Welkom op de site van

ONS Brielle

ONS Brielle vertegenwoordigt als Nabije krachtige lokale partij, Onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek, de mensen uit de hele gemeente Brielle. Samen met de inwoners zetten wij ons in voor een Sterk Voorne aan Zee waarbij de belangen en verworvenheden van Brielle, Vierpolders en Zwartewaal nadrukkelijk in de gaten worden gehouden. Wij zijn niet links, wij zijn niet rechts; wij zijn er voor de inwoners! Wij zijn trots op de eigenheid van onze kernen, die we willen behouden en versterken.

Wij staan voor de volgende waarden:

‘Democratie betekent luisteren naar de mensen die je vertegenwoordigt!’

ONS is één met de Brielse inwoners. Wij gaan in gesprek met de inwoners van de Brielse kernen, luisteren naar ze en gaan op zoek naar wat mensen belangrijk vinden.

‘Iedereen heeft recht op een betaalbare en aangename leefomgeving!’

ONS Brielle maakt zich sterk voor jouw leefomgeving. Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van de Brielse kernen leven in een veilige, schone, rustige en gezonde omgeving. Natuur, milieu, sport, cultuur en gezondheidszorg dichtbij staan hoog op onze agenda.

‘Voorzieningen dichtbij!’

ONS zet zich in voor goede voorzieningen in de Brielse kernen. Wij willen dat zoveel mogelijk faciliteiten, zoals zorg, sport, winkels, horeca en een gemeentelijke loketfunctie voor de inwoners van alle Brielse kernen beschikbaar blijven.

Elke week nieuwe Column: Strooigoed democratie

Column voor deze week  : Ieder wat kruitnootjes, verdeel en heers

Over tot de orde van de dag

ONTSTUIMIGE COMMISSIEVERGADERING OVER (TE) LAAT VERSTUURDE BRIEF COLLEGE OVER HUISVESTING EXPATS REEDS 12 SEPTEMBER GEREED , MAAR PAS NA COMMISSIE  VAN 14 SEPTEMBERAAN DE RAAD GESTUURD..............(hier de brief)
2023-186 Raadsinformatiebrief omgevingsvergunning huisvesting expats Willemansweg Oostvoorne


ONS BRIELLE HEEFT DUIDELIJK LATEN MERKEN DAT DE INFORMATIEPOSITIE VAN DE RAADS- EN COMMISSIELEDEN IN HET GEDING IS GEWEEST.  WETHOUDER IGOR BAL LEGDE ZIJN VISIE OP HET VERLOOP UIT, MAAR GING DAARBIJ OP DE STOEL VAN RAADSLEDEN ZITTEN DOOR DE AANNAME DAT DE RAAD NIETS HAD AAN DE BRIEF ALS DEZE 2 UUR VOOR AANVANG PAS BESCHIKBAAR WAS. ONSBRIELLE WIL GRAAG ZELF UITMAKEN HOE ZE DAAR DAN MEE OMGAAN. Wat betreft het onderwerp "bouw expats units "verandert niets aan de situatie: college kan het advies van de DCMR niet naast zich neerleggen , maar geheel duidelijk wat er nu gaat gebeuren is het niet.

COLLEGE VOERT GEEN REGIE, MAAR LAAT HET  AAN ANDEREN OVER (zie onder kopje Actueel 15 september)

ONS Brielle wil informatiebijeenkomst over Plas van Heenvliet voor alle raadsleden VaZ om duidelijkheid te krijgen voor alle inwoners. Ook meer inzicht in participatieproces IKC in Ootvoorne

 

 

 

Bestuur ONS Brielle:

Van rechts naar links:

Klaas Schipper: Voorzitter
Yvonne de Groot : Secretaris
Lauran van Kaam : Penningmeester

Wilt u ons iets melden, dan kunt u dit doen via info@onsbrielle.nL
HELAAS IN SEPTEMBER GEEN OPEN FRACTIE, WEL OP 9 OKTOBER