brielse kernen, luisteren naar ze en gaan op zoek naar wat mensen belangrijk vinden.

‘Iedereen heeft recht op een betaalbare en aangename leefomgeving!’

ONS Brielle maakt zich sterk voor jouw leefomgeving. Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van de Brielse kernen leven in een veilige, schone, rustige en gezonde omgeving. Natuur, milieu, sport, cultuur en gezondheidszorg dichtbij staan hoog op onze agenda.

‘Voorzieningen dichtbij!’

ONS zet zich in voor goede voorzieningen in de Brielse kernen. Wij willen dat zoveel mogelijk faciliteiten, zoals zorg, sport, winkels, horeca en een gemeentelijke loketfunctie voor de inwoners van alle Brielse kernen beschikbaar blijven.

Duidelijkheid

ONS Brielle wil vooral duidelijkheid voor onze inwoners, geen vage uitspraken, maar duidelijkheid, zodat iedereen weet waar ze aan toe zijn In het coalitiedocument wordt dat nog steeds niet gegeven, dan maar in het collegeprogramma !!!
Alle inwoners van Voorne aan Zee  verwachten dat (zie Column)

Contacten met nieuwe gemeente lopen nog wat stroef. Er wordt aan gewerkt!

Mccht u iets te melden hebben:

https://www.voorneaanzee.nl/melden